Економска нееднаквост

Од Википедија — слободната енциклопедија
Разлики во рамноправноста на националниот доход низ целиот свет, измерени со националниот Џиниев коефициент заклучно со 2018 година.[1] Џиниевиот коефициент е број помеѓу 0 и 100, каде што 0 одговара со совршена еднаквост (каде што секој има ист приход) и 100 одговара со апсолутна нееднаквост (каде што едно лице ги има сите приходи, а сите други имаат нула приход).
Нееднаквост на богатството во поголемите градови
Рачно поставени шатори
Шатори на бездомници на тротоарот во Скид Роу, Лос Анџелес
a Beverly Hills mansion
Богата куќа во Холмби Хилс, Лос Анџелес, само милји од центарот на градот (горе)

Економска нееднаквост — диспаритети во дистрибуцијата на доходот меѓу поединците и групите во општеството. Нееднаквоста обично претставува дел од пошироката анализа на сиромаштијата и благосостојбата. Општоприфатено мерило на нееднаквоста е Џиниевиот коефициент, кој се пресметува врз основа на Лоренцовата крива, која е визуелно мерило на нееднаквоста и го покажува процентот од доходот присвоен од страна на најсиромашните проценти од населението. Колку е поголема површината меѓу линијата на совршената еднаквост (дијагоналата) и Лоренцовата крива, толку е поголема нееднаквоста во дистрибуцијата на доходот меѓу населението. Џиниевиот коефициент претставува однос меѓу површината што ја затвораат дијагоналата и Лоренцовата крива и вкупната површина под дијагоналата. Покрај економската нееднаквост помеѓу земјите или државите, постојат важни видови на економска нееднаквост помеѓу различните групи на луѓе[2]. Друг вид на мерка е Индексот на човечки развој прилагоден на нееднаквоста, што е статистички композитен индекс кој ја зема предвид нееднаквоста[3].

Истражувањата сугерираат дека поголема нееднаквост го попречува економскиот раст, а нееднаквоста на земјиштето и човечкиот капитал го намалува растот повеќе од нееднаквоста на приходот[4]. Глобализацијата ја намалува глобалната нееднаквост (меѓу народите), а со тоа ја зголемува и нееднаквоста во рамките на нациите[5].

Македонија спаѓа во редот на земјите со умерено ниво на нееднаквост во дистрибуцијата на доходот. Џиниевиот коефициент, кој во преттранзициониот период изнесувал 22, денес изнесува 35, и е релативно стабилен. Неговиот пораст е резултат, главно, на јакнењето на приватниот сектор, каде што нееднаквоста е значително поизразена. Според нобеловецот Сајмон Кузнец, нивото на економската нееднаквост е резултат на фазата на економскиот развој (Кузнецова крива), што практично значи дека земјите со ниско ниво на економски развој обично се одликуваат со релативно рамномерна дистрибуција на остварениот доход. Таков е примерот и со Република Македонија[6].

Мерење[уреди | уреди извор]

Удел на приходите од 1% за избраните развиени земји, од 1975 до 2015 година

Во 1820 година, односот помеѓу приходите на горните и долните 20 проценти од светското население бил три спрема еден. До 1991 година, бил осумдесет и шест на еден[7]. Студија од 2011 година насловена „Поделени стоиме: Зошто нееднаквоста продолжува да расте“ од страна на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) се обидела да ги објасни причините за оваа зголемена нееднаквост со истражување на економската нееднаквост во земјите на ОЕЦД, заклучувајќи дека следниве фактори одиграле голема улога[8]:

 • Промените во структурата на домаќинствата можат да играат важна улога. Едноглави домаќинства во земјите на ОЕЦД се зголемиле од просечно 15% на крајот на 1980-тите на 20% во средината на 2000-тите години, што резултира со поголема нееднаквост.
 • Асортиманското парење се однесува на феноменот на луѓе кои стапуваат во брак со луѓе со слично потекло, на пример, лекарите се ожениле со други лекари наместо со медицински сестри. ОЕЦД откри дека 40% од паровите каде што работат и двајцата партнери припаѓаат на исти или соседни сектори за заработка во споредба со 33%, 20 години порано[9].
 • Во дното на перцентилите, бројот на работни часови е намален[9].
 • Главната причина за зголемување на нееднаквоста се чини дека е разликата помеѓу побарувачката и понудата на вештини[9].

Студијата ги донела следниве заклучоци за нивото на економска нееднаквост:

 • Нееднаквоста на приходите во земјите на ОЕЦД е на највисоко ниво за изминатиот половина век. Односот помеѓу долните 10% и горните (први) 10% се зголемил од 1:7 на 1:9 за 25 години[9].
 • Постојат пробни знаци на можна конвергенција на нивоата на нееднаквост кон заедничко и повисоко просечно ниво низ земјите на ОЕЦД[9].
 • Со многу малку исклучоци (Франција, Јапонија и Шпанија), платите за 10% најдобро платени работници се зголемиле во однос на оние со 10% најниско платените[9].

Студија на ОЕЦД во 2011 година истражувала економска нееднаквост во Аргентина, Бразил, Кина, Индија, Индонезија, Русија и Јужна Африка. Студијата заклучила дека клучните извори на нееднаквост во овие земји вклучуваат „голем, постојан неформален сектор, раширени регионални поделби (на пр. урбано-рурален), празнини во пристапот до образование и бариери за вработување и напредување во кариерата на жените[9].

Земји по вкупно богатство (трилиони американски долари), Credit Suisse
Карта на светот на земји според индексот на човечки развој прилагоден на нееднаквоста.

Студија на Светскиот институт за истражување на развојната економија при Универзитетот на Обединетите нации објавил дека само најбогатите 1% од возрасните поседувале 40% од глобалните средства во 2000 година. Трите најбогати луѓе во светот поседуваат повеќе финансиски средства од најниските 48 земји заедно[10]. Комбинираното богатство на „милионерите од 10 милиони долари“ пораснало на скоро 41 трилион долари во 2008 година[11]. Извештајот на Оксфам за глобалната нееднаквост во 2020 г. покажал дека системот го изградиле богати и моќни мажи, кои продолжуваат да ги носат правилата и да ја користат најголемата погодност. Мажите ширум светот поседуваат 50% повеќе богатство од жените[12].

