Заминување на децата од селото П’пли

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Евакуацијата на П’пленските деца официјално започнала на 15 март 1948 година, заедно со останатите деца од околните села. Поделбата на децата во групи била направена уште во селото. Секоја група имала и одговорно лице кое било од нивната средина. Така, децата од селото П’пли кои биле вкупно 91, биле поделени на 4 групи. Одговорните личности за овие групи биле:

 1. Фанија Доневска - Дупенска
 2. Фотија Стефовска
 3. Стефана Димановска
 4. Јана Секуловкса

Прва група - одговорна Фанија Доневска - Дупенска[уреди | уреди извор]

Фанија Доневска Дупенска со децата (од лево кон десно) Ѓурѓа, Спаса и Ристо Дупенски сликани во домот во Синаја, Романија. 1949 година
Фила Наумовска, едно од децата во првата група.
 • Ристо Доневски
 • Јани Доневски
 • Стојан Доневски
 • Софија Доне Доневска
 • Ристо Доне Доневски
 • Ѓурѓа Доне Доневска
 • Спаса Доне Доневска
 • Никола Доневски
 • Ристосија Доневски
 • Танас Доенвски
 • Донка Доневска
 • Пандо Петровски
 • Трнда Петровска
 • Вангел Петровски
 • Васил Петровски
 • Мичо Петровски
 • Јани Димовски
 • Трајанка Димовска
 • Вангелија Петровска
 • Михаил Петровски
 • Лена Наумовска
 • Фила Наумовска
 • Вангел Наумовски
 • Митра Наумовска
 • Мара Наумовска
 • Фотија Наумовкса
 • Спаса Наумовска

При интервју за монографијата „П’пли низ вековите“ од Јанче Андоновски, „мајка“ Фанија Доневска - Дупенска изјавила:

Втора група - одговорна Фотија Стефовска[уреди | уреди извор]

„Мајката“ Фотија Стефовска - Жагровска со група деца од селото П’пли сликани во домот во Синаја, Романија, 1949 година. Од лево кон десно (децата) Ристо Дупенски, Нико на Софка, Васил Петровски, Павле Стефовски и Ламбро Карамфиловски.
Сотир Ламбро Миовски од селото П’пли како Романски војник фотографиран во 1959 година.
 • Рина Кочовкса
 • Ана Рина Кочовкса
 • Јане Рина Кочовкса
 • Гоче Рина Кочовкса
 • Софа Рина Кочовкса
 • Павлина Миовска
 • Сотир Миовски
 • Вангел Миовски
 • Герман Миовски
 • Нуне Миовски
 • Сотир Ламбро Миовски
 • Лена Гоче Божановска
 • Лена Божановкса
 • Александра Стефовска
 • Вангел Стефовски
 • Павле Стефовски
 • Вангелија Наумовска
 • Герман Наумов
 • Вангел Коле Гелев
 • Гелев Митре
 • Елена Методија Гелева
 • Вангел Гелев
 • Јане Геров
 • Лена Герова
 • Лена Наумовска
 • Филимена Наумовска
 • Ванчо Наумовски
 • Фотија Наумовкса
 • Спаса Наумовска
 • Трајанска Миовска
 • Васил Гелевски

При интервју за монографијата „П’пли низ вековите“ од Јанче Андоновски, „мајка“ Фотија Стефовска изјавила:

Трета група - одговорна Стефана Димановска[уреди | уреди извор]

„Мајка“ Стефана Димановска - Темјанина сликана во Романија, 1957 година
 • Вангел Димановски
 • Сотирка Димановска
 • Летка Димановска
 • Лена Димановска
 • Цвета Димановска
 • Мичо Димановски
 • Ламбро Каранфиловски
 • Лазо Марковски
 • Михаил Марковски
 • Мичо Марковски
 • Трајко Марковски
 • Трајко Стергиовски
 • Филип Трајковски
 • Цветко Трајковски
 • Павлина Трајковска
 • Партена Марковска

При интервју за монографијата „П’пли низ вековите“ од Јанче Андоновски, „мајка“ Стефана Димановска (Темјанина) изјавила:

Четврта група - одговорна Јана Секуловска[уреди | уреди извор]

Деца од П’пли сликани во Букурешт, Романија, 1954 година. Од лево кон десно (горе) - Сотир Миовски, Вангел Тутуновски и Вангел Гелев, а доле Мичо Миовски
Мајка Јана Секуловска. „Мајката“ која ја водела четвртата група деца.
 • Гоче Бегутому
 • Цветко Бегутому
 • Коста Бегутому
 • Насо Трајковски
 • Лета Трајковска
 • Јани Трајковски
 • Ахилеа Тутуновски
 • Елена Тутуновска
 • Ефтим Тутуновски
 • Мичо Тутуновски
 • Стерјо Тутуновски
 • Михаил Петровски
 • Васил Петровски
 • Коста Миовски
 • Мичо Миовски
 • Ката Кочова
 • Мичо Кочовски
 • Томе Тутуновски
 • Вангел Тутуновски
 • Олга Петревска
 • Ристо Петревски
Група на деца од селото П’пли сликани пред детскиот дом, хотел „Палас“, во Синаја, Романија.

При интервју за монографијата „П’пли низ вековите“ од Јанче Андоновски, „мајка“ Јана Секуловска изјавила:

Патот до Синаја[уреди | уреди извор]

Детскиот дом, хотел „Палас“, во Синаја, Романија.

Во овој состав децaта од селото П’пли биле однесени до селото Р’би во близина на границата со тогашна ФНРЈ односно со НРМакедонија. Во ова село биле донесени и останатите деца од другите Преспански села од тогашната слободна територија и се чекало погоден монент, односно одобрување од тогашната КПЈ за префрлување на децата преку границата. На 17 април 1948 година, колони на деца предводени од одговорните „мајки“ преку Р’пското Поле во доцните часови биле префрлени во месноста наречена Маркова Нога на самата грчкојугословенска граница, а таму оваа група на деца се сретнала и со останатите деца од селата Дробитишта, Винени, како и со неколку стотици деца од Леринските и Костурските села. Пред полноќ, групите од деца со товарни камиони пристигнале во Битола, Македонија. Децата од селото П’пли на 25 мај 1948 година, со воз преку Скопје и Белград биле префрлени во тогашна Социјалистичка Република Романија, односно во градот Синаја. Со самото пристигнување на децата во градот Синаја тие биле најсрдечно пречекани од градските власти и од организацијата на црвениот крст на Романија. Целосната грижа била превземена од стручни лекарски тимови, негователи и друг персонал. Комунистичката Партија на Романија на користење ја отстапила царската зимска палата во која биле сместени неколку стотици на деца. Тука децата биле избањати и им била дадена чиста облека, а исто така биле и нахранети, па за прв пат легнати во топла бела и чиста постела.