Казашка книжевност

Од Википедија — слободната енциклопедија

Казашката книжевност — дефинирана како „тело на литература, и усна и писмена, произведена на казашки јазик од казачкиот народ од Средна Азија“.

Казашката книжевност се шири од сегашната територија на Казахстан, вклучувајќи ја и ерата на Казашката Советска социјалистичка република, Казашката територија под Руската Империја и Казашкиот канат. Постои одредено преклопување со неколку комплементарни теми, вклучително и литературата на турските племиња кои го населувале Казахстан во текот на историјата и литературата напишана од етнички Казаци.

Усна народна книжевност[уреди | уреди извор]

Во средниот век, територијата на модерен Казахстан била населена со многу турски племиња. Врз основа на нивната усна креативност, се развива единствена фолклорна традиција, во чие формирање има неколку фази: Заедничко-турски јазик (VI-VIII век), Огуз-Кипчак (IX-XIII век) и постмонголски (XIII-XIV век). Во рамките на периодот Огуз-Кипчак, се разликува и периодот Караханид (IX-XII век).[1]

Меѓу изворите на античката турска литература се натписите Орхон-Јенисеи, делата на Јусуф Баласагуни и Махмуд Кашгари,како и трактатот „Кодекс Куманикус“.[2]

Епови „Коркит-Ата“ и „Огуз-Наме“[уреди | уреди извор]

На територијата на современ Казахстан се развиле најпознатите антички епови на туркиските јазици - „Коркит-Ата“ и „Огуз-Наме“. Всушност, Коркит е вистинска личност, бегот на племето Огуз-Кипчак Кијат, кој се смета за основач на епскиот жанр и музички композиции за кобиз. Епот „Коркит-Ата“ се состои од 12 песни и приказни за авантурите на воините и хероите на Огуз. Во него се спомнуваат турските племиња Усуни и Кангли.

Поемата „Огуз-Наме“ е посветена на детството на турскиот владетел Огуз-кан, неговите подвизи и победи, бракот и раѓањето на синовите, кои биле нарекувани Сонце, Месечина, Ѕвезда, Небо, Планина и Море. Откако станува владетел на Ујгурите, Огуз започнува војни со Алтин (Кина) и Урум (Византија).

Извадок од книгата на Коркит-Ата

Казашка народна книжевност XV-XIX век[уреди | уреди извор]

Историјата на казашката народна книжевност започнува во XIV-XV век, како резултат на формирањето на казашкиот народ и формирањето на казашката државност.[1]

Во историјата на казашката литература, поезијата и поетските жанрови заземаат доминантна позиција. Во развојот на казахстанската поезија можат јасно да се следат три периоди:

- период на Журау (15 век - прва половина на 18 век);

- поетскиот период (втора половина на 18 век - прва половина на 19 век);

- периодот на аитетите (втора половина на 19 век - почеток на 20 век).

Најраните дела на казашката усна народна уметност, чие авторство може да се смета за утврдено, датираат од 15 век. Во 16-17 век биле добро познати делата на легендарниот Асан Каиги, акините Доспамбет, Шалкииз, како и Бухар-Зирау Калкаман-Ули, автор на остри политички песни. Во Казахстан, постои традиција на одржување натпревари по проза и поезија меѓу акини - т.н. аити. Жанрови на песни како толгау - филозофска рефлексија, арнау - посветеност, итн. Во 18-19 век, нови теми се појавија во делата на казашките акини Махамбет Утемисов, Шернијајаз Зарилгасов, Сујунбаи Аронов - повици да се борат против баисот и биите. Во исто време, акините Дулат Бабатаев, Шортанбаи Канаев, Мурат Монкеев претставуваа конзервативен тренд, идеализирање на патријархалното минато и фалење на религијата. Акините на втората половина на XIX век - Биржан Кожагулов (Биржан-сал), Асет Најманбаев, Сара Тастанбекова и други - ги користеа својствата како форма на изразување на јавното мислење, бранејќи ја социјалната правда.[1]

Почеток на казашката книжевност[уреди | уреди извор]

Првите пишани дела на казашки јазик, вклучително и „Јами ет-таварих“ од Кадиргали Залаири, датираат од почетокот на XVI век. Сепак, казашката книжевност во својата модерна форма започнува да се оформува само во втората половина на 19 век под влијание на контактите со руската и другите западните култури. Истакнатите казашки просветни работници како Чокан Валиханов, Ибраи Алтинсарин и Абаи Кунанбајев го започнуваат овој процес.

