Времеслед на откривањето на планетите и нивните месечини во Сончевиот Систем

Од Википедија — слободната енциклопедија

Времеслед на откривањето на планетите и нивните месечини во Сончевиот Систем - приказ за напредокот во набљудувањето и откривањето на новите тела низ историјата. Секое од телата е подредено по времеследен редослед од откривањето (повеќе датуми ќе се појават доколку постојат бројни снимки, набљудувања и објави во списанија), препознаени преку нивните различни ознаки (вклучувајќи ги и привремените и трајните именувања), при што се наведени и нивните откривач(и). Историски именувањето на месечините не се поклопувало со периодот на нивното откривање. Традиционално, откривачот ја ужива привилегијта да го именува новото тело; сепак, некои подзаборавиле да го сторат тоа (Барнард нема да го даде името [за Амалтеја] сè до неговиот следен труд[1] и никогаш не прифатил име од бројните предлози кои пристигнувале на неговата адреса) или пак одбивале (Николсон изјавил "многумина ме прашуваат за имињата на новооткриените месечини [Лизитеја и Карма]. Тие ќе бидат препознатливи само по броевите X и XI, напишани со римски бројки, и вообичаено со префиксот буквата Ј која означува Јупитер."[2]). Ова прашање произлегло веднаш по откривањето на планетарните месечини: Галилео ги именувал четирите главни месечини на Јупитер со употреба на броеви додека пак имињата предложени од неговиот соперник Симон Мариј постепено биле општо прифатени. Меѓународниот астрономски сојуз (МАС) официјално започнува со одобрувањето на имињата при крајот на 1970-ите.

Значајни информации[уреди | уреди извор]

Во последователните табели, планетарните месечини се испишани со затемнет текст (пр. Месечина) додека пак планетите и џуџестите планети, кои дирекно кружат околу Сонцето, се испишани со косо писмо (пр. Земја). Сонцето е запишано како Сонце. Табелите се подредени по датум на објавување/отривање. Датите се означени со следниве симболи:

 • i: датум на првото снимање (фотографија, и.т.н.);
 • o: датум на првото набљудување, или преку телескоп или пак на фотографска плоча;
 • p: датумот на објава во списание.

Во неколку случаи, датумот не е познат и е означен со „(?)“.

* Белешка: месечините кои се означени со ѕвезда (*) имаат сложено откривање. За некои биле потребни години за да бидат потврдени, и во неколку случаи биле и загубени повторно забележани. Други пак биле забележани во снимките од Војаџер години откако тие биле снимени.

Легенда на бои

Сонцето, планетите, џуџестите планети, и нивните природни сателити се означени со следниве бои:

Сонце

Планети

Џуџести планети

Други кандидати за џуџести планети

Не е познат бројот на тоа колку тела во Сончевиот Систем се џуџести планети; деветте тела во третат колона се оние за кои постои усогласеност меѓу астрономите. Можно е да има повеќе, во табелите, сите тела со пречник поголем од 700 km се сметаат за кандидати за џуџести планети, истите се наведени во четвртата колона. Особено, Салација и Варда кои имаат невообичаено голема месечина, и густина која е измерена укажува дека тие може да се сметаат за џуџести планети.

Ознаки
 • Други ознаки се синоними или парафрази кои понекогаш се среќаваат за тоа тело.
 • Трајни ознаки (на планетарни месечини) се објаснети на следнава страница.
 • Привремените ознаки се објаснети на следнава страница.

Ако на месечината и е дадено име, тоа ќе биде задебелено; ако е неименувана, но има трајна ознака, тогаш таа ознака е со задебелен текст; а доколку не е ни именувана, ни има трајна ознака, тогаш нејзината привремена ознака е со задебелен текст.

Праисториски откритија[уреди | уреди извор]

Праисторија
Име Слика Друга ознака Забелешка
Сонце
Ѕвезда Во геоцентричниот модел, развиен во Стара Грција, и стандардизиран од страна на Птоломеј во вториот век, според овој модел Земјата е во центарот на вселената. Седум планети биле поставени во орбита околу Земјата со зголемувачки растојанија, според старогрчките стоици по следниов редослед: Месечината, Меркур, Венера, Сонцето, Марс, Јупитер, и Сатурн. Овој список вклучувал две тела, Сонцето и Месечината, за кои денес се знае дека не се планети.

Во петиот век пред новата ера, старогрчките философи Филолај и Хикет поединечно дале идеја дека Земјата е топка која се врти дневно околу некаков митски „централен оган“ кој бил задолжен за регулирање на вселената. Анаксигора предложил дека Сонцето е ѕвезда околу 450 П.Н.Е. Во третиот век пред новата ера, Аристрах Самоски ја надоградил оваа идеја со предлогот дека Земјата и останатите планети се движат околу конечно централно тело, за кое верувал дека е Сонцето и оваа негова идеја не била прифатена сè до XVII век не е докажана сè до XIX век.[3]

Земја
3-та планета Земјата е третата планета од Сонцето и е дел од историска заблуда низ вековите.[4][5] Земјата не е формално 'откриена' затоа што никогаш не била непрепозанено тело од страна на луѓето. Сепак, го споделувала својот идентитет со други тела како „планета“ е историски неодамнешно откритие.

Местоположбата на Земјата во Сончевиот Систем била точно опишана од страна на хелиоцентричниот модел предложен од страна на Аристрах Самоски.[6]

Месечина
Земја I Во коперниковиот модел, Месечината повеќе не се разгледува како планета, туку на нејзе се гледа како на природен сателит на Земјата, и првичното тело за кое се сметало дека е единственото тело во системот кое не се врти околу центарот односно Сонцето.
Меркур
1-ва планета Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Сатурн биле познати од страна на старите вавилонски астрономи во вториот милениум пред нашата ера.[7] Тие исто така биле препознаени од страна на Аристрах Самоски, и подоцна во хелиоцентричниот систем на Никола Коперник'[8] (За вртењето на небесните сфери или De Revolutionibus Orbium Coelestium, од 1543 година)
Венера
2-ра планета
Марс
4-та планета
Јупитер
5-та планета
Сатурн
6-та планета

XVII век[уреди | уреди извор]

