Залиха

Од Википедија — слободната енциклопедија
залиха на електроника

Залиха (или резерва) е стоката и материјалите што ги поседува бизнисот за крајна цел препродажба (или поправка).

Управување со залихи е дисциплина првенствено за одредување на обликот и поставување на порибено стока. Потребно е на различни локации во рамките на еден објект или во рамките на многу локации на мрежата за снабдување да му претходат на редовниот и планираниот тек на производство и залихи на материјали.

Концептот на залихи, акции или работа во процес е проширен од производните системи до услужните бизниси и проекти, преку генерализирање на дефиницијата за „целата работа во рамките на процес на производство - сета работа што е или се случи пред завршувањето на производството“. Во контекст на производниот систем за производство, инвентарот се однесува на сите работи што се случиле - суровини, делумно готови производи, готови производи пред продажба и заминување од производниот систем. Во контекст на услугите, залихите се однесуваат на целата работа направена пред продажбата, вклучително и делумно процесните информации.