Гуштероноголики

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Сауроподоморфи|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Гуштероноголики
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Сауроподоморфи
Вид: Гуштероноголики
Научен назив
Сауроподоморфи
Хуене, 1932

Гуштероноголики или Сауроподоморфиклад на тревојадни, сауриски диносауруси со долги вратови во кој клад спаѓаат сауроподите и нивните роднини. Сауроподите генерално пораснале во многу големи димензии, имале долги вратови и опашки, биле четириножни и станале најголемите животни што некогаш оделе по Земјата. „Просауроподите“, кои претходеле на Сауроподите, биле помали и честопати биле во можност да одат на две нозе. Гуштероноголиките биле доминантни тревопасни животни во текот на поголемиот дел од мезозоикот, од нивното потекло во средината Тријас (пред околу 230 милиони години), до нивниот пад и истребување на крајот на Креда (пред околу 66 милиони години).

Опис[уреди | уреди извор]

Череп на Nigersaurus taqueti и држење на главата кај гуштероноголиките

Гуштероноголиките биле прилагодени својата храна да ја бараат повисоко од кој било друг современ тревојад, давајќи им пристап до зеленило со високи дрвја . Оваа стратегија на хранење е поддржана од многу нивни дефинирачки одлики, како што се: лесен, мал череп на крајот на долгиот врат (со десет или повеќе издолжени вратни пршлени ) и долга опашка (со еден до три дополнителни сакрални пршлени) .

Нивните заби биле слаби и во форма на виљушка (или лопатка). Наместо мелење на храната со заби, тие имале камења во стомакот ( гастролити ), слични на камењата од гуштерте на модерните птици и крокодилите, за да помогнат во варењето на цврстите растителни влакна. Предниот дел на горната уста се наведнува во она што може да биде клун .

Една од најраните познати гуштероноголики, Сатурналија, бил мал и виктав со должина од околу 1,5 метри. Но, до крајот на тријасот, тие станале најголемите диносауруси во нивното време, и продолжиле да живеат и да растат во времето на Јура и Креда. На крајот, најголемите сауроподи, како Суперсаурус, Диплодокус, Патаготитан и Аргентиносаурус, достигнувале должина од 30-40 метри и 60-100 тони.

Првично двоножни, бидејќи нивната големина се зголемувала, тие еволуирале како четририножни диносауруси кои биле прилагодени бавно да се движат по копното, слично на денешните слонови. Раните гуштероноголики биле најверојатно сештојади бидејќи нивниот заеднички предок со другата сауриска лоза (тероподите) бил месојад. Затоа, нивната еволуција до тревојади се одвивала со нивната поголема големина и должина на вратот.

Тие исто така имале големи ноздри и го задржале палецот со голема канџа, што можеби се користела за одбрана — иако нивната примарна одбранбена адаптација била нивната екстремна големина.

Разликување на анатомски одлики[уреди | уреди извор]

Гуштероноголиките може да се разликуваат како група врз основа на некои од следниве синапоморфии :[1]

 • Присуство на големи ноздри.
 • Дисталниот дел на големата писка е покриен со растечки процес на астрагалот .
 • Нивните задни екстремитети се кратки кога ќе се споредат со должината на трупот.
 • Присуство на три или повеќе сакрални пршлени.
 • Забите се тенки, рамни и личат на виљушка.
 • Присуство на минимум 10 вратни пршлени кои обично се издолжени
 • Присуство на 25 пресакрални пршлени

Еволутивна историја[уреди | уреди извор]

Тие се меѓу првите диносауруси кои еволуирале во Доцен Тријас,[2] околу 230 милиони години (Мја), и станале доминантни тревојади до половина од доцниот Тријас. Нивниот перцепиран пад во раната креда е најверојатно пристрасност во земањето примероци од фосили, бидејќи повеќето фосили се познати од Европа и Северна Америка. Сепак, Сауроподите биле доминантни тревопасни животни во насипите Гондвана . Ширењето на цветните растенија и „напредните“ Птицоколковни , друга голема група тревојади диносауруси (забележани по своите многу развиени механизми за џвакање), најверојатно не се главен фактор на падот на сауроподите на северните континенти  . Како и сите не- птичји диносауруси, гуштероноголиките исчезнале пред 66 милиони години, за време на настанот на истребување во периодот на креда.