XVII век
Датум Име Слика Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
1610-и
o: 7 јануари 1610
p: 13 март 1610
Ганимед
Јупитер III Галилео[9][10] ги забележува Галилеевите месечини. Овие месечини биле првите небесни тела кои биле потврдени цо орбита на тело кое не е Сонцето или Земјата. Галилео ги забележал Ија и Европа како единствена сјајна точка ноќта на 7 јануари 1610 година; но следната ноќ тие веќе биле две посебни тела.[11]
Калиста
Јупитер IV
o: 8 јануари 1610
p: 13 март 1610
Ија
Јупитер I
Европа
Јупитер II
1650-и
o: 25 март 1655
p: 5 март 1656
Титан
Сатурн VI
Сатурн II (1673–1684), Сатурн IV (1686–1789)
Хајгенс[12] првично своето откритие го „објавува“ како анаграм, објавено на 13 јуни 1655 година; за подоцна да биде објавено во брошура со наслов De Saturni luna Observatio Nova а целосно го објаснува во Systema Saturnium[13] (July 1659).
1670-и
o: 25 октомври 1671
p: 1673
Јапет
Сатурн VIII
Сатурн III (1673–1684), Сатурн V (1686–1789), Сатурн VII (1789–1848)
Касини[14]
o: 23 декември 1672
p: 1673
Реја
Сатурн V
Сатурн I (1673–1684), Сатурен III (1686–1789)
1680-и
o: 21 март 1684
p: 22 април 1686
Тетида
Сатурн III
Сатурн I (1686–1789)
Касини.[15]

Заедно со претходните две откритија, Касини ги именувал овие две месечини Sidera Lodoicea, Лујови ѕвезди. Во неговото дело Kosmotheôros[16] (објавен посмртно во 1698 година), Хајгенс прави врска меѓу „Јупитер ги има своите четири месечини, и Сатурн своите пет месечини, сите во своите орбити.“

Диона
Сатурн IV
Сатурн II (1686–1789)
Датум Име Слика Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

XVIII век[уреди | уреди извор]

XVIII век
Датум Име Снимка Постојани ознаки Откривач(и) и забелешки
1780-и
o: 13 март 1781
p: 26 март 1781
Уран
7-ма планета Хершел првпат го обзнанил откривањето на Уран на 26 април 1781 година, верувајќи дека станува збор за комета.[17]
o: 11 јануари 1787
p: 15 февруари 1787
Титанија
Уран III Хершел.[18][19] Подоцна тој пишува и за четири дополнителни месечини.[20]
Оберон
Уран IV
o: 28 август 1789[21]
p: 12 ноември 1789
Енкелад
Сатурн II Хершел[22]
o: 17 септември 1789
p: 12 ноември 1789
Мимант
Сатурн I
Датум Име Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

XIX век[уреди | уреди извор]

XIX век
Датум Име Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
1800-и
o: 1 јануари 1801
p: 24 јануари 1801
Церера
8-та планета (1801)
астероид (1851)
џуџеста планета (2006)
Џузепе Пјаци. Првично своето откритие го објавува на 24 јануари 1801 година, в=со писма до своите колеги астрономи.[23] Првото официјално објавување било во септември 1801 година во списанието Monatliche Correspondenz.[24]
1840-и
o: 23 септември 1846
p: 13 ноември 1846
Нептун
13-та планета (1846)[б 1]
8th Planet (1851)
Гале и Леверје[25][26]
o: 10 октомври 1846
p: 13 ноември 1846
Тритон
Нептун I Ласел[27]
o: 16 септември 1848
p: 7 октомври 1848
Хиперион
Сатурн VII Бонд, Бонд,[28] Ласел[29]
1850-и
o: 24 октомври 1851 Ариел
Уран I Ласел[30]
Умбриел
Уран II
1870-и
o: 12 август 1877 Дејмос
Марс II Хол[31][32][33]
o: 18 август 1877 Фобос
Марс I
1890-и
o: 9 септември 1892
p: 4 октомври 1892
Амалтеја
Јупитер V Барнард[1][34]
i: 16 август 1898
o: 17 март 1899
Феба
Сатурн IX Пикеринг[35][36]
Датум Име Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
 1. Кога Нептун е забележан, џуџестата планета Церера и астероидите Палада, Јунона, Веста, и Астреја, биле сметани за планети.

XX век[уреди | уреди извор]

1901–1950[уреди | уреди извор]

Почеток на XX век
Датум Име Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
1900-и
i: 3 декември 1904
p: 6 јануари 1905
Хималија
Јупитер VI Перин[34][37][38]
i: 2 јануари 1905
p: 27 февруари 1905
Елара
Јупитер VII Перин [34][38][39]
i: 27 јануари 1908
o: 28 февруари 1908
p: 1-6 март 1908
Пасифаja
Јупитер VIII Мелот[34][40][41]
1910s
i: 21 јули 1914
p: 17 септември 1914
Синопа
Јупитер IX Николсон[34][42]
1930s
i: 23 јануари 1930
o: 18 февруари 1930
p: 13 март 1930
Плутон
9-та планета (1930)
џуџеста планета (2006)
Томбо[43]
i: 6 јули 1938
p: август 1938
Лиситеја
Јупитер X Николсон[34][44]
i: 30 јули 1938
p: август 1938
Карма
Јупитер XI
1940s
i: 16 февруари 1948
p: јуни 1949
Миранда
Уран V Кајпер[34][45]
i: 1 мај 1949
p: август 1949
Нереида
Нептун II Кајпер[34][46][47]
Датум Име Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

1951–2000[уреди | уреди извор]

