Конфекциски техничар

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Конфекциски техничар е работник кој има познавања и вештини релевантни во областа на конфекцијата.

Конфекциски техничар

Историја[уреди | уреди извор]

Историјат на текстилната индустрија[уреди | уреди извор]

Облеката е присутна од многу години, првобитните луѓе најпрвин покривале само делови од своето тело со некоја импровизирана облека која сами си ја кроеле. Но како што одминувале годините така технологиите и науките напредувале и луѓето почнале да користат материјла односно да го користат текстилот. Па се до денес се користи текстилот со што се произведува современа облека. Во Македонија текстилниот сектор се развил уште во деветнаесеетиот век, во тоа време Mакедонија била држава со мали градчиња и населението живеело во рурални области и сами си ја произведувале храната.Воведувањето и развивањето на текстилната идустрија било за потребите на отомаската војска за потребите на војниците облека и униформи.Исто така и на луѓето од урбаните населби потребна му била текстилната индустрија.Во Mакедонија првата фабрика била отворена во 1880те години,во битолскиот регион каде што таму само се произведувале волнени производи и помал дел на памучни производи.Раководители биле бизнисмеми кои биле обучени на врвно ниво и имале способност да финасираат.Сето тоа било така добро до првата светска војна каде што се извршил разор на текстилната индустрија.Но една од фабриките сè уште просперирала и била единствен и најголем снабдувач со облека во тој период.Тие произведувале волнени производи и со цел стоката да биде поквалитетна користеле домашна волна , а подоцна увезувале и од други држави.Кон карајот на деветнасеетиот и почетокот на дваесеетиот век во македојнија ималу уште околи десет работилници кои за време на светската војна биле уништени.Во нашата земја модното производставо со свила започнало кон крајот на деветнаесеетиот век.Но проблемите за време на војната довеле и проблеми и во свиларството па така и тоа како и преработката на волната довело до неуспех.Кон крајот на првата светска војна економските услови во нашата земја се подобриле со тоа што и текстилната индустрија зазела добар замав.Во денешно време текстилната индустрија во Македонија е на многу добро ниво.

Развој на конфекцискиот техничар[уреди | уреди извор]

Конфекциски техничар тоа се луѓето коу работата во фабриките за текстилна идсутрија нивниот развој од почетокот на појавување па до денес е многу напреднат.Во поодамнешно време конфекциски техничари биеле луѓето кои биле вработени во фабриките за текстил и во денешно време името останало исто но сепак има разлика во образованието.Тогаш конфекциски техничари биле они луѓе брзо ја совладувале работата со машини и шиење,но денес конфекциски техничари се они лица кои имаат образование за тој смер.Во денешно време има средни училишта во кои го има профилот Конфекциски техничар,но исто така за среќа на учениците има и факултети за да може кадарот кој ке излезе од тие факултети и училишта да се снаоѓа во работата на тој план.Студентит кои завршиле таков факултет се високо обазовани лица кои после тоа можат да работат како професори за нивната струка,во текстилната индустрија.Исто така по завршување на своето школување ќе се стеканат со наење како шот е дизајн на материјлаите, технологија и конструкција на облека.Исто така тие се оспособени за водење на производниот процес да изработуваат производи од текстил и да вршат контрола на текстилните производи.Стекнатата диплома му овозможува вработување во текстилната индустрија,факултети,инпекција,и во органите на државната управа,трговски фирми.Според смерот завршен такава и работа можат да работат конфекциските техничари ако имаат диплома која е стекната на смерот Дизајн и конфекција имаат посебни можности на вработување како креатори,технолог и дизајнер во погони за производство на облека,јавни медиуми и во модни и рекламни агенции.

Улога на конфекцискиот техничар[уреди | уреди извор]

Конфекцискиот техничар има за улога да го приспособува бародот на новите промени кој се случваат во модниот свет а исто така и тој треба да биди во тек со новите дејствија.Да предлагаат нови идеји и нови производи треба да бидат различни од другите и иновативни и креативни.Треба да научат да даваат одговори на прашањата кој ги наметнуваат промените да го следат развојот на индустријата и технолошките достигнуваља во земјава и светот.Конфекцискиот техничар треба да влијае врз подобрување на квалитетот на животот на луѓето развој на општините и зачувување на околината.Во последниве неколку години нашата земја го следи европскиот тренд за едуцирано општество во сите свери на професионалното живеење.Исто така се менува и нивото на знаење и вештини кои ги бара општеството.Улогата на конфекциските техничари есе бара знаење,креативнос но и иновативни способности за да можат да одговорат на барањата на пазарот.Нјаголема улога во тоа игра науката и знаењето.Треба да наоѓаат решенија за проблемите во регионите на делување и пошироко како и за потребите од доживотно учење на работната сила.Голема важност односно голема улога на конфекцискито техничар е да внимама на бојадисувањето на текстилниот материјал кој според бојата привлекува големо внимание и кај луѓето.

Галерија[уреди | уреди извор]