[[File:US Wealth Inequality - v2.png|thumb|250px|[[Нееднаквоста на богатството во Соединетите држави се зголемила од 1989 до 2013 година.[13]]]

Според ПолитиФакт, првите 400 најбогати Американци „имаат повеќе богатство отколку половина од сите Американци заедно[14][15][16][17]. Според „Њујорк Тајмс“ на 22 јули 2014 година, „најбогатите 1 процент Американци поседуваат повеќе богатство од оние кои се на дното од 90 проценти[18]. Наследното богатство може да помогне да се објасни зошто многу Американци кои станале богати можеби имале „добар почеток во кариерата[19][20]. Во септември 2012 година, според Институтот за студии за политика (ИПС), „над 60 проценти“ од 400 најбогати Американци според Форбс „имале значителна привилегија[21]. Во извештајот за ИПС од 2017 година се вели дека три лица, Џеф Беjзос, Бил Гејтс и Ворен Бафет, поседуваат исто толку богатство колку и долната половина од населението, или 160 милиони луѓе, и дека растечката различност меѓу богатите и сиромашните создала „морална криза“, истакнувајќи дека „не сме биле сведоци на толку екстремни нивоа на концентрирано богатство и моќ уште од првото позлатено доба пред еден век[22][23]. Во 2016 година, светските милијардери го зголемиле своето комбинирано глобално богатство на рекордни 6 трилиони долари[24]. Во 2017 година, тие го зголемиле своето колективно богатство на 8,9 трилиони.[25] Во 2018 година, нееднаквоста во приходите на САД го достигнало највисокото ниво досега забележано од Бирото за попис[26].

Постојните податоци и проценки сугерираат на голем пораст на меѓународните (и општо меѓу-макрорегионалните) компоненти помеѓу 1820 и 1960 година. Можеби тоа е малку намалено од тоа време на штета на зголемената нееднаквост во земјите[27]. Програмата за развој на Обединетите нации во 2014 година тврди дека поголеми инвестиции во социјалното осигурување, работни места и закони што ги штитат ранливите популации се неопходни за да се спречи проширување на нееднаквоста во приходите[28].

Постои значителна разлика во измерената распределба на богатството и разбирањето на јавноста за распределбата на богатството. Мајкл Нортон од Бизнис школата на Харвард и Ден Арили од Одделот за психологија на Универзитетот Дјук, утврдиле дека ова е вистина во нивното истражување спроведено во 2011 година. Вистинското богатство кое се одвивало во највисокиот квинтил во 2011 година било околу 84%, додека просечната сума на богатството за кое пошироката јавност проценува дека оди во најголемиот квинтил била околу 58%[29].

Според студијата од 2020 година, глобалната нееднаквост во заработката значително се намалила од 1970 година. Во текот на 2000-тите и 2010-тите, уделот на заработката од најсиромашната половина на светот двојно се зголемила[30]. Двајца истражувачи тврдат дека нееднаквоста во глобалниот доход се намалува како резултат на силниот економски раст во земјите во развој[31]. Според извештајот од јануари 2020 година на Одделот за економски и социјални работи на Обединетите нации, економската нееднаквост меѓу државите се намалила, но меѓудржавната нееднаквост е зголемена за 70% од светската популација во периодот 1990-2015 година[32]. Во 2015 година, ОЕЦД објавила во 2015 година дека нееднаквоста во приходите е поголема отколку што некогаш била во рамките на земјите членки на ОЕЦД и е на зголемено ниво во многу економии во подем[33]. Според извештајот на Меѓународниот монетарен фонд од јуни 2015 година:

Проширувањето на нееднаквоста во приходите е дефинирачки предизвик за нашето време. Во напредните економии, јазот меѓу богатите и сиромашните е на највисоко ниво во последните неколку децении. Трендовите на нееднаквост беа помешани на пазарите во развој и земјите во развој (ЕМДЦ), при што некои земји доживеаја пад на нееднаквоста, но остануваат раширени нееднаквости во пристапот до образование, здравствена заштита и финансии[34].

Во октомври 2017 година, ММФ предупредил дека нееднаквоста во нациите, и покрај глобалната нееднаквост што паѓа во последните децении, се зголемила толку нагло што го загрозува економскиот раст и може да резултира во понатамошна политичка поларизација. Во извештајот на Фондот за фискален монитор се вели дека „прогресивното оданочување и трансфери се клучни компоненти на ефикасна фискална прераспределба“[35]. Во октомври 2018 година Оксфам објавил Индекс на намалување на нееднаквоста кој ги мери социјалните трошоци, даноците и правата на работниците за да покаже во кои земји се најдобри затворањето на јазот меѓу богатите и сиромашните[36].

Распределба на богатство во рамките на одделни земји[уреди | уреди извор]

Следната табела прикажува информации за поединечна распределба на богатството во различни земји од извештајот на Credit Suisse за 2018 година[37].


