Група 5 на периодниот систем

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од Елементи од група 5)
Група 5
Периода
4 23
 V 
5 41
 Nb 
6 73
 Ta 
7 105
 Db 

Елементите од групата 5 се оние од серијата на хемиски елементи во групата 5 (по МСЧПХ) во периодниот систем, која се состои од ванадиум (V), ниобиум (Nb), тантал (Ta), и дубниум (Db).

Сите овие елементи се класифицирани во групата 5 поради тоа што нивната валентна обвивка содржи пет електрони. Дубниумот е вештачки произведен елемент.

Објаснување на десниот дел од периодниот систем: Преодни метали Атомските броеви испишани со црна боја претставуваат цврсти елементи Целите гранични линии во квадратите од групата оградуваат елементи постари од Земјата (првобитни елементи) Точкестите гранични линии оградуваат вештачки елементи

Листа на елементи

Име | Атомски симбол | Атомски број | Точка на вриење | Точка на топење | Густина | Атомска маса

Групи:   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Периоди:  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9
Серии:   Алкали  -  Земноалкални  -  Лантаноиди  -  Актиноиди  -  Преодни метали  -  Сиромашни метали  -  Металоиди  -  Неметали  -  Халогени  -  Благородни гасови
Блокови:  s-блок  -  p-блок  -  d-блок  -  f-блок  -  g-блок