XX век
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
1950-и
i: 28 септември 1951
p: декември 1951
Ананка
Јупитер XII Николсон[48][49]
1960-и
i: 15 декември 1966
p: 3 јануари 1967
Јанус* S/1966 S 2
Сатурн X Долфјус[48][50][51][52][53]
(Долфјус можно е да го забележал или Јанус или Епиметеј)
i: 18 декември 1966
p: 6 јануари 1967
Епиметеј* S/1980 S 3
Сатурн XI Валкер[48][54]
1970-и
i: 11 септември 1974
p: 20 септември 1974
Леда
Јупитер XIII Ковал[34][55]
i: 30 септември 1975
p: 3 октомври 1975
Темисто* S/1975 J 1
Јупитер XVIII Ковал[34][56]
(Забележана па исчезната)
i: 13 април 1978
o: 22 јуни 1978
Харон S/1978 P 1
Плутон I Кристи[57][58]
i: 8 јули 1979
p: 23 ноември 1979
Адрастеја S/1979 J 1
Јупитер XV Џуит, Даниелсон, Војаџер 2[51][59][60][61][62][63]
1980-и
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 26 февруари 1980
p: 6 март 1980
Епиметеј* S/1980 S 3
Сатурн XI [48][53][64][65][66][67]
(Потврдена од страна на Војаџер 1)
i: 1 март 1980
p: 6 март 1980
Елена S/1980 S 6
Сатурн XII Лак, Лекаше[34][64][65][66][67]
i: 8 април 1980
p: 10 април 1980
Телесто S/1980 S 13
Сатурн XIII Смит, Рејтсима, Ларсон, Фонтејн, Војаџер 1[48][67][68]
i: 5 март 1979
p: 28 април 1980
Теба S/1979 J 2
Јупитер XIV Синот, Војаџер 1[48][60][61]
i: 19 февруари 1980
p: 6 јуни 1980
Јанус* S/1980 S 1
Сатурн X [51][53][65][66][67]
(Потврдена од Војаџер 1)
i: 13 март 1980
p: 31 јули 1980
Калипсо S/1980 S 25
Сатурн XIV Паску, Сајделман, Баум, Кири[48][66][67]
i:4 март 1979
p: 26 август 1980
Метида S/1979 J 3
Јупитер XVI Синот, Војаџер 1[48][61]
o: октомври 1980
p: 31 октомври 1980
Прометеј S/1980 S 27
Сатурн XVI Колинс, Војаџер 1[69]
Пандора S/1980 S 26
Сатурн XVII Колинс, Војаџер 1[34][69]
o: октомври 1980
p: 13 ноември 1980
Атлас S/1980 S 28
Сатурн XV Терил, Војаџер 1[48][70]
i: 24 мај 1981
p: 29 мај 1981
Лариса* S/1981 N 1
S/1989 N 2
Нептун VII Рејтсема, Хабард, Лебовски, Толен, Војаџер 2[34][71][72]
i: 30 декември 1985
p: 9 јануари 1986
Пак S/1985 U 1
Уран XV Синот, Војаџер 2[34][73]
i: 3 јануари 1986
p: 16 јануари 1986
Џулиета S/1986 U 2
Уран XI Синот, Војаџер 2[34][74][75]
Порција S/1986 U 1
Уран XII
i: 9 јануари 1986
p: 16 јануари 1986
Кресида S/1986 U 3
Уран IX
i: 13 јануари 1986
p: 16 јануари 1986
Дездемона S/1986 U 6
Уран X
Розалинда S/1986 U 4
Уран XIII
Белинда S/1986 U 5
Уран XIV
i: 20 јануари 1986
p: 27 јануари 1986
Корделија S/1986 U 7
Уран VI Терил, Војаџер 2[34][76]
Офелија S/1986 U 8
Уран VII
i: 23 јануари 1986
p: 27 јануари 1986
Бјанка S/1986 U 9
Уран VIII Смит, Војаџер 2[34][76]
i: 16 јуни 1989
p: 7 јули 1989
Протеј S/1989 N 1
Нептун VIII Синот, Војаџер 2[34][77]
i: 28 јули 1989
p: 2 август 1989
Деспина S/1989 N 3
Нептун V Синот, Војаџер 2[34][72]
Галатеја S/1989 N 4
Нептун VI
i: 18 септември 1989
p: 29 септември 1989
Таласа S/1989 N 5
Нептун IV Терил, Војаџер 2[34][78]
Најада S/1989 N 6
Нептун III
1990-и
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 22 август 1981
p: 16 јули 1990
Пан* S/1981 S 13
Сатурн XVIII Шовалтер, Војаџер 2[34][79]
i: 23 август 1981
p: 14 април 1995
Палена*
(Погледајте подолу)
S/1981 S 14
Сатурн XXXIII Гордон, Муреј и Бојрли[34][80][81]
i: 6 септември 1997
p:31 октомври 1997
Калибан S/1997 U 1
Уран XVI Гладман, Николсон, Брнс, Кавеларс[34][82]
Сикоракс S/1997 U 2
Уран XVII Гладман, Николсон, Брнс, Кавеларс[82]
i: 18 јануари 1986
p: 18 мај 1999
Пердита* S/1986 U 10
Уран XXV Каркошка, Војаџер 2[34][83]
i: 18 јули 1999
p: 27 јули 1999
Сетебос S/1999 U 1
Уран XIX Кавеларс, Гладман, Холман, Пети, Шол[34][84]
Стефано S/1999 U 2
Уран XX Гладман, Холман, Кавеларс, Пети, Шол[34][84]
i: 18 јули 1999
p: 4 септември 1999
Просперо S/1999 U 3
Уран XVIII Холман, Кавеларс, Гладман, Пети, Шол[34][85]
2000-и
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 6 октомври 1999
p: 20 јули 2000
Калироа S/1999 J 1
Јупитер XVII Скоти, Спар, Мекмилан, Ларсен, Монтани, Глисон, Герелс[34][86][87]
i: 7 август 2000
p: 25 октомври 2000
Имир S/2000 S 1
Сатурн XIX Гладман[34][88][89]
Палијак S/2000 S 2
Сатурн XX
i: 23 септември 2000
p: 25 октомври 2000
Сијарнак S/2000 S 3
Сатурн XXIX Гладман, Кавеларс[34][90][91]
Тарвос S/2000 S 4
Сатурн XXI Кавеларс, Гладман[34][90][91]
i: 7 август 2000
p: 18 ноември 2000
Кивиук S/2000 S 5
Сатурн XXIV Гладман[34][91][92]
i: 23 септември 2000
p: 18 ноември 2000
Ијирак S/2000 S 6
Сатурн XXII Kavelaars, Gladman[34][91][92]
i: 21 ноември 2000
p: 25 ноември 2000
Темисто* S/2000 J 1
Јупитер XVIII Шепард, Џуит, Фернандес, Мање (преоткриена)[34][93][94]
i: 23 септември 2000
p: 7 декември 2000
Тримр S/2000 S 7
Сатурн XXX Гладман, Кавеларс[34][89][95]
Скади S/2000 S 8
Сатурн XXVII Кавеларс, Гладман[34][89][95]
Мундилфари S/2000 S 9
Сатурн XXV Гладман, Кавеларс[34][89][95]
Еријапо S/2000 S 10
Сатурн XXVIII Кавеларс, Гладман[34][91][96]
i: 9 ноември 2000
p: 19 декември 2000
Албиорикс S/2000 S 11
Сатурн XXVI Холман, Спар[34][97][98]
i: 23 септември 2000
p: 22 декември 2000
Сутунг S/2000 S 12
Сатурн XXIII Гладман, Кавеларс[34][99][100]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