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Средно богатство по возрасен, во американски долари. Земји и поднационална област.
Првично по ранг по средно богатство.
Земја или
административна единица
Средно богатство
по возрасен.
во американски долари
Средно богатство
по возрасен
во американски долари
Соодност (во %)
на медијана
врз средина
Возрасни
во илјадници
 Исланд 203,847 555,726 36.68 248
 Австралија 191,453 411,060 46.58 18,433
 Швајцарија 183,339 530,244 34.58 6,811
 Луксембург 164,284 412,127 39.86 456
 Белгија 163,429 313,045 52.21 8,869
 Холандија 114,935 253,205 45.39 13,260
 Франција 106,827 280,580 38.07 49,478
 Канада 106,342 288,263 36.89 28,858
 Јапонија 103,861 227,235 45.71 105,108
 Нов Зеланд 98,613 289,798 34.03 3,486
 Обединето Кралство 97,169 279,048 34.82 50,919
 Сингапур 91,656 283,118 32.37 4,552
 Шпанија 87,188 191,177 45.61 37,410
 Норвешка 80,054 291,103 27.50 4,057
 Италија 79,239 217,787 36.38 48,527
 Република Кина 78,177 212,375 36.81 19,139
 Малта 76,116 140,629 54.13 347
 Ирска 72,473 232,952 31.11 3,460
 Австрија 70,074 231,368 30.29 7,075
 Јужна Кореја 65,463 171,739 38.12 41,381
 САД 61,667 403,974 15.27 242,972
 Данска 60,999 286,712 21.28 4,450
 Катар 59,978 121,638 49.31 2,177
 Хонгконг 58,905 244,672 24.08 6,224
 Израел 54,966 174,129 31.57 5,405
 Финска 45,606 161,062 28.32 4,327
 Грција 40,789 108,127 37.72 9,019
 Шведска 39,709 249,765 15.90 7,689
 Германија 35,169 214,893 16.37 67,470
 Словенија 34,043 79,097 43.04 1,676
 Португалија 31,313 109,362 28.63 8,377
 Либија 26,939 61,701 43.66 4,085
 Кувајт 26,278 91,374 28.76 3,045
 ОАР 25,267 88,173 28.66 7,752
 Чиле 23,812 62,222 38.27 13,166
 Сејшели 21,349 48,652 43.88 68
 Словачка 21,203 34,781 60.96 4,339
 Естонија 18,895 57,806 32.69 1,034
 Хрватска 17,131 35,951 47.65 3,342
 Чешка 17,018 61,489 27.68 8,529
 Маврициус 16,472 35,668 46.18 943
 Кина 16,333 47,810 34.16 1,085,003
 Унгарија 15,026 37,594 39.97 7,826
 Аруба 14,901 45,612 32.67 79
 Оман 14,304 41,804 34.22 3,450
 Брунеј 14,154 42,925 32.97 298
 Бахреин 13,385 38,882 34.42 1,153
 Саудиска Арабија 12,847 43,174 29.76 22,629
 Уругвај 12,556 39,194 32.04 2,484
 Црна Гора 12,060 24,746 48.74 475
 Бахами 11,385 47,822 23.81 288
 Литванија 11,161 24,600 45.37 2,306
 Бугарија 11,013 23,984 45.92 5,752
 Полска 10,572 31,794 33.25 30,626
 Кипар 10,384 100,308 10.35 909
 Костарика 9,813 31,717 30.94 3,490
 Барбадос 8,522 28,762 29.63 213
 Панама 8,358 28,897 28.92 2,655
 Албанија 8,157 16,957 48.10 2,201
 Латвија 7,540 33,958 22.20 1,557
 Грузија 7,078 16,725 42.32 2,940
 Малезија 7,000 27,970 25.03 21,372
 Габон 6,973 16,342 42.67 1,124
 Тонга 6,796 15,255 44.55 58
 Босна и Херцеговина 6,762 14,110 47.92 2,805
 ЈАР 6,726 22,191 30.31 35,434
 Романија 6,658 20,321 32.76 15,582
 Самоа 6,516 18,154 35.89 105
 Ирак 6,515 14,192 45.91 19,160
 Тунис 6,226 14,932 41.70 8,014
 Перу 6,036 22,508 26.82 20,766
 Мексико 5,784 20,620 28.05 83,850
 Јордан 5,745 13,328 43.10 5,371
 Македонија 5,640 12,551 44.94 1,612
 Доминика 5,548 23,937 23.18 54
 Тринидад и Тобаго 5,076 15,719 32.29 1,002
 Колумбија 4,937 18,239 27.07 33,751
 Србија 4,903 10,743 45.64 6,809
 Туркменистан 4,824 10,446 46.18 3,548
 Антигва и Барбуда 4,712 19,497 24.17 70
 Ел Салвадор 4,616 15,219 30.33 4,024
 Монголија 4,616 10,295 44.84 1,960
 Бразил 24,263 31,724 32.58 145,836
 Намибија 3,944 11,704 33.70 1,356
 Либан 3,932 33,726 11.66 4,162
 Соломони 3,835 9,035 42.45 312
 Гренада 3,704 16,081 23.03 71
 Боцвана 3,652 10,793 33.84 1,375
 Света Луција 3,525 11,146 31.63 131
 Азербејџан 3,410 7,530 45.29 6,915
 Ерменија 3,391 7,583 44.72 2,175
 Фиџи 3,254 8,031 40.52 574
 Еквадор 3,211 11,068 29.01 10,507
 Аргентина 3,176 11,530 27.55 29,953
 Алжир 3,175 9,077 34.98 26,565
 Ангола 3,175 7,921 40.08 12,934
 Екваторска Гвинеја 3,057 9,398 32.53 695
 Хондурас 2,887 10,675 27.04 5,417
 Русија 2,739 19,997 13.70 112,039
 Малдиви 2,702 6,808 39.69 308
 Турција 2,677 18,555 14.43 54,411
 Парагвај 2,589 9,075 28.53 4,181
 Свети Винцент и Гренадини 2,547 10,882 23.41 75
 Јамајка 2,507 8,924 28.09 1,983
 Мароко 2,426 9,305 26.07 23,218
 Шри Ланка 2,415 5,758 41.94 14,311
 Вануату 2,346 5,355 43.81 152
 Белиз 2,298 8,961 25.64 221
 Џибути 2,123 5,389 39.40 569
 Папуа Нова Гвинеја 2,117 6,254 33.85 4,488
 Боливија 2,111 7,306 28.89 6,530
 Филипини 1,915 8,349 22.94 62,043
 Иран 1,899 4,779 39.74 57,018
 Виетнам 1,806 4,560 39.61 67,300
 Киргистан 1,797 4,200 42.79 3,668
 Пакистан 1,711 3,816 44.84 110,625
 Индонезија 1,597 8,919 17.91 170,221
 Лаос 1,567 5,215 30.05 3,946
 Еритреја 1,499 3,412 43.93 2,462
 Гвајана 1,454 4,620 31.47 475
 Есватини 1,388 4,219 32.90 719
 Камбоџа 1,365 3,404 40.10 9,598
 Зимбабве 1,317 3,216 40.95 8,103
 Сао Томе и Принсипе 1,311 2,987 43.89 96
 Источен Тимор 1,303 2,513 51.85 584
 Индија 1,289 7,024 18.35 850,210
 Сенегал 1,270 3,077 41.27 7,525
 Бенин 1,237 2,972 41.62 5,300
 Република Конго 1,219 3,361 36.27 2,546
 Суринам 1,147 5,198 22.07 368
 Брег на Слоновата Коска 1,119 2,958 37.83 11,501
 Тајланд 1,085 9,969 10.88 52,639
 Никарагва 1,054 3,721 28.33 3,858
 Бангладеш 1,006 2,332 43.14 102,793
 Комори 971 2,729 35.58 412
 Того 917 2,324 39.46 3,800
 Камерун 897 2,282 39.31 11,413
 Кенија 880 2,306 38.16 24,546
 Лесото 857 2,640 32.46 1,208
 Непал 834 2,054 40.60 17,150
 Мавританија 764 1,756 43.51 2,239
 Белорусија 740 1,514 48.88 7,427
 Мјанмар 739 1,515 48.78 34,334
 Хаити 619 2,472 25.04 6,300
 Таџикистан 618 1,364 45.31 4,995
 Јемен 594 1,967 30.20 14,122
 Буркина Фасо 569 1,317 43.20 8,571
 Сирија 500 1,190 42.02 9,477
 Мали 468 1,094 42.78 7,834
 Либерија 410 1,015 40.39 2,279
 Гана 398 934 42.61 14,972
 Замбија 390 1,197 32.58 7,641
 Танзанија 383 865 44.28 25,944
 Нигер 379 863 43.92 8,579
 Египет 346 3,717 9.31 57,160
 ЦАР 332 960 34.58 2,132
 Гамбија 327 889 36.78 936
 Гвинеја 323 816 39.58 6,077
 Гвинеја-Бисао 296 701 42.23 909
 Чад 294 735 40.00 6,319
 Авганистан 290 643 45.10 16,245
 Уганда 287 710 40.42 17,941
 Руанда 254 660 38.48 6,123
 Судан 231 530 43.58 19,846
 Нигерија 208 1,572 13.23 88,264
 Мозамбик 201 482 41.70 13,360
 Мадагаскар 179 432 41.44 12,471
 Сиера Леоне 153 355 43.10 3,596
 Казахстан 1520 5,122 2.97 12,086
 Бурунди 142 321 44.24 4,972
 ДР Конго 123 331 37.16 35,869
 Етиопија 78 167 46.71 51,036
 Малави 54 141 38.30 8,493
 Украина 430 3,964 10.85 35,267

