Канонаме за селата битолски

Од Википедија — слободната енциклопедија
Канонаме за селата битолски
Канонаме за селата битолски санки закон за чифлигарите и чифчиите што сет под по'ела Битолска
ТериторијаОсманско Царство
Прогласен одСаами-паша
Дата на донесување25 јули 1851

Канонаме за селата битолски санки закон за чифлигарите и чифчиите што сет под по'ела Битолска (во оригинал ζα σελατα Μπιτωλσκοι Κανοναμε σανκι ζακον ζα τζιφλιγαριτε ι τζιφτζιοιτε στο σετ ποτ ποελα Μπιτολσκα)[1]османлиски закон од 25 јули 1851 година, со намена да ги регулира чифлигчииските односи во Битолскиот Вилает. Законот е отпечатен на 2 август 1851 година на битолски говор со грчки букви во градот Солун, најверојатно во печатницата на Киријак Држилович.[2] Законот е важен извор на општествено-политичките и економските односи во Битолско во средината на XIX век.[3] [4]

Збирката е дел од серијата закони за Танзимат чија цел е подобрување на севкупната економска состојба на поданиците на царството кои страдаат од корупција во администрацијата. За таа цел Саами-паша бил испратен во Македонија и Албанија. Во Солун, пашата усно и писмено им ги соопштувал прописите на управителите и претставниците на народот од округот што ги свикал. Правилникот за битолските села бил отпечатен на 2 август 1851 година на македонски - јазикот на мнозинството во околијата.[5] Законот му претходел на Саферската уредба од 1859 година и на Лесковачкиот закон од 1860 година, кои исто така се занимавале со чифлигчииските односи.[6]

Текстот на законот го објавил Љубомир Милетиќ во „Зборникот на народни приказни, наука и литература“, Книга XV, Софија, 1898, стр.356-389. Стилот на текстот е тежок и понекогаш мислата е тешко да се следи. Текстот е исполнет со турцизми и персизми, како и со веќе изумрени дијалектизми.[6]

Став 7 од законот во оригинал со грчки букви и на кирилица:

Σελιάνιτε νὰ σέλατα ἰ τζιφλίτζιτε ὁτ κάζατα νὰ μεμλέκετοτ Μπίτολσκι (Ῥούμελι ἀγιαλετί), ζὰ κόλκου πάροι ἴμαατ κρένατοι νά ζαεμ μνόγου ἡ μάλου ἰ ζὰ κόλκου μοῦ πάδνιτ ἴχτιζα δὰ ζέματ νά ζαεμ ὁτ σέγα βάμο, κιά δάβατ φάϊδε ζά τίε ὄσουμ νὰ στότο ζὰ ΄γοδινα βρέμε. φάϊδε νὰ φάϊδε νὲ ἴε δέξανο ἴτζ δὰ σὲ ΄δάατ, σάνκι φάϊδε νὰ φάϊδε ΄δὰ νὲ σὲ ῥάποτᾳτ. ἄμα ἄκο νέκοϊ μαμελέτζια στόριτ ΄δάβια ἰ ΄πόπαρατ φάϊδε πόεκε ὁτ ὄσουμ νὰ στότο ζά ΄γοδίσανο βρέμε, κόϊ στὸ ΄δὰ πίδιτ μαμελετζίατα ΄δὰ νὲ μοῦ σὲ σλόυσατ ΄δαβίατα. σὸ ἔδεν σπὸρ ἔδνα πάρα ὄτ ὄσοθμ νὰ στότου πόεκε ΄δὰ νὲ σὲ ΄δάατ.

Селаните на сѐлата и чифлѝците от ка̀зата на мемлѐкетот Бѝтолски (Румели ејалети), за ко̀лку па̀ри ѝмаат крѐнати на̀ заем мно̀гу и ма̀лу и за ко̀лку му па̀днит ѝхтиза да зѐмат на̀ заем от сѐга ва̀мо, кја да̀ват фа̀јде за тие о̀сум на сто̀то за го̀дина врѐме; фа̀јде на фа̀јде нѐ је дѐксано ич да се да̀ат, са̀нки фа̀јде на фа̀јде да не се ра̀ботат; ама а̀ко нѐкој мамелѐџиа сто̀рит да̀виа и по̀барат фа̀јде по̀еке от о̀сум на сто̀то за годѝнашно врѐме, кој што да бидит мамелеџѝата, да нѐ му се слу̀шат давѝата; со ѐден сбор ѐдна па̀ра от о̀сум на сто̀ту по̀еке да нѐ се да̀ат.[7]


Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Снѣгаровъ, Иванъ (1937). Солунъ въ българската духовна култура: исторически очеркъ и документи (PDF). София: Университетска библиотека № 180. Придворна печатница. стр. 40.
  2. Снѣгаровъ, Иванъ (1937). Солунъ въ българската духовна култура: исторически очеркъ и документи (PDF). София: Университетска библиотека № 180. Придворна печатница. стр. 30.
  3. Милетичъ, Л (1898). Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. София. XV: 361. Отсутно или празно |title= (help)
  4. Милетичъ, Л (1920). „Два български рѫкописа съ гръцко писмо : 1. Недѣлни поучения от XVIII вѣкъ. 2. Търлиско евангелие от 1861 год“ (PDF). Български старини. София: Издава Българската академия на науките, Държавна печатница. VI: 2.
  5. Ивановъ, Йорданъ (1917). Българитѣ въ Македония: Издирвания за тѣхното потекло, езикъ и народность съ етнографска карта и статистика. Второ допълнено издание. София: Издава Българската академия на наукитѣ отъ фонда „Напрѣдъкъ“. Царска придворна печатница. стр. 260.
  6. 6,0 6,1 Поп Георгиев, Димитар (1954). „Законик за битољска села“. Анали правног факултета у Београду (4): 455.
  7. Ивановъ, Йорданъ (1917). Българитѣ въ Македония: Издирвания за тѣхното потекло, езикъ и народность съ етнографска карта и статистика. Второ допълнено издание. София: Издава Българската академия на наукитѣ отъ фонда „Напрѣдъкъ“. Царска придворна печатница. стр. 261.