XXI век[уреди | уреди извор]

2000-и[уреди | уреди извор]

2000s-и
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

i: 23 ноември 2000
p: 5 јануари 2001

Калика S/2000 J 2
Јупитер XXIII Шепард, Џуит, Фернандес, Мње, Дам, Еванс[34][101][102][103]
Јокаста S/2000 J 3
Јупитер XXIV
Еринома S/2000 J 4
Јупитер XXV
Харпалика S/2000 J 5
Јупитер XXII
Исоноја S/2000 J 6
Јупитер XXVI
Праксидика S/2000 J 7
Јупитер XXVII
i: 25 ноември 2000
p: 5 јануари 2001
Мегаклита S/2000 J 8
Јупитер XIX Шепард, Џуит, Фернандес, Мање, Дам, Еванс[34][101][103]
Тајгета S/2000 J 9
Јупитер XX
i: 26 ноември 2000
p: 5 јануари 2001
Халдена S/2000 J 10
Јупитер XXI
i: 5 декември 2000
p: 5 јануари 2001
Дија S/2000 J 11
Јупитер LIII
i: 22 мај 2001
p: 1 јули 2001
Иксион (28978) 2001 KX76
Кандидат за џуџеста планета? Елиот, Васерман, Буи, Милис, Керн, Кју, Пат[104]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 9 декември 2001
p: 16 мај 2002
Хермипа S/2001 J 3
Јупитер XXX Шепард, Џуит, Клејна[34][105][106]
Евридома S/2001 J 4
Јупитер XXXII
Спонда S/2001 J 5
Јупитер XXXVI
Кала S/2001 J 8
Јупитер XXXVII
i: 10 декември 2001
p: 16 мај 2002
Автоноја S/2001 J 1
Јупитер XXVIII
i: 11 декември 2001
p: 16 мај 2002
Тиона S/2001 J 2
Јупитер XXIX
Паситеја S/2001 J 6
Јупитер XXXVIII
Еванта S/2001 J 7
Јупитер XXXIII
Ортозија S/2001 J 9
Јупитер XXXV
Евпорија S/2001 J 10
Јупитер XXXIV
Етна S/2001 J 11
Јупитер XXXI
i: 10 јануари 2002
p: 20 јули 2002
(неименуван кандидат за џуџеста планета) (55565) 2002 AW197
Кандидат за џуџеста планета? Браун, Трухиљо, Хелин, Хикс, Лоренс, Правдо[107]
i: 13 август 2001
p: 30 септември 2002
Тринкуло S/2001 U 1 Уран XXI Холман, Кавеларс, Милисављевиќ[34][108][109]
i: 4 јуни 2002
o: 5 јуни 2002
p: 7 октомври 2002
Квавар (50000) 2002 LM60
Џуџеста планета Трухиљо, Браун[110]
i: 18 јуни 2002
p: 21 ноември 2002
(неименуван кандидат за џуџеста планета) (307261) 2002 MS4
Кандидат за џуџеста планета? Трухиљо, Браун[111]
i: 31 октомври 2002
p: 18 декември 2002
Арха S/2002 J 1
Јупитер XLIII Шепард, Мич, Хси, Толен, Тонри[34][112][113]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 23 јули 2002
p: 13 јануари 2003
Сао S/2002 N 2
Нептун XI Холман, Кавеларс, Грав, Фрејзер, Милисављевиќ[34][114][115]
i: 10 август 2002
p: 13 јануари 2003
Халимеда S/2002 N 1
Нептун IX
i: 11 август 2002
p: 13 јануари 2003
Лаомедеја S/2002 N 3
Нептун XII
i: 13 јануари 2003
p: 26 јануари 2003
(неименуван кандидат за џуџеста планета) (208996) 2003 AZ84
Кандидат за џуџеста планета? Трухиљо, Браун[116]
i: 5 февруари 2003
p: 4 март 2003
Евкелада S/2003 J 1
Јупитер XLVII Шепард, Џуит, Клејна, Фернандес, Хси[34][117][118]
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 2
Ефимија S/2003 J 3
Јупитер LX
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 4
i: 6 февруари 2003
p: 4 март 2003
Ирина S/2003 J 5 Јупитер LVII
Хелика S/2003 J 6
Јупитер XLV
i: 8 февруари 2003
p: 4 март 2003
Аеда S/2003 J 7 Јупитер XLI
i: 8 февруари 2003
p: 6 март 2003
Хегемона S/2003 J 8 Јупитер XXXIX Шепард, Џуит, Клејна, Фернандес[34][119][120]
i: 6 февруари 2003
p: 7 март 2003
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 9
Шепард, Џуит, Клејна, Фернандес[34][121][122]
S/2003 J 10
Калихора S/2003 J 11 Јупитер XLIV
i: 8 февруари 2003
p: 7 март 2003
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 12
i: 9 февруари 2003
p: 2 април 2003
Килена S/2003 J 13 Јупитер XLVIII Шепард, Џуит, Клејна[34][123][124]
i: 8 февруари 2003
p: 3 април 2003
Кора S/2003 J 14
Јупитер XLIX Шепард,Џуит,Клејна[34][123][125]
i: 6 февруари 2003
p: 3 април 2003
Филофросина S/2003 J 15 Јупитер LVIII Шепард,Џуит,Клејна, Фернандес[123][126]
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 16
Гладман, Шепард,Џуит,Клејна, Кавеларс, Пети, Ален[123][127]
i: 8 февруари 2003
p: 3 април 2003
Херса S/2003 J 17 Јупитер L Гладмен, Шепард,Џуит,Клејна, Кавеларс, Петит, Ален[34][123][128]
i: 6 февруари 2003
p: 4 април 2003
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 18
Јупитер LV Гладман, Кавеларс, Пети, Ален, Шепард,Џуит,Клејна[34][123][129]
i: 5 февруари 2003
p: 8 април 2003
Нарви S/2003 S 1
Saturn XXXI Шепард,Џуит,Клејна[34][123][130]
i: 6 февруари 2003
p: 12 април 2003
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 19 Јупитер LXI Гладман, Шепард,Џуит,Клејна, Кавеларс, Петит, Ален[131][132]
i: 9 февруари 2003
p: 14 април 2003
Карпо S/2003 J 20
Јупитер XLVI Шепард, Гладман, Кавеларс, Петит, Ален, Џуит, Клејна[34][131][133]
i: 6 февруари 2003
p: 29 мај 2003
Мнема S/2003 J 21
Јупитер XL Шепард,Џуит,Клејна, Гладман, Кавеларс, Пети, Ален[34][134][135]
i: 18 јануари 1986
p: 3 септември 2003
Пердита* S/1986 U 10
Уран ХXV Каркошка (повторно забележана од вселенскиот телескоп Хабл)[34][83][136]
i: 29 август 2003
p: 3 септември 2003
Псамата S/2003 N 1
Нептун X Џуит,Клејна,Шепард,Холман,Кавеларс[34][137][138]
i: 25 август 2003
p: 25 септември 2003
Маб S/2003 U 1
Уран ХXVI Шовалтер, Лисур[139]