Распределба на приходот во одделни земји[уреди | уреди извор]

[[Податотека:GINI index World Bank up to 2018.png|мини|250п|Нееднаквоста на приходите на земјите според нивните најнови пријавени вредности Џиниев коефициент од 2018 година.[1]]]

Вредноста на Џиниевиот коефициент над 50 се смета за висок; земји, вклучувајќи ги Бразил, Колумбија, Јужна Африка, Боцвана и Хондурас може да се најдат во оваа категорија. Вредноста на индексот од 30 или повеќе се смета за среден; земји, вклучувајќи ги Виетнам, Мексико, Полска, САД, Аргентина, Русија и Уругвај може да се најдат во оваа категорија. Вредноста на индексот помал од 30 се смета за мал; земји, вклучувајќи ги Австрија, Германија, Данска, Словенија, Шведска и Украина може да се најдат во оваа категорија, како и земјите кои претходно биле дел од Советскиот Сојуз или нејзините сателити, како Словачка, Чешка и Унгарија.

Различни предложени причини за економска нееднаквост[уреди | уреди извор]

Постојат различни причини за економска нееднаквост во општествата, вклучувајќи ги и функциите на глобалниот пазар (како што се трговијата, развојот и регулативата), како и социјалните фактори (вклучувајќи пол, раса и образование)[38]. Неодамнешниот раст на вкупната нееднаквост во приходот, барем во рамките на земјите на ОЕЦД, бил поттикнат најмногу од зголемувањето на нееднаквоста во платите[8].

Економистот Томас Пикети тврди дека проширувањето на економскиот диспаритет е неизбежен феномен на слободниот пазарен капитализам кога стапката на поврат на капиталот (r) е поголема од стапката на раст на економијата (g)[39].

Пазар на трудот[уреди | уреди извор]

Главна причина за економска нееднаквост во рамките на современите пазарни економии е утврдувањето на платите од страна на пазарот. Каде што конкуренцијата е несовршена; информациите се нерамномерно распоредени; можностите за стекнување образование и вештини се ограничени. Бидејќи многу вакви несовршени услови постојат буквално на секој пазар, всушност постои мала претпоставка дека пазарите се генерално ефикасни. Ова значи дека постои огромна потенцијална улога на владата да ги поправи ваквите неуспеси на пазарот[40]. Аргумент на Малтусијан

Даноци[уреди | уреди извор]

Друга причина е стапката со која се оданочуваат приходите заедно со прогресивноста на даночниот систем. Прогресивен данок е данок со кој даночната стапка се зголемува како што се зголемува основната сума на оданочување[41][42][43][44][45]. Во прогресивен даночен систем, нивото на врвната даночна стапка честопати ќе има директно влијание врз нивото на нееднаквост во рамките на едно општество, или зголемување или намалување, под услов приходот да не се промени како резултат на промената на даночниот режим. Дополнително, поостриот даночен прогресивен план што се применува на социјалното трошење може да резултира во порамномерна распределба на приходот низ таблата[46]. Даночните кредити, како што е кредитот за заработен данок на доход во САД, исто така, може да ја намалат нееднаквоста на приходот[47]. Разликата помеѓу Џиниевиот коефициент за распределбата на приходот пред оданочувањето и Џиниевиот коефициент по оданочувањето е индикатор за ефектите од таквото оданочување[48].

Образование[уреди | уреди извор]

Илустрација од реклама за стручно училиште од 1916 година во задниот дел на едно американско списание. Образованието се смета за клуч за повисоки приходи, и овој оглас апелира на верувањето на Американците во можноста за самоподобрување, како и закана за последиците од надолната подвижност во големата нееднаквост во приходите што постоела за време на Индустриската револуција.

