Глицерид

Од Википедија — слободната енциклопедија
Глицерол

Глицеридите или ацилглицероли се естри на глицеролот и масните киселинни.

Глицеролот има три хидроксилни групи, кои можат да бидат естерифицирани од една, две или три масни киселини, при што се формираат моноглицериди, диглицериди и триглицериди.

Во реакција помеѓу глицеридите со натриум хидроксид или калиум хидроксид се создаваат сапуни.