Купидон S/2003 U 2
Уран ХXVII
i: 13 август 2001
p: 30 септември 2003
Фердинанд* S/2001 U 2
Уран ХXIV 2001: Холман, Кавеларс,Милисављевиќ;
2003: Шепард, Џуит[34][140][141]
i: 14 август 2002
p: 30 септември 2003
Несо* S/2002 N 4
Нептун XIII Холман,Милисављевиќ,Кавеларс,Грав,Фрејзер[34][140][142]
i: 13 август 2001
p: 8 октомври 2003
Франциско* S/2001 U 3 Уран ХXII Холман, Кавеларс,Милисављевиќ, Гладман[34][143]
i: 29 август 2003
p: 9 октомври 2003
Маргарита S/2003 U 3
Уран ХXIII Шепард, Џуит, Холман, Кавеларс[34][144][145]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 9 февруари 2003
p: 24 јануари 2004
Тлексиноја* S/2003 J 22 Јупитер XLII Шепард, Џуит, Клејна, Гладман, Кавеларс, Пети, Ален[34][146][147]
i: 6 февруари 2003
p: 31 јануари 2004
(неименувана месечина на Јупитер ) S/2003 J 23*
Шепард,Џуит,Клејна, Фернандес[148][149]
i: 17 февруари 2004
p: 22 февруари 2004
Орк (90482) 2004 DW
Џуџеста планета Браун, Трухиљо, Рабиновиц[150]
i: 14 ноември 2003
p: 15 март 2004
Седна (90377) 2003 VB12
Џуџеста планета Браун, Трухиљо, Рабиновиц[151]
i: 1 јуни 2004
p: 16 јуни 2004
Метона S/2004 S 1
Сатурн XXXII Касини-Хајгенс[34][152][153]
Палена* S/2004 S 2
=S/1981 S 14
Сатурн XXXIII
i: 21 октомври 2004
o: 24 октомври 2004
p: 8 ноември 2004
Полидевк S/2004 S 5
Сатурн XXXIV Касини-Хајгенс[34][154]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 12 декември 2004
p: 3 мај 2005
(неименувана месечина на Сатурн) S/2004 S 7 Шепард, Џуит, Клејна, Марсден[34][155]
Форнјот S/2004 S 8
Сатурн XLII
Фарбаути S/2004 S 9 Сатурн XL
Егир S/2004 S 10 Сатурн XXXVI
Бевин S/2004 S 11
Сатурн XXXVII
(неименувани месечини на Сатурн) S/2004 S 12
S/2004 S 13
Хати S/2004 S 14
Сатурн XLIII
Бергелмир S/2004 S 15
Сатурн XXXVIII
i: 13 декември 2004
p: 3 мај 2005
Фенрир S/2004 S 16 Сатурн XLI
(неименувана месечина на Сатурн) S/2004 S 17
Бестла S/2004 S 18
Сатурн XXXIX
i: 22 септември 2004
p: 6 мај 2005
Салација (120347) 2004 SB60
Кандидат за џуџеста планета? Ро, Браун, Баркуми[156]
i: 1 мај 2005
p: 6 мај 2005
Дафнис S/2005 S 1
Сатурн XXXV Касини–Хајгенс[157]
i: 7 март 2003
o:27 јули 2005
i: 6 мај 2004
o: 28 декември 2004
p: 29 јули 2005
Хаумеја (136108) 2003 EL61
Џуџеста планета (Ортиз, Кастро, Санс)[34][158] или (Браун, Трухиљо, Рабиновиц)[159][160] (Погледајте Спор поврзан со откривањето на Хаумеја)
i: 21 октомври 2003
o: 56 јануари 2005
p: 29 јули 2005
Ерида (136199) 2003 UB313
Џуџеста планета Браун, Трухиљо, Рабиновиц[34][159][161]
o: 26 јануари 2005
p: 29 јануари 2005
Хијака S/2005 (136108) 1
Хаумеја I Браун,Трухиљо, Рабиновиц[34][162]
i: 31 март 2005
p: 29 јули 2005
Макемаке (136472) 2005 FY9
Џуџеста планета Браун,Трухиљо, Рабиновиц[159][163]
o: 30 јуни 2005
p: 29 јули 2005
Намака S/2005 (136108) 2
Haumea II Браун,Трухиљо, Рабиновиц[164]
i: 10 септември 2005
p: 3 октомври 2005
Дисномија S/2005 (136199) 1
Ерида I Браун, ван Дам, Буше, Ле Мигнан, Кемпбел, Чин, Конрад, Хартман, Јохансон, Лафон, Рабиновиц, Стомски, Самерс, Трухиљо, Визинович[165]
i: 15 мај 2005
o: 15 јуни 2005
p: 31 октомври 2005
Никта S/2005 P 2
Плутон II Вивер, Стерн, Мутхлер, Штефл, Буи, Мерлин,
Спенсер, Јанг, Јанг[166]
Хидра S/2005 P 1
- bgcolor="#F5DEB3"
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки
i: 21 јуни 2003
p: 7 јануари 2006
Варда (174567) 2003 MW12
Кандидат за џуџеста планета? Ларсен[167]
i: 12 декември 2004
o: 6 март 2006 (?)
p: 26 јуни 2006
Хирокин S/2004 S 19
Сатурн XLIV Шепард, Џуит, Клејна[34][168][169]
i: 4 јануари 2006
o: 6 март 2006 (?)
p: 26 јуни 2006
(неименувана месечина на Сатурн) S/2006 S 1 Шепард,Џуит,Клејна[34][169][170]
Кари S/2006 S 2
Сатурн XLV
i: 5 јануари 2006
o: 6 март 2006 (?)
p: 26 јуни 2006
(неименувана месечина на Сатурн) S/2006 S 3
Грејп S/2006 S 4
Сатурн LI
Логи S/2006 S 5
Сатурн XLVI
Јарнсакса S/2006 S 6 Сатурн L
Сурт S/2006 S 7 Сатурн XLVIII
Скол S/2006 S 8 Сатурн XLVII
i: 21 јули 2006
p: 19 септември 2006
Актеја S/2006 (120347) 1
Салација I Нол, Левисон, Стивенс, Грунди[171]
i: 13 ноември 2005
p: 22 февруари 2007
Вант S/2005 (90482) 1
Орк I Браун, Суер[172]
i: 2 декември 2005
p: 22 февруари 2007
(неименувана месечина на 2003 AZ84)
Браун, Суер[172]
i: 14 февруари 2006
p: 22 февруари 2007
Вејвот S/2006 (50000) 1
Квавар I Браун, Суер[172]
i: 5 јануари 2006
o: 16 јануари 2007 (?)
p: 13 април 2007
Таркек S/2007 S 1
Сатурн LII Шепард, Џуит, Клејна[34][173][174]
i: 18 јануари 2007
o: ?
p: 1 мај 2007
(неименувани месечини на Сатурн) S/2007 S 2 Шепард,Џуит,Клејна[174][175]
S/2007 S 3
i: јуни 2004
o: 30 мај 2007
p: 18 јули 2007
Анта S/2007 S 4
Сатурн XLIX Касини–Хајгенс[34][176]
i: 17 јули 2007
p: 7 јануари 2009
Гунггунг (225088) 2007 OR10
Џуџеста планета Швамб, Браун, Рабиновиц[177]
i: 15 август 2008
p: 3 Март 2009
Егеон S/2008 S 1
Сатурн LIII Касини–Хајгенс[34][178]
i: 26 јули 2009
o: ?
p: 2 ноември 2009
(неименувана месечина на Сатурн) S/2009 S 1
Касини–Хајгенс[179]
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и забелешки