Важен фактор во создавањето на нееднаквост е разликата во пристапот на поединците до образование[49]. Образованието, особено во област каде што има голема побарувачка за работници, создава високи плати за оние со баранто образование[50]. Сепак, зголемувањето на образованието прво се зголемува, а потоа се намалува растот, како и нееднаквоста во приходите. Како резултат, оние кои не се во можност да си дозволат образование, или избираат да не имаат изборно образование и обично добиваат многу пониски плати. Оправданоста за ова е дека недостатокот на образование води директно до помали примања, а со тоа и пониски заштеди и инвестиции. Спротивно на тоа, квалитетното образование ги зголемува приходите и го промовира растот затоа што помага да се ослободи продуктивниот потенцијал на сиромашните.

Економски либерализам, дерегулација и пад на синдикатите[уреди | уреди извор]

Џон Шмит и Бен Циперер (2006) укажуваат на економскиот либерализам и намалувањето на деловната регулатива заедно со падот на членството во унијата како една од причините за економската нееднаквост. Во анализата на ефектите од интензивната англо-американска либерална политика во споредба со континенталниот европски либерализам, каде синдикатите останале силни, тие заклучиле: „Американскиот економски и социјален модел е поврзан со значителни нивоа на социјално исклучување, вклучително и високи нивоа на нееднаквост во приходите , високи стапки на релативна и апсолутна сиромаштија, сиромашни и нееднакви образовни резултати, лоши здравствени резултати и високи стапки на криминал и затвор. Во исто време, достапните докази обезбедуваат мала поддршка за ставот дека флексибилноста на пазарот на трудот во стилот на САД драматично ја подобрува трудот - резултати на пазарот. И покрај популарните предрасуди за спротивното, американската економија постојано обезбедува пониско ниво на економска подвижност од сите континентално-европски земји за кои се достапни податоци.“[51]

Во поново време, Меѓународниот монетарен фонд објави студии кои открија дека падот на унионизацијата во многу напредни економии и воспоставувањето на неолиберална економија ја поттикнува зголемената нееднаквост во приходите[52][53].

Информациска технологија[уреди | уреди извор]

Растот на важноста на информатичката технологија е заслужен за зголемување на нееднаквоста во приходите[54]. Технологијата е наречена „главен двигател на неодамнешното зголемување на нееднаквоста“ од страна на Ерик Брњолфсон, од МИТ[55]. Во аргументот против ова објаснување, Џонатан Ротвел забележува дека ако технолошкиот напредок се мери со високи стапки на пронајдоци, постои негативна корелација помеѓу него и нееднаквоста. Земјите со високи стапки на пронајдоци - „како што се мери со апликациите за патенти поднесени според Договорот за соработка со патенти“ - покажуваат помала нееднаквост. Во една земја, САД, „платите на инженерите и развивачите на софтвер ретко достигнуваат“ над 390.000 американски долари на година (долната граница за првите 1% заработувачи)[56].

Глобализација[уреди | уреди извор]

„Слоновска крива“: Промена на реалниот доход помеѓу 1988 и 2008 година при различни перцентили на приходот на глобалната распределба на приходот.[57]

Либерализацијата на трговијата може да ја пренасочи економската нееднаквост од глобално во домашно ниво[58]. Кога богатите земји тргуваат со сиромашните земји, ниско квалификуваните работници во богатите земји може да забележат намалени плати како резултат на конкуренцијата, додека работниците со ниска квалификација во сиромашните земји може да забележат зголемени плати. Трговскиот економист Пол Кругман проценува дека либерализацијата на трговијата имала мерлив ефект врз зголемувањето на нееднаквоста во САД. Тој го припишува овој тренд на зголемена трговија со сиромашните земји и фрагментација на средствата за производство, што резултира со ниски квалификувани работни места да станат повеќе трговски.

Антропологот Џејсон Хикел тврди дека глобализацијата и „структурното прилагодување“ ја започнале „трката кон дното“, кое е значаен двигател на зголемената глобална нееднаквост[59].

Пол[уреди | уреди извор]

Родовиот јаз во просечната заработка на вработените со полно работно време според ОЕЦД 2015 [60]

Во многу земји, постои полова разлика во платите во полза на мажите на пазарот на трудот. Неколку други фактори освен дискриминацијата придонесуваат за овој јаз. Во просек, жените имаат поголема веројатност од мажите да разгледаат други фактори освен платата кога бараат работа и може да бидат помалку подготвени да патуваат или да се преселат.[61][62] Томас Совел, во својата книга Знаење и одлуки, тврди дека оваа разлика се должи на тоа што жените не заземаат работа поради брак или бременост. Во извештајот на пописот на САД се вели дека откако ќе се земат предвид другите фактори, сè уште постои разлика во заработката помеѓу жените и мажите[63]. Јазот во приходите во други земји се движи од 53% во Боцвана до -40% во Бахреин[64].

Економски развој[уреди | уреди извор]

Кривата на Кузнец

Економистот Сајмон Кузнец тврдел дека нивоата на економска нееднаквост се во најголем дел резултат на фазите на развој. Според Кузнец, земјите со ниско ниво на развој имаат релативно еднаква распределба на богатството. Како што се развива една земја, таа стекнува повеќе капитал, што доведува до тоа сопствениците на овој капитал да имаат повеќе богатство и приход и да воведат нееднаквост. На крајот, преку разни можни механизми за прераспределба, како што се програмите за социјална помош, поразвиените земји се враќаат на пониско ниво на нееднаквост.

Концентрација на богатство[уреди | уреди извор]

Концентрацијата на богатството е процес со кој, под одредени услови, новосоздаденото богатство се концентрира во сопственост на веќе богати поединци или субјекти. Соодветно на тоа, оние кои веќе поседуваат богатство имаат средства да инвестираат во нови извори на создавање богатство или на друг начин да ја искористат акумулацијата на богатство, и со тоа тие се корисници на новото богатство. Со текот на времето, концентрацијата на богатството може значително да придонесе за опстојување на нееднаквоста во општеството. Томас Пикети во својата книга Капитал во 21 век тврди дека основната сила за дивергенција е обично поголемо враќање на капиталот (r) од економскиот раст (g) и дека поголемите богатства генерираат поголеми приноси[65].