Почетокот на 20 век е период на процут на казашката литература, која апсорбираше многу одлики на европската литература. Во тоа време, беа поставени темелите на модерната казашка литература, конечно беше формиран литературниот јазик, а се појавија и нови стилски форми.

Казашката литература што се појавува совладувала големи литературни форми кои сè уште биле непознати за казашките писатели - романи, приказни, итн. Во тоа време, со голема слава се здоби поетот и прозаист Мирзакип Дулатов, автор на неколку збирки поезија и на првиот казашки роман „Несреќен Жамал“ (1910), кој помина низ неколку изданија и предизвика голем интерес кај руската критика и кај казашката јавност. Тој исто така ги превел Пушкин, Лермонтов, Крилов, Шилер, а бил и реформатор на казашкиот литературен јазик.

Казашката книжевност во советскиот период[уреди | уреди извор]

Книга Кодекс Куманикус

Творештвото на Джамбул Джабаев[уреди | уреди извор]

Во советскиот период, најпознат автор на казашката книжевност бил народниот поет-акин Джамбул Джабаев, кој пееше во придружба на домбра (Казашки музички инструмент) во стил на толгау. Ги напишал еповите „Суранши-батир“ и „Утеген-батир“. По Октомвриската револуција, во темата на Джамбул се појавија нови теми („Химна до октомври“, „Татковина моја“, „Во мавзолејот на Ленин“, „Ленин и Сталин“). Скоро сите херои на советскиот пантеон за моќ беа вклучени во неговите песни, им беа дадени одлики на херои. Песните на Джамбул беа преведени на руски јазик и на јазиците на народите на СССР, добија признание на национално ниво и беа целосно искористени од советската пропаганда. За време на Големата патриотска војна, Джамбул напишал патриотски дела повикувајќи го Советскиот народ да се бори против непријателот („Ленинградери, мои деца!“, „На часот кога Сталин повикува“ итн.).

Казашката книжевност во втората четвртина на XX век[уреди | уреди извор]

Поетите Сакен Сеифулин, Бајмагамбет Изтолин, Илјас Жансугуров, писателите Мухтар Ауезов, Сабит Муканов, Бејмбет Мејлин станаа основачи на казашката советска литература.

Во 1926 година, беше создадено Казашкото здружение на пролетерски писатели, кое во првите години од своето постоење активно се бореше против националистичките манифестации во литературата. Во 1934 година, беше организиран Сојузот на писатели на Казахстан, во рамките на кој подоцна започнаа да работат делови од руски и ујгурски писатели.

Граѓанско-патриотската поезија прва одговори на настаните од Големата патриотска војна во казашката литература - се појави поемата на Аманжолов „Легендата за смртта на еден поет“ (1944), раскажувајќи за подвигот на поетот Абдула Жумагалијев, кој почина во близина на Москва, песни од Токмагамбетов, Жаркова, Орманов, итн. беа објавени романите „Војник од Казахстан“ од Габит Мусрепов (1949) и „Страшни денови“ од Ахтапов (1957).

Во 1954 година, Мухтар Ауезов ја заврши тетралогијата - епскиот роман „Патот на Абаи“, кој доби одзив во многу земји, посветен на животот на големиот казашки поет Абаи Кунанбајев. Повоената казашката книжевност започна да совладува големи книжевни форми - романи, трилогии, песни и романи во стихови. Се развија и драмата и научната фантастика.

Казашката книжевност во третата четвртина на XX век[уреди | уреди извор]

Почетокот на периодот на „одмрзнување“ поволно влијаеше на казашката литература. Дела на тематски теми на советската реалност, како и на историски теми, започнаа да се објавуваат. Една од клучните фигури во овој период беше Илјас Јесенберлин, автор на неколку циклуси на историски романи.

Современа казашка книжевност[уреди | уреди извор]

Литературата на Казахстан кон крајот на 90-тите и раните 2000-ти може да се одликува со обиди за разбирање на постмодерните западни експерименти во литературата и нивно користење во литературата во Казахстан. Исто така, многу дела на познати и малку познати казашки автори почнаа да се толкуваат на нов начин. Училишната наставна програма вклучува дела на современи казашки писатели и поети, особено на Тиништикбек Абдикакимов.