2010-и[уреди | уреди извор]

2010s
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и белешки

i: 7 септември 2010
p: 1 јуни 2011

(Неименувани месечини на Јупитер) S/2010 J 1
Јупитер LI Џакобсон, Брозовиќ, Гладман и Александерсен[180]
S/2010 J 2
Јупитер LII Вејлет[180]

i: 28 јуни 2011
p: 20 јули 2011

Кербер S/2011 (134340) 1
Плутон IV Шовалтер[181][182]
i: 26 април 2009
p: септември 2011
Илмаре S/2009 (174567) 1
Варда I Нол и др.[183]

i: 27 септември 2011
p: 29 јануари 2012

(Неименувани месечини на Јупитер) S/2011 J 1 Јупитер LXXII Шепард[184]
S/2011 J 2 Jupiter LVI

i: 26 јуни 2012
p: 11 јули 2012

Стикс S/2012 (134340) 1
Плутон V Шовалтер[185]

i: 6 ноември 2004
o: 1 Јули 2013
p: 15 јули 2013

Хипокамп* S/2004 N 1
Нептун XIV Шовалтер и др.[186]
i: 17 март 2013
p: 31 март 2014
(Неименуван кандидат за џуџеста планета) (532037) 2013 FY27
Кандидати за џуџести планети? Шепард, Трухиљо[187]

i: 27 април 2015
p: 25 април 2016

(Неименувана месечина на Макемаке) S/2015 (136472) 1
Паркер и др.[188][189]
i: 18 септември 2010
p: 17 октомври 2016
Сјангљу S/2010 (225088) 1
Гунггунг I Мартон, Кис, Милер[190]
i: 8 март 2016
p: 2 јуни 2017
(Неименувани месечини на Јупитер) S/2016 J 1
Јупитер LIV Шепард и др.[191][192][193]
i: 23 март 2017
p: 5 јуни 2017
S/2017 J 1
Јупитер LIX
i: 9 март 2016
p: 17 јули 2018
Валетудо S/2016 J 2
Јупитер LXII
i: 5 февруари 2016
o: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
(Неименувани месечини на Јупитер) S/2017 J 2
Јупитер LXIII
i: 5 февруари 2016
o: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
S/2017 J 3
Јупитер LXIV
i: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
Пандија S/2017 J 4
Јупитер LXV
i: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
(Неименувани месечини на Јупитер) S/2017 J 5 Јупитер LXVI
i: 24 февруари 2017
o: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
S/2017 J 6 Јупитер LXVII
i: 24 февруари 2017
o: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
S/2017 J 7 Јупитер LXVIII
i: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
S/2017 J 8
Јупитер LXIX
i: 24 февруари 2017
o: 23 март 2017
p: 17 јули 2018
S/2017 J 9 Јупитер LXX
i: 25 март 2017
o: 11 мај 2018
p: 17 јули 2018
Ерса S/2018 J 1
Јупитер LXXI
i: 15 јануари 2018
p: 10 август 2018
(Неименувана месечина на 2013 FY27)
Шепард[194]
i: 12 декември 2004
p: 7 октомври 2019
(Неименувани месечини на Сатурн) S/2004 S 20 Сатурн LIV Шепард, Џуит, Клејна[195]
S/2004 S 21
S/2004 S 22 Сатурн LV
S/2004 S 23 Сатурн LVI
S/2004 S 24
S/2004 S 25 Сатурн LVII
S/2004 S 26 Сатурн LVIII
S/2004 S 27 Сатурн LIX
S/2004 S 28
S/2004 S 29 Сатурн LX
S/2004 S 30 Сатурн LXI
i: 12 декември 2004
p: 8 октомври 2019
S/2004 S 31
S/2004 S 32 Сатурн LXII
S/2004 S 33 Сатурн LXIII
S/2004 S 34 Сатурн LXIV
S/2004 S 35 Сатурн LXV
S/2004 S 36
S/2004 S 37
S/2004 S 38 Сатурн LXVI
S/2004 S 39
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и белешки