Најраните и најбазални познати гуштероноголики се Chromogisaurus novasi и Panphagia protos, и двата од формацијата Исчигуаласто, датирана пред 231,4 милиони години (на возраст од доцен карнијан до доцен тријас[3][4] ). Според некои студии, Eoraptor lunensis (исто така од истата формација), кој традиционално се смета за теропод, е ран член на лозата на гуштероноголиките , што би го направило најбазалниот познат сауроподоморф.[5]

Класификација[уреди | уреди извор]

Реставрација на Панфагија, еден од најпознатите базални познати гуштероноголики.
Платеосаурусот е добро познат просауропод.

Сауроподоморфа е еден од двата главни кладови во редот Сауришија. Сестринската група на гуштероноголиките, Теропода, вклучува двоножни месојади како Велоцираптор и Тираносаурус; како и птиците . Сепак, гуштероноголиките исто така делат голем број одлики со Орнитишијата, така што мало малцинство од палеонтолози, како Бакер, историски ги сместиле и двете серии тревојади во групата наречена „Фитодиносаурија“ или „Орнитишиформи“.

Во таксономијата на Карл Линеј, Сауроподоморфа (што значи „се формираат стапала на гуштер“) или е подред или останува нерангиран. Првично е основана од Фридрих фон Хуене во 1932 година, кој го поделил во две групи: базалните форми во Просауропода и нивните потомци, гигантот Сауропода .

Филогенетските анализи на Адам Јејтс (2004, 2006) и други цврсто ја сместиле Сауропода во рамките на парафилетичката „Просауропода“. Неодамнешните кладистички анализи сугерираат дека кладот Просауропода, кој бил именуван од Хуене во 1920 година и бил дефиниран од Серено, во 1998 година, како сите животни поблиску поврзани со Plateosaurus engelhardti отколку со Салтасаурус,[6] е помлад синоним за Платеосауриди како и двете ги содржат истите таксони.[7][8]

Повеќето модерни шеми на класификација ги раздвојуваат просауроподите во половина групи кои еволуирале одделно од една заедничка лоза. Додека тие имаат голем број на заеднички одлики, еволутивните барања на храна високо на дрвјата, може да предизвикаа конвергентна еволуција, каде слични одлики еволуираат одделно затоа што се соочуваат со ист еволутивен притисок, наместо (хомолошки ) одлики што произлегуваат од заеднички предок.[9]

Филогенија[уреди | уреди извор]

Споредба на черепот на неколку гуштероноголики
Гуштероноголики
Гуаибасауриди

неименуван фосил (R277)Панфагија
Гуаибасаурус


Сатурналин

ХромогисаурусСатурналијаПантидрако
Текодонтосаурус
Намбалија
Ефрасија
Платеосауравус
Рухлеија


Платеосаурија

Платеосауриди


Масопода

Риохасауриди
АнхисауријаМасоспондилиди
Филогенетската анализа на Отеро и неговите соработници од 2015 година ги сместила со Агносфитис и Theropoda во Eusaurischia, со Херерасаурудиja и Еораптор надвор од кладот на Сауришија.[10] Голема филогенетска анализа на раните диносауруси објавена од Метју Барон, Дејвид Норман и Пол Барет (2017) во списанието „Природа“ ги редефинирала Сауроподоморфа и Сауришија и ги повратила Херерасаурудиja како сестринска група со Сауроподоморфа во рамките на Сауришија. Ова резултирало со отстранување на Теропода од Сауришија и формирање на Орнитосцелида.[11]