Барање за изнајмување[уреди | уреди извор]

Економистот Џозеф Стиглиц тврди дека наместо да се објаснат концентрациите на богатство и приход, пазарните сили треба да послужат како кочница за таквата концентрација, што може подобро да се објасни со непазарната сила. Додека пазарот ќе понуди надомест за ретки и посакувани вештини за наградување на создавање богатство, поголема продуктивност, итн., тоа исто така ќе ги спречи успешните претприемачи да заработуваат вишок профит преку поттикнување на конкуренција за намалување на цените, профитот и големата компензација[66]. Подобар објаснувач на растечката нееднаквост, според Стиглиц, е употребата на политичка моќ генерирана од богатство од одредени групи за да се обликуваат владините политики финансиски корисни за нив. Овој процес, познат кај економистите како барање изнајмување, носи приход не од создавање на богатство, туку од „грабање поголем дел од богатството што инаку би се произведувало без нивен напор[67]“.

Финансиска индустрија[уреди | уреди извор]

Џејмс Гелбрејт тврди дека земјите со поголем финансиски сектор имаат поголема нееднаквост, а врската не е случајна [68][69]

Глобално затоплување[уреди | уреди извор]

Студија од 2019 година објавена во PNAS открила дека глобалното затоплување игра улога во зголемувањето на економската нееднаквост меѓу земјите, го зголемува економскиот раст во развиените земји, додека го попречува таквиот раст кај земјите во развој на глобалниот југ. Студијата вели дека 25% од јазот помеѓу развиениот свет и светот во развој може да се припише на глобалното затоплување[70].

Извештајот за Оксфам и Стокхолмскиот институт за животна средина во 2020 година вели дека најбогатите 10% од глобалното население биле одговорни за повеќе од половина од глобалните емисии на јаглерод диоксид од 1990 до 2015 година, што се зголемило за 60%[71].