Сега казашката книжевност продолжува да се развива во контекст на глобалната цивилизација, апсорбирајќи и развивајќи нови културни трендови, земајќи ги предвид сопствените можности и интереси.

Казашката книжевност надвор од Казахстан[уреди | уреди извор]

Кина[уреди | уреди извор]

Поетот Асет Најманбајли се смета за основач на пишаната литература на казаците од Синѓанг.[3] Фокусирајќи се на народните легенди за жителите на Алтај и Тарбагатај, тој ќе создаде голем број песни, од кои најпознати се „Дрвениот коњ“, „Нагман и Нагим“, „Салика и Самен“, „Францускиот крал“, „Аксбај“, како и серија толга, дастани и аитети. Друг класик на раниот период е Акит Улимжиули (Каримсаков), автор на песните Жиханша (1897), Мухамет-Момин, Ишан Кереев (1909), Каџи Бајан (1908) и други. Некои казашки писатели, меѓу кои и познат фолклорист и преведувачот Жусипбек Шаикисламули, емигрирал во Кина од Руската Империја по задушувањето на централноазиското востание во 1916 година.[3]

И покрај падот на првата Република Источен Туркестан во средината на триесеттите години од минатиот век, односот кон турските малцинства во Синѓанг стана полиберален. Ова доведе до нов круг во развојот на казашката култура. Во 1934-1935 година, казашките училишта почнаа да се отвораат во Синѓанг и започнаа да се појавуваат периодични списанија на казашки јазик (весник „Ксинџијанг“, „Илијскаја газета“, списание „Нов алтај“ и сл.). Клучна фигура во литературата од овој период беше Танжарик Ж. - поет, театарска фигура и просветител.[4] Меѓу неговите дела се песните „Анар и Соул“, „Салиха и Садик“, песните „Тајната на народот“, „Од цело срце“.

По формирањето на комунистичката НР Кина, казашката литература во Кина стекнува социјалистичка ориентација. Меѓу најпознатите казашки писатели на НР Кина се Абдирашит Баиболатов, Кажигумар Шабданули и други.[3]

Монголија[уреди | уреди извор]

Актан Бабиули се смета за основач на литературата и драмата на монголските Казаци. Неговите епски песни „Беркут“ (1959) и „Зелена прашина“ (1970) беа широко познати меѓу казашката дијаспора во Монголија. Во 1948 година Актан Бабиули, заедно со друг казашки поет, Курманхан Мукамадиули, го предводеше конгресот на Сојузот на монголските писатели. Во 1955 година, во Монголија е отворен казашки литературен круг. Од 1957 година, излегува литературното списание „Зана талап“, подоцна преименувано во „Шугила“. Во 1959 година се одржа Декадата на казашката литература и уметност во главниот град на Монголска Народна Република Улан Батор. На 28 декември 1968 година, основан е казашкиот огранок во Сојузот на писатели на МПР. Во втората половина на 20 век, исто така, се развиле и фолклорни и литературни студии. Меѓу истражувачите кои дале значителен придонес во проучувањето на литературните традиции, познатиот историчар Каржаубаи Сарткожаули, моментално вработен во ЕНУ.[5]

Казашката книжевност кај монголските Казаци продолжуваат да се развиваат во модерна Монголија.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 Partnership, English: Kazakh Encyclopediasy Limited Liability; Book, Start this, Русский: Казахстан. Национальная энциклопедия, Посетено на 2020-11-14
  2. Partnership, English: Kazakh Encyclopediasy Limited Liability; Book, Start this, Русский: Казахстан. Национальная энциклопедия, Посетено на 2020-11-14
  3. 3,0 3,1 3,2 Partnership, English: Kazakh Encyclopediasy Limited Liability; Book, Start this, Русский: Казахстан. Национальная энциклопедия, Посетено на 2020-11-14
  4. „Жолдыулы Танжарык (1903-1947) | Алаш Орда“ (руски). Посетено на 2020-11-14.
  5. Partnership, English: Kazakh Encyclopediasy Limited Liability; Book, Start this, Русский: Казахстан. Национальная энциклопедия, Посетено на 2020-11-14

Литература[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]