Демографија на Сејшелите

Од Википедија — слободната енциклопедија

Статијава е преглед на демографските особености на населението на Сејшелите, вклучувајќи ја густина на населеност, народностите, образовниот степен, јавното здравје, економската состојба, верската припадност и други аспекти.

Околу 90% населението на Сејшелите живее на островот Мае. Останатите се на островите Прален и Ла Диг, а останатите помали острови се слабо населени или воопшто ненаселени.

Највеќето Сејшелци се потомци на француските населеници и источноафриканците кои дошле во XIX век. Останатите трајни жители се Тамилци, други јужни Индијци и Кинези (1,1% од населението). Околу 1.703 (2000) странци кои работат во Сејшелите.

Сејшелската култура е мешавина од француската и африканската (т.е. со креолски влијанија). Месниот сејшелски е креолски јазик изведен од францускиот и африкански говори, кој е мајчин јазик на 91,8% од населението; но често се користат и францускиот и англискиот. Државната управа и трговијата се одвива на англиски.

Околу 91,9% од возрасното население е писмено, а кај децата на училишна возраст уделот е 98% и се очекува да расте поради сеопштото учество во училиштата, како и залагањата за образование и обука на возрасните.

Основни податоци[1][2][уреди | уреди извор]

Година Население (х 1000) Живородени Починати Природна промена Бруто родност (на 1000) Бруто смртност (на 1000) Природна промена (на 1000) Вкуп. родност
1950 36 1 061 418 643 29,5 11,6 17,9
1951 34 1 033 425 608 30,4 12,5 17,9
1952 36 1 037 456 581 28,8 12,7 16,1
1953 37 1 169 438 731 31,6 11,8 19,8
1954 37 1 209 457 752 32,7 12,4 20,3
1955 39 1 303 456 847 33,4 11,7 21,7
1956 38 1 458 468 990 38,4 12,3 26,1
1957 38 1 534 424 1 110 40,4 11,2 29,2
1958 39 1 553 450 1 103 39,8 11,5 28,3
1959 40 1 595 421 1 174 39,9 10,5 29,4
1960 42 1 714 450 1 264 40,8 10,7 30,1
1961 43 1 775 574 1 201 41,3 13,3 27,9
1962 44 1 733 504 1 229 39,4 11,5 27,9
1963 45 1 855 513 1 342 41,2 11,4 29,8
1964 46 1 867 485 1 382 40,6 10,5 30,0
1965 47 1 772 563 1 209 37,7 12,0 25,7
1966 47 1 895 515 1 380 40,3 11,0 29,4
1967 48 1 827 536 1 291 38,1 11,2 26,9
1968 49 1 738 538 1 200 35,5 11,0 24,5
1969 51 1 715 561 1 154 33,6 11,0 22,6
1970 52 1 660 437 1 223 31,9 8,4 23,5
1971 53 1 837 464 1 373 34,7 8,8 25,9
1972 55 1 723 529 1 194 31,3 9,6 21,7
1973 56 1 639 475 1 164 29,3 8,5 20,8
1974 57 1 860 497 1 363 32,6 8,7 23,9
1975 59 1 806 433 1 373 30,6 7,3 23,3
1976 61 1 642 466 1 176 26,9 7,6 19,3
1977 62 1 599 477 1 122 25,8 7,7 18,1
1978 62 1 796 466 1 330 29,0 7,5 21,5
1979 63 1 730 438 1 292 27,5 7,0 20,5
1980 63 1 830 444 1 386 29,0 7,0 22,0
1981 64 1 802 442 1 360 28,2 6,9 21,3
1982 64 1 552 482 1 070 24,3 7,5 16,7
1983 64 1 662 452 1 210 25,8 7,0 18,8
1984 65 1 739 488 1 251 26,9 7,6 19,4
1985 65 1 729 468 1 261 26,5 7,2 19,3
1986 66 1 722 498 1 224 26,2 7,6 18,6
1987 66 1 684 505 1 179 25,4 7,6 17,8
1988 67 1 643 504 1 139 24,7 7,6 17,1
1989 69 1 600 563 1 037 23,2 8,2 15,0
1990 70 1 617 543 1 074 23,3 7,8 15,5
1991 71 1 708 545 1 163 24,2 7,7 16,5
1992 71 1 603 522 1 081 22,7 7,4 15,3
1993 72 1 689 597 1 092 23,4 8,3 15,1
1994 74 1 700 550 1 150 23,0 7,5 15,6
1995 75 1 582 525 1 057 21,0 7,0 14,0
1996 76 1 611 566 1 045 21,1 7,4 13,7
1997 77 1 475 603 872 19,1 7,8 11,3
1998 79 1 412 570 842 17,9 7,2 10,7
1999 80 1 460 560 900 18,2 7,0 11,2
2000 81 1 512 553 959 18,6 6,8 11,8
2001 81 1 440 554 886 17,7 6,8 10,9
2002 84 1 481 647 834 17,7 7,7 10,0
2003 83 1 498 668 830 18,1 8,1 10,0
2004 83 1 435 611 824 17,3 7,4 9,9
2005 84 1 536 673 863 18,3 8,0 10,3
2006 85 1 467 664 803 17,3 7,8 9,4
2007 86 1 499 630 869 17,4 7,3 10,1
2008 87 1 546 662 884 17,8 7,6 10,2
2009 87 1 580 684 896 18,1 7,8 10,3 2,38
2010 87 1 504 664 840 16,8 7,4 9,4 2,17
2011 88 1 625 691 934 18,6 7,9 10,7 2,38
2012 1 645 651 994 18,6 7,4 11,3 2,42
2013 1 566 717 849 17,4 8,0 9,4 2,37
2014 1 557 725 832 17,0 7,9 9,1 2,34
2015 1 592 703 889 17,0 7,5 9,5