Сауришија

Херерасауриди

ХерерасаурусСтаурикосаурус


ГуаибасаурусЧиндесаурус


Евсауришија
Теропода

Еодромаеус
ТаваНеотеропода
Сауроподоморфа

Буриолестес
Еораптор?Сатурналини

СатурналијаПанфагијаПамшадромеусХромогисаурусБагвалосаурија

Багвалосаурус
ISI R277
Намбалија

АрцусаурусПантидракоТекодонтосаурус


ПлатеосауравусРухлеија

ЕфрасијаПлатеосаурус

P. erlenbergensis
P. gracilisP. engelhardti

Унајсауриди

ЏаклапалисаурусМакроколумУнајсаурусМасопода

MASSOPODA
Палеобиологија[уреди | уреди извор]

Споредбите помеѓу склералните прстени на неколку сауроподоморфни родови (Диплодокус, Луфенгосаурус, Немегтосаурус, Платеосаурус и Riojasaurus) и современите птици и влекачи сугерираат дека тие биле активни во текот на денот во кратки интервали.[12]

Гуштероноголиките ја достигнувале возраста на сексуална зрелост многу пред тие да бидат целосно возрасни.[13][14] Студија на Грибелер и неговите соработници (2013 година) заклучила дека максималните стапки на раст на гуштероноголиките се споредливи со оние на пред-социјалните птици и црниот носорог, но пониски од стапките на раст на просечните цицачи.

Долгогодишна хипотеза е дека раните гуштероноголиките биле месојади, како што се очекувало за повеќето рани диносауруси. Оваа хипотеза е поддржана од страна Buriolestes.[15] Забите на повеќето изведени гуштероноголики како што се Еораптор, Панфагија и Пампадромаеус се подобро прилагодени за тревојади (или евентуално сештојади) диети.[16] Без оглед на филогенетската положба на херерасауридите или еорапторот (кои се во тек),[17][18] реконструкциите на предците истакнуваат дека тие биле во почетокот месојадци.

Извори[уреди | уреди извор]

 • Wilson J. A. (2002). „Sauropod dinosaur phylogeny: critique and cladistic analysis“ (PDF). Zoological Journal of the Linnean Society. 136 (2): 217–276. doi:10.1046/j.1096-3642.2002.00029.x.