2020-и[уреди | уреди извор]

2020s
Датум Име Привремена ознака Снимка Постојана ознака Откривач(и) и белешки
i: 5 февруари 2003
p: 15 ноември 2021
(Неименувана месечина на Јупитер) S/2003 J 24 Шепард, Џуит, Клејна, Гладман, Вејлет[196]
i: 1 јули 2019
p: 16 ноември 2021
(Неименувана месечина на Сатурн) S/2019 S 1 Аштон, Гладман, Пети, Александерсен[197]
i: 27 септември 2011
p: 20 декември 2022
(Неименувани месечини на Јупитер) S/2011 J 3 Шепард[198][199]
i: 12 мај 2018
p: 20 декември 2022
S/2018 J 2

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 Barnard, Edward Emerson (October 4, 1892). „Discovery and observations of a fifth satellite to Jupiter“. Astronomical Journal. 12 (11): 81–85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. doi:10.1086/101715.
 2. Nicholson, Seth Barnes (April 1939). „The Satellites of Jupiter“. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 51 (300): 85–94. Bibcode:1939PASP...51...85N. doi:10.1086/125010.
 3. Stanford SOLAR Center – Ask A Solar Physicist FAQs – Answer
 4. „Aristarchus of Samos“. May 7, 2018. Архивирано од изворникот на May 7, 2018. Посетено на January 9, 2019.
 5. Lindow, John (2002). "The world was a flat disk, with the Earth in the center and the sea all around. Thus the serpent is about as far away from the center, where men and gods lived" Norse mythology: a guide to the Gods, heroes, rituals, and beliefs. Oxford University Press. стр. 253.
 6. Heath, Thomas Little; Aristarchus, of Samos (1913). Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus; a history of Greek astronomy to Aristarchus, together with Aristarchus's Treatise on the sizes and distances of the Sun and Moon : a new Greek text with translation and notes. Gerstein – University of Toronto. Oxford : Clarendon Press.
 7. Sachs, Abraham J. (May 2, 1974). „Babylonian Observational Astronomy“. [Philosophical Transactions of the Royal Society of London. [Royal Society of London. 276 (1257): 43–50 [45 & 48–9]. Bibcode:1974RSPTA.276...43S. doi:10.1098/rsta.1974.0008. JSTOR 74273. S2CID 121539390.
 8. Gingerich, O. (1985). „1985JHA....16...37G Page 37“. Journal for the History of Astronomy. 16: 37. Bibcode:1985JHA....16...37G. doi:10.1177/002182868501600102. S2CID 118851788.
 9. Galilei, Galileo; Sidereus Nuncius Архивирано на 23 февруари 2001 г., Thomam Baglionum (Tommaso Baglioni), Venice (March 1610), pp. 17–28 (q.v.)
 10. Drake, Stillman (1981). Galileo at Work. Courier Dover Publications. стр. 153. ISBN 978-0-486-49542-2.
 11. Blue, Jennifer (November 9, 2009). „Planet and Satellite Names and Discoverers“. USGS. Посетено на January 13, 2010.
 12. Huygens, Christiaan; De Saturni luna observatio nova, Adriaan Vlacq, Den Haag, 5 March 1656 (click "Scientific work")
 13. Hugenii, Cristiani (Christiaan Huygens); Systema Saturnium, Adriani Vlacq, Hagæ-Comitis (The Hague), 1659 (p. 47)
 14. Cassini, Giovanni D.; Découverte de deux nouvelles planètes autour de Saturne Архивирано на 13 мај 2006 г., Sébastien Mabre-Cramoisy, Paris, 1673. Translated as A Discovery of two New Planets about Saturn, made in the Royal Parisian Observatory by Signor Cassini, Fellow of both the Royal Societys, of England and France; English't out of French., Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 8 (1673), pp. 5178–5185
 15. Cassini published these two discoveries on 22 April 1686, according to An Extract of the Journal Des Scavans. of April 22 st. N. 1686. Giving an account of two new Satellites of Saturn, discovered lately by Mr. Cassini at the Royal Observatory at Paris., Philosophical Transactions, Vol. 16 (1686–1692), pp. 79–85
 16. Hugenii, Christiani (Christiaan Huygens); Κοσμοθεωρος (Kosmotheôros), Adrianum (Adriaan) Moetjens, Hagæ-Comitum (The Hague), 1698
 17. Herschel, William; Account of a Comet. By Mr. Herschel, F. R. S.; communicated by Dr. Watson, Jun. of Bath, F. R. S., Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 71, pp. 492–501
 18. Herschel, W. S. (1787). „An Account of the Discovery of Two Satellites Revolving Round the Georgian Planet“. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 77: 125–129. doi:10.1098/rstl.1787.0016. JSTOR 106717.
 19. Herschel, William; On George's Planet and its satellites, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 78, pp. 364–378, 1788
 20. Herschel, William; On the Discovery of Four Additional Satellites of the Georgium Sidus. The Retrograde Motion of Its Old Satellites Announced; And the Cause of Their Disappearance at Certain Distances from the Planet Explained, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 88, pp. 47–79, 1798
 21. Jodra, Serge; Les Satellites de Saturne (2004)
 22. Herschel, William; Account of the Discovery of a Sixth and Seventh Satellite of the Planet Saturn; with Remarks on the Construction of its Ring, its Atmosphere, its Rotation on an Axis, and its spheroidical Figure, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 80, pp. 1–20, 1790 (read November 12, 1789)
 23. Hoskin, Michael (June 26, 1992). „Bodes' Law and the Discovery of Ceres“. Observatorio Astronomico di Palermo "Giuseppe S. Vaiana". Посетено на July 5, 2007.
