Енергија на хармониски осцилатор

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Движење на топчето (обесено на пружината) горе - долу

Секој хармониски осцилатор на пример тег со маса кој осцилира обесен на пружина, поседува механичка енергија. Тегот на почетокот се повлекува надолу под дејство на некоја сила која е еднаква или спротивна на повратната сила која се стреми системот да го задржи во рамнотежна положба. Притоа целиот систем располага со одредена потенцијална енергија која во зависност од времето се менува според законот на една периодична функција. Притоа потенцилајната енергија за y = 0 има вредност нула.
Ep (min) = 0, а за Y = 0 има максимална вредност, еднаква на
Ep (max) = 〖KA〗^2 / 2.
Кинетичката енергија има максимална вредност за y = 0, а вредност нула за y = A. Во сите други положби системот истовремено ќе има и потенцијална и кинетичка енергија. Вкупната механичка енергија на системот кој осцилира е збир од кинетичката и потенцијалната енергија.
E = Ek + Ep = k/2 A^2
E = Ek + Ep = const.
Според тоа, во системот каде што дисипативните сили (такви се силите на триење) можат да се занемаруваат, вкупната механичка енергија е константна величина која со текот на времето не се менува. Таа зависи само од константата на пружината k и квадратот на амплитудата.