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Martin, A.J. (2006).
 2. Müller, Rodrigo T.; Garcia, Maurício S. (2019-03-08). „Rise of an empire: analysing the high diversity of the earliest sauropodomorph dinosaurs through distinct hypotheses“. Historical Biology (англиски): 1–6. doi:10.1080/08912963.2019.1587754. ISSN 0891-2963.
 3. Luciano A. Leal; Sergio A. K. Azevodo; Alexander W. A. Kellner; Átila A. S. da Rosa (October 18, 2004). „A new early dinosaur (Sauropodomorpha) from the Caturrita Formation (Late Triassic), Paraná Basin, Brazil“ (PDF). Zootaxa. 690: 1–24. doi:10.11646/zootaxa.690.1.1.
 4. Martínez, Ricardo N.; Alcober, Oscar A. (2009). Sereno, Paul (уред.). „A basal sauropodomorph (Dinosauria: Saurischia) from the Ischigualasto Formation (Triassic, Carnian) and the early evolution of Sauropodomorpha“. PLOS ONE. 4 (2): 1–12. Bibcode:2009PLoSO...4.4397M. doi:10.1371/journal.pone.0004397. PMC 2635939. PMID 19209223.
 5. Ricardo N. Martinez; Paul C. Sereno; Oscar A. Alcober; Carina E. Colombi; Paul R. Renne; Isabel P. Montañez; Brian S. Currie (2011). „A Basal Dinosaur from the Dawn of the Dinosaur Era in Southwestern Pangaea“. Science. 331 (6014): 206–210. Bibcode:2011Sci...331..206M. doi:10.1126/science.1198467. PMID 21233386.
 6. Sereno, P.C. (1998). „A rationale for phylogenetic definitions, with applications to the higher-level taxonomy of Dinosauria“. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. 210: 41–83. doi:10.1127/njgpa/210/1998/41.
 7. Yates, Adam M. (2007). „The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)“. Evolution and Palaeobiology: 9–55.
 8. Fernando E. Novas; Martin D. Ezcurra; Sankar Chatterjee; T. S. Kutty (2011). „New dinosaur species from the Upper Triassic Upper Maleri and Lower Dharmaram formations of central India“. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 101 (3–4): 333–349. doi:10.1017/S1755691011020093.
 9. Pol D.; Garrido A.; Cerda I.A. (2011). Farke, Andrew Allen (уред.). „A New Sauropodomorph Dinosaur from the Early Jurassic of Patagonia and the Origin and Evolution of the Sauropod-type Sacrum“. PLOS ONE. 6 (1): e14572. Bibcode:2011PLoSO...614572P. doi:10.1371/journal.pone.0014572. PMC 3027623. PMID 21298087.
 10. Otero, Alejandro; Krupandan, Emil; Pol, Diego; Chinsamy, Anusuya; Choiniere, Jonah (2015). „A new basal sauropodiform from South Africa and the phylogenetic relationships of basal sauropodomorphs“. Zoological Journal of the Linnean Society. 174 (3): 589. doi:10.1111/zoj.12247.
 11. Baron, M.G.; Norman, D.B.; Barrett, P.M. (2017). „A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution“. Nature. 543 (7646): 501–506. Bibcode:2017Natur.543..501B. doi:10.1038/nature21700. PMID 28332513.
 12. Schmitz, L.; Motani, R. (2011). „Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology“. Science. →→→§332 (6030): 705–8. Bibcode:2011Sci...332..705S. doi:10.1126/science.1200043. PMID 21493820.
 13. Sander, PM (2000). „Long bone histology of the Tendaguru sauropods: implications for growth and biology“. Paleobiology. 26 (3): 466–488. doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0466:lhotts>2.0.co;2.
 14. Griebeler, EM; Klein, N; Sander, PM (2013). „Aging, Maturation and Growth of Sauropodomorph Dinosaurs as Deduced from Growth Curves Using Long Bone Histological Data: An Assessment of Methodological Constraints and Solutions“. PLOS ONE. 8 (6): e67012. Bibcode:2013PLoSO...867012G. doi:10.1371/journal.pone.0067012. PMC 3686781. PMID 23840575.
 15. Cabreira, S.F.; Kellner, A.W.A.; Dias-da-Silva, S.; da Silva, L.R.; Bronzati, M.; de Almeida Marsala, J.C.; Müller, R.T.; de Souza Bittencourt, J.; Batista, B.J. (2016). „A Unique Late Triassic Dinosauromorph Assemblage Reveals Dinosaur Ancestral Anatomy and Diet“. Current Biology. 26 (22): 3090–3095. doi:10.1016/j.cub.2016.09.040. PMID 27839975.
 16. Sereno, Paul C.; Martínez, Ricardo N.; Alcober, Oscar A. (2013). „Osteology of Eoraptor lunensis (Dinosauria, Sauropodomorph a). Basal sauropodomorphs and the vertebrate fossil record of the Ischigualasto Formation (Late Triassic: Carnian-Norian) of Argentina“. Journal of Vertebrate Paleontology Memoir. 12: 83–179. doi:10.1080/02724634.2013.820113.
 17. Sues, Hans-Dieter; Nesbitt, Sterling J.; Berman, David S.; Henrici, Amy C. (2011). „A late-surviving basal theropod dinosaur from the latest Triassic of North America“. Proceedings of the Royal Society B. 278 (1723): 3459–3464. doi:10.1098/rspb.2011.0410. PMC 3177637. PMID 21490016.
 18. Hendrickx, C.; Hartman, S.A.; Mateus, O. (2015). „An Overview of Non- Avian Theropod Discoveries and Classification“. PalArch's Journal of Vertebrate Palaeontology. 12 (1): 1–73.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]