Лексичка дефиниција

Од Википедија — слободната енциклопедија

Лексичката дефиниција на термин, исто така позната како дефиниција на речник, е дефиниција која тесно одговара на значењето на терминот во вообичаена употреба. Како што подразбира нејзиното друго име, ова е вид на дефиниција што најверојатно ќе биде во речникот. Лексичка дефиниција вообичаено е типот што се очекува од барањето за дефиниција. Се очекува дека таквата дефиниција ќе биде за да се пренесат информации до најшироката публика.

Имајте на ум дека лексичката дефиниција е descriptive, известува за вистинската употреба во говорниците на јазик и се менува со промена на употребата на терминот, rather than prescriptive, што било за да се држиме до верзијата што се смета за "correct", покрај поместувањето во прифатеното значење.

За широчината или vagueness на лексичката дефиниција, често се користи прецизна дефиниција (precising definition) или дефинирана дефиниција (stipulative definition).

Зборовите се класифицираат и како лексички. Лексички зборови се оние што имаат соодветно значење, како што се: именка (N), глагол (V), придавка (А), прилог (Adv) или preposition (Р).

Дефиницијата што го известува значењето на зборот или фразата, како што всушност се користи од луѓето се нарекува лексичка дефиниција. Значењата на зборовите дадени во речник се лексички дефиниции. Бидејќи зборот има повеќе значења, има и повеќе од една лексичка дефиниција.

Лексичките дефиниции се и вистинити. Доколку дефиницијата е иста како и вистинската употреба на зборот, таа е вистина.

Поврзано[уреди | уреди извор]