Состав на населението [3][уреди | уреди извор]

Ова е составот на населението во 2013 година:

Старосна група Мажи Жени Вкупно Удел
Вкупно 44 735 45 214 89 949 100
0-4 3 777 3 631 7 408 8,24
5-9 3 179 3 215 6 394 7,11
10-14 3 131 2 952 6 083 6,76
15-19 3 411 3 187 6 598 7,34
20-24 3 393 2 844 6 237 6,93
25-29 3 609 3 473 7 082 7,87
30-34 3 751 3 681 7 432 8,26
35-39 3 529 3 693 7 222 8,03
40-44 3 656 3 536 7 192 8,00
45-49 3 371 3 628 6 999 7,78
50-54 3 162 3 153 6 315 7,02
55-59 2 473 2 351 4 824 5,36
60-64 1 459 1 604 3 063 3,41
65-69 1 106 1 193 2 299 2,56
70-74 789 999 1 788 1,99
75-79 468 890 1 358 1,51
80-84 286 634 920 1,02
85-89 141 349 490 0,54
90-94 37 152 189 0,21
95-99 6 44 50 0,06
100+ 1 5 6 0,01
Старосна група Мажи Жени Вкупно Удел
0-14 10 087 9 798 19 885 22,11
15-64 31 814 31 150 62 964 70,00
65+ 2 834 4 266 7 100 7,89

Демографска статистика според ЦИА[уреди | уреди извор]

Следнава демографска статистика е преземена од „Светска книга на факти“ на ЦИА, освен ако не е поинаку наведено.

Демографија на Сејшелите во 2005 г. Организација за исхрана и земјоделство на ООН, број на населението во илјади.

Население[уреди | уреди извор]

81 534 (јули 2005)

Старосен состав[уреди | уреди извор]


0-14 години: 26,4% (мажи 10.839; жени 10,601)
15-64 години: 67,4% (мажи 26.709; жени 28,025)
65 години и постари: 6,2% (мажи 1.622; жени 3,392) (2005)

Прираст[уреди | уреди извор]

0,43% (2005)

Полов сооднос[уреди | уреди извор]


новородени: 1,03 мажи/жени
под 15 години: 1,02 мажи/жени
15-64 години: 0,95 мажи/жени
65 години и постари: 0,48 мажи/жени
вкупно население: 0,93 мажи/жени (2005)

Смртност на новороденчињата[уреди | уреди извор]

15,53 починати/1.000 родени (2005)

Очекуван животен век на новороденчињата[уреди | уреди извор]


вкупно население: 69 години
мажи: 69 години
мажи: 69 години (2005)

Вкупна родност[уреди | уреди извор]

1.75 деца/жена (2005)

Народности[уреди | уреди извор]

Мешани Французи, Сејшелци (Афросејшелци), Индијци, Кинези и Арапи[4]

Вероисповед[уреди | уреди извор]

Католицизам (76,2%), протестантство (10,6%) (англиканство (6,1%), пентекостализам (1,5%), адвентизам (1,2%), останати протестанти (1,6%), останати христијани (2,4%), хиндуизам (2,4%), ислам (1,6%), други нехристијани (1,1%), непосочено (4,8%), без вера (0,9%) (2010) [4]

Јазици[уреди | уреди извор]

Сејшелски креолски (службен) 89,1%, англиски (службен) 5,1%, француски (службен) 0,7%, останати 3,8%, непосочено 1,4% (2010)[4]

Писменост[уреди | уреди извор]


дефиниција: над 15 години, читање и пишување
вкупно население: 91,9%
мажи: 91,4%
жени: 92,3% (2003)

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Демографски годишници на ООН
  2. Одделение за статистика и бази на податоци (SDAS)
  3. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
  4. 4,0 4,1 4,2 „Africa :: MAURITIUS“. CIA The World Factbook. Архивирано од изворникот на 2018-12-11. Посетено на 2017-07-14.