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 „GINI index (World Bank estimate) | Data“. data.worldbank.org. Посетено на 2020-07-23.
 2. „Wealth Distribution and Income Inequality by Country 2018 | Global Finance Magazine“.
 3. Human Development Reports. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) Архивирано на 12 јули 2019 г.. United Nations Development Programme. Retrieved: March 3, 2019.
 4. Neves, Pedro Cunha; Afonso, Óscar; Silva, Sandra Tavares (2016). „A Meta-Analytic Reassessment of the Effects of Inequality on Growth“. World Development. 78: 386–400. doi:10.1016/j.worlddev.2015.10.038. Резиме - Овој труд развива мета-анализа на литература што го проценува влијанието на нееднаквоста врз растот. Опфаќа студии објавени во научни списанија во текот на 1994–2014 година кои го испитуваат влијанието врз растот на нееднаквоста во приходот, земјата и дистрибуцијата на човечки капитал. Откриваме траги на пристрасност во објавувањето во оваа литература, бидејќи авторите и списанијата се повеќе подготвени да ги пријават и објават статистички значајните наоди, а резултатите имаат тенденција да следат предвидлив временски модел со текот на времето според кој циклично се пријавуваат негативни и позитивни ефекти. Откако ги коригиравме овие две форми на пристрасност за објавување, заклучуваме дека високиот степен на хетерогеност на пријавените големини на ефекти се објаснува со условите на студијата, имено структурата на податоците, видот на земјите вклучени во примерокот, вклучувањето на регионални апатишта , концептот на нееднаквост и дефиницијата на приходот. Особено, нашата анализа на метарегресија сугерира дека: пресечните студии систематски известуваат за посилно негативно влијание од студиите за панел податоци; ефектот на нееднаквост врз растот е негативен и поизразен во помалку развиените земји отколку во богатите земји; вклучувањето на регионални кукли во регресијата на растот на примарните студии значително го ослабува ваквиот ефект; расходите и нееднаквоста на бруто приходите имаат тенденција да доведат до различни проценки за големината на ефектот; земјишната и човечката нееднаквост се поштетни за последователниот раст отколку нееднаквоста во приходите. Исто така, откривме дека техниката за проценка, квалитетот на податоците за распределбата на приходот и спецификацијата на регресијата на растот не влијаат значително на проценката на големината на ефектот. Овие резултати даваат нови согледувања за природата на односот нееднаквост - раст и нудат важни насоки за творците на политики.
 5. „The Globalization of Inequality“. Princeton University Press. Посетено на August 19, 2017.
 6. Ристовски, Блаже, уред. (2009). „Економска нееднаквост“. Македонска енциклопедија. , книга I (А-Љ). Скопје: МАНУ. Text "series " ignored (help)
 7. Hunt, Michael (2004). The World Transformed: 1945 to the Present. Boston: Bedford/St. Martin's. стр. 442. ISBN 978-0312245832.
 8. 8,0 8,1 Gurría, Angel (December 5, 2011). Press Release for Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (Report). OECD. doi:10.1787/9789264119536-en. Посетено на December 16, 2011.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. OECD. 2011. doi:10.1787/9789264119536-en. ISBN 978-92-64-11953-6.[се бара страница]
 10. „Stock quotes, financial tools, news and analysis – MSN Money“. msn.com. Архивирано од изворникот на September 5, 2011. Посетено на July 24, 2010.
 11. "Growth of millionaires in India fastest in world Архивирано на 23 јуни 2013 г.". Thaindian News. June 25, 2008.
 12. Clifford, Catherine (January 19, 2020). „Global wealth inequality is 'founded on sexism,' says Oxfam International“. CNBC. Посетено на January 26, 2020.
 13. „Trends in Family Wealth, 1989 to 2013“. Congressional Budget Office. August 18, 2016.
 14. Kertscher, Tom; Borowski, Greg (March 10, 2011). „The Truth-O-Meter Says: True – Michael Moore says 400 Americans have more wealth than half of all Americans combined“. PolitiFact. Посетено на August 11, 2013.
 15. Moore, Michael (March 6, 2011). „America Is Not Broke“. Huffington Post. Посетено на August 11, 2013.
 16. Moore, Michael (March 7, 2011). „The Forbes 400 vs. Everybody Else“. michaelmoore.com. Архивирано од изворникот на March 9, 2011. Посетено на August 11, 2013.
 17. Pepitone, Julianne (September 22, 2010). „Forbes 400: The super-rich get richer“. CNN. Посетено на August 11, 2013.
 18. Kristof, Nicholas (July 22, 2014). „An Idiot's Guide to Inequality“. The New York Times. Посетено на July 22, 2014.
 19. Bruenig, Matt (March 24, 2014). „You call this a meritocracy? How rich inheritance is poisoning the American economy“. Salon. Посетено на August 24, 2014.
 20. „Inequality – Inherited wealth“. The Economist. March 18, 2014. Посетено на August 24, 2014.
 21. Pizzigati, Sam (September 24, 2012). „The 'Self-Made' Hallucination of America's Rich“. Institute for Policy Studies. Посетено на August 24, 2014.
 22. Neate, Rupert (November 8, 2017). „Bill Gates, Jeff Bezos and Warren Buffett are wealthier than poorest half of US“. The Guardian. Посетено на November 9, 2017.
 23. Taylor, Matt (November 9, 2017). „The Paradise Papers Are Just a Glimpse at the Unreal Wealth Gap“. Vice. Посетено на November 10, 2017.
 24. Neate, Rupert (October 26, 2017). „World's witnessing a new Gilded Age as billionaires' wealth swells to $6tn“. The Guardian. Посетено на October 27, 2017.
 25. Neate, Rupert (October 26, 2018). „World's billionaires became 20% richer in 2017, report reveals“. The Guardian. Посетено на November 5, 2018.
 26. Telford, Taylor (September 26, 2019). „Income inequality in America is the highest it's been since census started tracking it, data shows“. The Washington Post. Посетено на September 30, 2019.
 27. Novotný, Josef (2007). „On the measurement of regional inequality: Does spatial dimension of income inequality matter?“. The Annals of Regional Science. 41 (3): 563–80. doi:10.1007/s00168-007-0113-y. S2CID 51753883.
 28. Mark Anderson (July 24, 2014). Jobs and social security needed as income inequality widens, UNDP warn. The Guardian. Retrieved July 24, 2014.
 29. Norton, Michael I.; Ariely, Dan (2011). „Building a Better America—One Wealth Quintile at a Time“. Perspectives on Psychological Science. 6 (1): 9–12. doi:10.1177/1745691610393524. PMID 26162108. S2CID 2013655.
 30. Hammar, Olle; Waldenström, Daniel. „Global Earnings Inequality, 1970–2018“. The Economic Journal (англиски). doi:10.1093/ej/ueaa109.
 31. Hellebrandt; Mauro. „The Future of Worldwide Income Distribution“. Наводот journal бара |journal= (help)
 32. „Rising inequality affecting more than two-thirds of the globe, but it's not inevitable: new UN report“. UN News. January 21, 2020. Посетено на September 6, 2020.
 33. Improving job quality and reducing gender gaps are essential to tackling growing inequality. OECD, May 21, 2015.
 34. Era Dabla-Norris; Kalpana Kochhar; Nujin Suphaphiphat; Frantisek Ricka; Evridiki Tsounta (June 15, 2015). Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective. International Monetary Fund. Retrieved June 16, 2015.
 35. Dunsmuir, Lindsay (October 11, 2017). „IMF calls for fiscal policies that tackle rising inequality“. Reuters. Посетено на October 30, 2017.
 36. Lawson, Max; Martin, Matthew (October 9, 2018). „The Commitment to Reducing Inequality Index 2018“. Oxfam. Посетено на November 13, 2018.
 37. Anthony Shorrocks; Jim Davies; Rodrigo Lluberas (October 2018). „Global Wealth Report“. Credit Suisse. Наводот journal бара |journal= (help) October 10, 2018 article: Global Wealth Report 2018: US and China in the lead Архивирано на 25 февруари 2019 г.. Report[мртва врска]. Databook[мртва врска]. Downloadable data sheets. See Table 3.1 (page 114) of databook for mean and median wealth by country.
 38. Neckerman, Kathryn M.; Torche, Florencia (2007-07-18). „Inequality: Causes and Consequences“. Annual Review of Sociology. 33 (1): 335–357. doi:10.1146/annurev.soc.33.040406.131755. ISSN 0360-0572. Архивирано од изворникот на 2021-05-14. Посетено на 2020-09-23.
 39. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press. ISBN 067443000X p. 571
 40. Stiglitz, Joseph E. (June 4, 2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future (p. 34). Norton. Kindle Edition.
 41. Webster (4b): increasing in rate as the base increases (a progressive tax)
 42. American Heritage Архивирано на 9 февруари 2009 г. (6). Increasing in rate as the taxable amount increases.
 43. Britannica Concise Encyclopedia: Tax levied at a rate that increases as the quantity subject to taxation increases.
 44. Princeton University WordNet[мртва врска]: (n) progressive tax (any tax in which the rate increases as the amount subject to taxation increases)
 45. Sommerfeld, Ray M., Silvia A. Madeo, Kenneth E. Anderson, Betty R. Jackson (1992), Concepts of Taxation, Dryden Press: Fort Worth, TX
 46. Alesina, Alberto; Dani Rodrick (May 1994). „Distributive Politics and Economic Growth“ (PDF). Quarterly Journal of Economics. 109 (2): 465–90. doi:10.2307/2118470. JSTOR 2118470. Посетено на October 17, 2013.
 47. Hatch, Megan E.; Rigby, Elizabeth (2015). „Laboratories of (In)equality? Redistributive Policy and Income Inequality in the American States“. Policy Studies Journal. 43 (2): 163–187. doi:10.1111/psj.12094.
 48. Shlomo Yitzhaki (1998). „More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini“ (PDF). Economic Inequality. 8: 13–30.
 49. Becker, Gary S.; Murphy, Kevin M. (May 2007). „The Upside of Income Inequality“. The America. Архивирано од изворникот на January 2, 2014. Посетено на January 8, 2014.
 50. Bosworth, Barry; Burtless, Gary; Steuerle, C. Eugene (December 1999). Lifetime Earnings Patterns, the Distribution of Future Social Security Benefits, and the Impact of Pension Reform (PDF) (report no. CRR WP 1999-06). Chestnut Hill, Massachusetts: Center for Retirement Research at Boston College. стр. 43. Архивирано од изворникот (PDF) на 2010-07-19. Посетено на October 1, 2012.
 51. Schmitt, John and Ben Zipperer. 2006. "Is the U.S. a Good Model for Reducing Social Exclusion in Europe?" CEPR
 52. Michael Hiltzik (March 25, 2015). IMF agrees: Decline of union power has increased income inequality. Los Angeles Times. Retrieved March 26, 2015.
 53. IMF: The last generation of economic policies may have been a complete failure. Business Insider. May 2016.
 54. Basu, Kaushik (January 6, 2016). „Is technology making inequality worse?“. World Economic Forum. Посетено на November 17, 2017.
 55. Rotman, David (October 21, 2014). „Technology and Inequality“. MIT Technology Review. Посетено на November 17, 2017.
 56. Rothwell, Jonathan (November 17, 2017). „Myths of the 1 Percent: What's Putting People at the Top“. New York Times. Посетено на November 17, 2017.
 57. „Branko Milanovic-Global Income Inequality by the Numbers-In History and Now-February 2013“ (PDF).
 58. „Economic Focus“. The Economist. London: The Economist Group. April 19, 2008. стр. 81.
 59. Hickel, Jason (2018). The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions. Windmill Books. стр. 175–176. ISBN 978-1786090034.
 60. OECD. OECD Employment Outlook 2008 – Statistical Annex Архивирано на 6 декември 2008 г.. OECD, Paris, 2008, p. 358.
 61. „Are Women Earning More Than Men?“. Forbes. May 12, 2006. Архивирано од изворникот на 2009-01-24. Посетено на 2020-09-23.
 62. Lukas, Carrie (April 3, 2007). „A Bargain At 77 Cents To a Dollar“. The Washington Post. Посетено на May 3, 2010.
 63. Weinberg, Daniel H (May 2004). „Evidence From Census 2000 About Earnings by Detailed Occupation for Men and Women“ (PDF). Посетено на February 21, 2017.
 64. „Jobs – Staffing – Workforce Solutions – Randstad USA“. vedior.com. Архивирано од изворникот на 2020-04-26. Посетено на 2020-09-23.
 65. pp. 384 Table 12.2, U.S. university endowment size vs. real annual rate of return
 66. Stiglitz, Joseph E. (June 4, 2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future (pp. 30–1, 35–6). Norton. Kindle Edition.
 67. Stiglitz, Joseph E. (June 4, 2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future (p. 32). Norton. Kindle Edition.
 68. James K. Galbraith, Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just before the Great Crisis (New York: Oxford University Press, 2012).
 69. Stiglitz, Joseph E. (June 4, 2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, p. 334. Norton. Kindle Edition.
 70. Uchoa, Pablo (May 6, 2019). „How global warming has made the rich richer“. BBC. Посетено на June 5, 2019.
 71. Harvey, Fiona (September 20, 2020). „World's richest 1% cause double CO2 emissions of poorest 50%, says Oxfam“. The Guardian. Посетено на September 22, 2020.

