Директен маркетинг

Од Википедија — слободната енциклопедија

Директниот маркетинг најчесто се дефинира како „Испраќање на промотивни материјали по пошта или телефон до поединечни домаќинства или претпријатија" или „испраќање на промотивни пораки директно до потрошувачите, наместо тоа да се прави преку некој масовен медиум, вклучувајќи ги тука методите како директно испраќање на пошта" или “телемаркетинг„.[1]

Директниот маркетинг ги опфаќа и сите оние активности кои се поврзани со непосредна продажба на производите на производителот до потрошувачот без користење на посредници, заради што може и да се нарече и маркетинг на директна продажба. Компаниите типично промовираат производи со единствена порака, надевајќи се дека милион луѓе во целата земја ќе ја прифатат пораката и ќе ги купат производите. Така, тие не мора да ги знаат имињата на нивните клиенти ниту пак нешто конкретно за нив, туку дека само тие имаат одреедени потреби, кои нивните производители би помогнале да се задоволат. Врз основа на овој модел на масовен маркетинг, поголемиот дел од маркетинг комуникациите се состои од еднонасочна комуникација насочена кон потрошувачите, а не двонасочна комуникација со нив.[2]

За разлика од масовниот маркетинг, директниот маркетинг се состои од директна комуникација со внимателно таргетирани поеднинечни клиенти за да се добие брз одговор и да се негуваат трајни односи со клиентите. При користење на директниот маркетинг како средство за реклама треба да се внимава да не се повреди при приватноста на граѓаните. Најчесто тоа се случува со формирање на збирки на лични податоци кои содржат одредени одлики на лицата, како што се возраста, полот, имотната состојба, потрошувачките навики. Поседувањето на лични податоци за лицата без нивна согласност и нивно користење за комерцијални цели е спротивно на Законот за заштита на лични податоци. При користење на личните податоци за комерцијални цели, субјектот на личните податоци има право во секое време да ја повлече својата согласност за користење на истите (т.н. „opt-out„ принцип), со користење на едноставни средства. Така, доколку се јавите на некој потенцијален клиент треба да му оставите можност да се изјасни дали сака или не сака да ја чуе вашата понуда.

Методи на директен маркетинг[уреди | уреди извор]

Најчести методи на директен маркетинк се следниве:

Предности на директен маркетинг[уреди | уреди извор]

Без разлика дали се користи како целосен бизнис моделл или како додаток на поширок интегриран маркетинг микс, директниот маркетинг носи низа предности и за купувачите и за продавачите.

Предности на директион маркетинг за купувачите[уреди | уреди извор]

Предности за купувачите се следниве:[3]

 • Тој е практичен- клиентите не мора да се справуаватт со сообраќајниот метеж, да бараат место за паркирање и пополека да поминуваат низ продавниците и просторот меѓу полиците за да ги најдат бараните производи. Можат да вршат и компаративен шопинг прелистувајќи ги каталозите за нарачка преку пошта или пребарување по веб- страниците.
 • Купувањето е лесно и се врши во приватност- Клиентите наидуваат на помал број непријатности при купувањето, не мора да се сретнат со продавачите или да се изложат на убедување или емоционални фрази. Деловните клиенти можат да дознаат за достапните производи и улсуги без да чекаат за тоа и да поминуваат време со продавачите.
 • Директниот маркетинг им овозможува на купувачите поголем пристап и поширок избор на продавач и купувачи- На пример, Сајбер- продавниците како што се Amazon.com [1], и други можат да понудат речиси неограничен избор во споредба со сиромашните асортимани на сличните продавници “од тули и малтер”.
 • Он- лајн и Интернет каналите им овозможуваат накупувачите пристап до вистинско богатство од споредливи информации, информации за компаниите, производителите и конкурентите- Добрите веб- страници честопати обезбедуваат повеќе информации во покорисни форми отколку што може да обезбеди и најљубезниот продавач.
 • Директниот маркетинг, особено он-лајн купувањето е интерактивно и моментално- Клиентите често можаѕ да бидат во интеракција со страниците на купивачот со цел да ја создадат онаа конфигурација на информации, производи и услуги која ја посакуваат, потоа да ги нарачаат или даунлодираат на самото место. Освен тоа, интернетот и другите форми на директен маркетинг им даваат на клиентите поголема мерка и чувство за контрола.

Предности на директен маркетинг за продавачите[уреди | уреди извор]

Предности за продавачите се следниве:

 • Директниот маркетинг е моќен инструмент за изградба на односи со клиентите- Тие можат да изградат или да купат бази на податоци во кои има детални информации за потенцијално профитабилните клиенти. Со користење на овие бази на податоци, тие градат цврсти, континуирани односи со клиентиите. Со денешната технологија, директниот маркетар може д аизбере мали групи, дури и поединечни купувачи, да ги приспособи понудите на нивните поединечни потреби и желби и да ги промовира овие понуду преку индивидуализирани канали.
 • Директниот маркетинг влијае врз намалување на трошоците и зголемување на брзината и ефикасноста во делувањето. Он-лајн маркетарите ги избегнуваат трошоците кои постојат при одржување на продавница и придружните трошоци за кирија, осигурување и комуналии.
 • Интернетот е глобален медиум кој им овозможува не само на купувачите туку и на продавачите од една земја да “им кликнат” на други за неколку секунди.
 • Он- лајн маркетингот нуди флексибилност, овозможувајќи му на маркетарот да врши континуирани приспособувања на неговите понуди и програми. На пример, отакако ќе се испрати каталог по пошта,производите, цени и другите одлики од каталогот се фиксни сè додека не се испрати следниот каталог. Меѓутоа, он-лајн каталогот може да се приспособува секој ден, дури и секој час, усвојувајќи асортиман на производите, цени и промоции кои се соодветни на променливите пазарни услови

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. http://www.dpdp.gov.mk/index.cfm?ID=5723&CONT=43002[мртва врска]
 2. Filip Kotler, Marketing Management, 1999
 3. Д-р Снежана Ристевска, Д-р Бошко Јаќовски, Маркетинг, 8 издание, Економски Факултет- Скопје, 2007