Компјутерски мрежи уреди

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Компјутерски мрежи уреди се единици кои посредува податоци во компјутерската мрежа. Компјутерски мрежи уреди се нарекуваат и мрежна опрема, средни системи (ИС) или меѓуработни единици. Единици кои се прикажани последни или генерира податоци се нарекуваат хостови или податочна терминална опрема.
Листа на компјутерски мрежи уреди
Општи основни мрежни уреди:

 • Рутер: специјализирани мрежни уреди кои ја утврдуваат следната мрежна точка во која може да се испраќа податоци односно пакети кон дестинацијата. За разлика од портал, тие не може да вклучат различни протоколи. Работи на ОСИ слој 3.
 • Мост: уред кој поврзува повеќе мрежни сегменти на заеднички слојот на податочната врска. Работи на ОСИ слој 2.
 • Прекинувач (switch): уред кој доделува сообраќај од една мрежа во сегментот на одредени линии (планираната дестинација (и)) кои ги поврзуваат сегменти до други мрежни сегменти. Значи за разлика од HUB, Прекинувачот (Switch) на мрежниот сообраќај ги испраќа до различни дестинации, наместо на сите системи на мрежата. Работи на ОСИ слој 2.
 • Хуб (HUB): поврзува повеќе Ethernet сегменти заедно правејќи ги да дејствуваат како единствен сегмент. Кога се користи HUB, секој прилог на сите објекти, во споредба со прекинувачи, кои обезбедуваат врска помеѓу одделните јазли. Работи на ОСИ слој 1.
 • Повторувач (Repeater): Уред за ширење или регенерирање дигитални сигнали кои ги праќам од еден дел од мрежата во друго. Работи на ОСИ слој 1.

Некои хибридни мрежни уреди:

 • Multilayer Switch: еден прекинувач кој покрај вклучувањето на OSI layer 2, обезбедува функционалност во слоеви на високиот протокол.
 • Protocol Converter: хардверски уред кој претвора два различни вида на преноси како што се асинхрони и синхрони преноси.
 • Мост Рутер (Brouter): Комбиниран рутер и мост има голема функционалност и затоа се работи на ОСИ слоеви 2 и 3.
 • Digital media receiver: Се поврзува со компјутерската мрежа на домашно кино.

Хардверски или софтверски компоненти кои обично се приклучени на различни мрежи помеѓу внатрешната мрежа и надворешна мрежа:

 • Proxy: компјутерска мрежна услуга која им овозможува на клиентите да си направат индиректни врски со други мрежни сервиси.
 • Firewall: еден дел од хардвер или софтвер ставен на мрежата за да се спречи некои комуникации забрането од страна на мрежата политика.
 • Мрежната адреса на преведувачот: да обезбеди мрежна услуга како хардвер или софтвер кој ги конвертира внатрешните адреси на надворешни мрежни адреси и обратно.

Друг хардвер за создавање мрежи или dial-up конекции:

 • Мултиплексер: уред кој комбинира неколку електрични сигнали во еден единствен сигнал.
 • Мрежна картичка: еден дел од компјутерски хардвер за да се овозможи компјутерот да комуницира со мрежата.
 • Модем: уред кој модулира аналоген сигнал да се кодира во дигиталните информации, а исто така демодулаторот како носител на сигналот за декодирање на информацијата, како што компјутер комуницира со друг компјутер преку телефонска мрежа.
 • ISDN терминален адаптер (ТА): специјализирана портал за ISDN.
 • Line Driver: уред за зголемување на преносот на растојание со засилување на сигналот. Само База-бенд мрежи.
 • Мрежен уред за поврзување.