Литература[уреди | уреди извор]

Книги
Статии

Историски[уреди | уреди извор]

 • Crayen, Dorothee, and Joerg Baten. "New evidence and new methods to measure human capital inequality before and during the industrial revolution: France and the US in the seventeenth to nineteenth centuries." Economic History Review 63.2 (2010): 452-478. online
 • Hickel, Jason (2018). The Divide: Global Inequality from Conquest to Free Markets. W. W. Norton & Company. ISBN 978-0393651362.
 • Hoffman, Philip T., et al. "Real inequality in Europe since 1500." Journal of Economic History 62.2 (2002): 322-355. online
 • Morrisson, Christian, and Wayne Snyder. "The income inequality of France in historical perspective." European Review of Economic History 4.1 (2000): 59-83. online Архивирано на 19 ноември 2018 г.
 • Lindert, Peter H., and Steven Nafziger. "Russian inequality on the eve of revolution." Journal of Economic History 74.3 (2014): 767-798. online
 • Nicolini, Esteban A.; Ramos Palencia, Fernando (2016). „Decomposing income inequality in a backward pre‐industrial economy: Old Castile (Spain) in the middle of the eighteenth century“. Economic History Review. 69 (3): 747–772. doi:10.1111/ehr.12122. S2CID 154988112.
 • Piketty, Thomas, and Emmanuel Saez. "The evolution of top incomes: a historical and international perspective." American economic review 96.2 (2006): 200-205. online Архивирано на 26 декември 2011 г.
 • Piketty, Thomas, and Emmanuel Saez. "Income inequality in the United States, 1913–1998." Quarterly journal of economics 118.1 (2003): 1-41. online
 • Saito, Osamu. "Growth and inequality in the great and little divergence debate: a Japanese perspective." Economic History Review 68.2 (2015): 399-419. Covers 1600-1868 with comparison to Stuart England and Mughal India.
 • Scheidel, Walter (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0691165028.
 • Stewart, Frances. "Changing perspectives on inequality and development." Studies in Comparative International Development 51.1 (2016): 60-80. covers 1801 to 2016.
 • Sutch, Richard. "The One Percent across Two Centuries: A Replication of Thomas Piketty's Data on the Concentration of Wealth in the United States." Social Science History 41.4 (2017): 587-613. Strongly rejects all Piketty's estimates for US inequality before 1910 for both top 1% and top 10%. online
 • Van Zanden, Jan Luiten. "Tracing the beginning of the Kuznets curve: Western Europe during the early modern period." Economic History Review 48.4 (1995): 643-664. covers 1400 to 1800.
 • Wei, Yehua Dennis. "Geography of inequality in Asia." Geographical Review 107.2 (2017): 263-275. covers 1981 to 2015.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Викицитат има збирка цитати поврзани со:

Предлошка:Wealth