Институт за математика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Историја[уреди | уреди извор]

Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје е најстарата научно-наставна установа во Македонија која подготвува кадар од областа на математичките науки во сите степени на образованието: додипломски, постдипломски и докторски студии. Институтот е основан во далечната 1946 година како катедра по математика во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. Во почетокот наставата ја изведувале тројца професори и двајца соработници. Во 1958 прераснува во Институт за математика при новоформираниот Природно-математички факултет. Со реформите во 1977 година ИМ формира, заедно со другите катедри по математика од техничките факултети во Скопје, Математички факултет при Центарот за математичко-технички науки при Универзитетот Св."Кирил и Методиј" во Скопје. Во 1985 година, со повторните измени во ораганизацијата на Универзитетот, повторно е формиран Природно-математички факултет, a Математичкиот факултет преминува во Институт за Математика при овој факултет како негова посебна работна единица и како таква опстојува и денес.

Заводи[уреди | уреди извор]

Институтот за математика со децении ги следи современите текови во наставата по математика и светските достигнувања на математичките науки. Неговите членовите се занимаваат со истражувања од многу области на математиката и на применетата математика: Алгебра, Диференцијална геометрија, Топологија, Комплексни функции, Функционална анализа, Динамички системи, Диференцијални равенки, Фурјеова анализа, Актуарска математика, Стохастичко програмирање. Наставниците и соработниците на Институтот за математика според своите интереси во научно-истражувачката и наставно-научната работа се организирани во четири заводи: Завод за алгебра и геометрија, Завод за анализа, Завод за топологија и Завод за применета математика.

Библиотека[уреди | уреди извор]

Институтот располага со богата библиотека која брои над 25.000 наслови на математичка литература, како и огромен број периодични списанија од целиот свет. Голем дел од списанијата се добиени преку размена за списанијата

Прв циклус студии[уреди | уреди извор]

Во моментов, институтот ги нуди следниве насоки на првиот циклус студии (додипломски студии):

 • Наставна математика
  • Студентот се стекнува со звање: „Дипломиран професор по математика“
 • Теориска математика
  • Студентот се стекнува со звање: „Дипломиран математичар“;
 • Двопредметни студии по математика-физика
  • Студентот се стекнува со звање: „Дипломиран професор по математика-физика за основното образование"
 • Двопредметни студии по математика-информатика
  • Студентот се стекнува со звање: Дипломиран инженер по математика-информатика
 • Применета математика со поднасоките:
  • Математичко програмирање
   • Студентот се стекнува со назив: Дипломиран инженер по математичко програмирање
  • Математичка економија
   • Студентот се стекнува со назив: Дипломиран инженер по математичка економија
  • Индустриска математика
   • Студентот се стекнува со назив: Дипломиран инженер по индустриска математика

Сите студиски програми траат осум семестри. На институтот е целосно имплементиран европскиот кредит трансфер систем.

Втор циклус студии[уреди | уреди извор]

Вториот циклис студии по математика (магистерски студии) им овозможуваат на студентите да ги профилираат своите знаења во специјалности, зависно од нивните лични желби и/или од општествените потреби. Со завршувањето на магистерските студиии студентите се стекнуваат со звањето магистер по математика и примени.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]