 24. Forbes, Eric G. (1971). „Gauss and the Discovery of Ceres“. Journal for the History of Astronomy. 2 (3): 195–199. Bibcode:1971JHA.....2..195F. doi:10.1177/002182867100200305. S2CID 125888612.
 25. Airy, George Biddell; Account of some circumstances historically connected with the discovery of the Planet exterior to Uranus, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (November 13, 1846), pp. 121–152
 26. Account of the Discovery of the Planet of Le Verrier at Berlin, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (November 13, 1846), pp. 153–157
 27. Lassell, William; Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (November 13, 1846), reported in Account of the Discovery of the Planet of Le Verrier at Berlin, ibid., pp. 153–157
 28. Bond, William C.; Discovery of a new Satellite of Saturn, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 9, No. 1 (November 10, 1848), pp. 1–2
 29. Lassell, W.; Discovery of a new Satellite of Saturn, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 8 No. 9 Supplement (undated, some time after September 24, 1848), pp. 195–197
 30. Lassell, W.; Letter from William Lassell, Esq., to the Editor, Astronomical Journal, Vol. 2, No. 33 (1851), p. 70 (signed November 11, 1851)
 31. Christie, William H. M.; The Satellites of Mars, The Observatory (journal), Vol. 1, No. 6 (September 20, 1877), pp. 181–185
 32. Hall, Asaph; Observations of the Satellites of Mars (signed September 21, 1877), Astronomische Nachrichten, Vol. 91, No. 2161 (October 17, 1877), pp. 11/12–13/14
 33. Hall, Asaph; The Discovery of the Satellites of Mars (signed December 28, 1877), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 38, No. 4 (February 8, 1878), pp. 205–209
 34. 34,00 34,01 34,02 34,03 34,04 34,05 34,06 34,07 34,08 34,09 34,10 34,11 34,12 34,13 34,14 34,15 34,16 34,17 34,18 34,19 34,20 34,21 34,22 34,23 34,24 34,25 34,26 34,27 34,28 34,29 34,30 34,31 34,32 34,33 34,34 34,35 34,36 34,37 34,38 34,39 34,40 34,41 34,42 34,43 34,44 34,45 34,46 34,47 34,48 34,49 34,50 34,51 34,52 34,53 34,54 34,55 34,56 34,57 34,58 34,59 34,60 34,61 34,62 34,63 34,64 34,65 34,66 34,67 34,68 34,69 34,70 34,71 34,72 34,73 Gazetteer of Planetary Nomenclature: Planet and Satellite Names and Discoverers
 35. Pickering, Edward C.; A New Satellite of Saturn, Harvard College Observatory Bulletin, No. 49 (March 17, 1899), p. 1
 36. Pickering, Edward C.; A New Satellite of Saturn (signed April 10, 1899), Astrophysical Journal, Vol. 9, No. 4 (April 1899), pp. 274–276
 37. Campbell, William W.; Sixth Satellite of Jupiter, Harvard College Observatory Bulletin, No. 173 (January 6, 1905), p. 1
  Perrine, Charles D.; Discovery of a Sixth Satellite to Jupiter (signed January 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (February 10, 1905), pp. 22–23
  Aitken, Robert G.; Visual Observation of Satellite VI to Jupiter (signed January 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (February 10, 1905), pp. 23–24
  Discovery of a Sixth Satellite of Jupiter, Astronomical Journal, Vol. 24, No. 19 (whole No. 571, March 28, 1905), p. 160
 38. 38,0 38,1 Perrine, Charles D.; Orbits of the sixth and seventh satellites of Jupiter (signed May 28, 1905), Astronomische Nachrichten, Vol. 169, No. 4035 (July 24, 1905), p. 43/44
 39. Campbell, William W.; A Seventh Satellite of Jupiter, Harvard College Observatory Bulletin, No. 178 (February 27, 1905), p. 1
  The Seventh Satellite of Jupiter (signed March 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 101 (April 10, 1905), pp. 56–57
 40. Perrine, Charles D.; Recent Observations of the Moving Object near Jupiter, Discovered at Greenwich by Mr. J. Melotte (signed May 21, 1908), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 20, No. 120 (June 10, 1908), p. 184
 41. Cowell, Philip H.; Note on the discovery of a Moving Object near Jupiter (1908 CJ), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 68, No. 5 (March 13, 1908), p. 373
 42. Nicholson, Seth B.; Discovery of the Ninth Satellite of Jupiter (signed September 17, 1914), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 26, No. 155 (October 1914), pp. 197–198
 43. Tombaugh, Clyde W.; The Search for the Ninth Planet, Pluto, Astronomical Society of the Pacific Leaflets, Vol. 5, No. 209 (July 1946), pp. 73–80
 44. Nicholson, Seth B.; Two New Satellites of Jupiter (signed August 1938), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 50, No. 297 (October 1938), pp. 292–293
 45. Kuiper, Gerard P.; The Fifth Satellite of Uranus, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 61, No. 360 (June 1949), p. 129
 46. Kuiper, Gerard P.; The Second Satellite of Neptune, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 61, No. 361 (August 1949), pp. 175–176
 47. Vinter Hansen, Julie M.; Object Near Neptune, IAUC 1212 (April 1, 1949)
 48. 48,0 48,1 48,2 48,3 48,4 48,5 48,6 48,7 48,8 Marsden, Brian G.; GX 1+4; Sats OF JUPITER AND SATURN, IAUC 3872 (March 30, 1983)
 49. Nicholson, Seth B.; An Unidentified Object Near Jupiter, Probably a New Satellite, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 63, No. 375 (December 1951), pp. 297–299
 50. Gingerich, Owen; Probable New Satellite of Saturn, IAUC 1987 (January 3, 1967)
  Gingerich, Owen; Saturn X (Janus), IAUC 1995 (February 1, 1967)
  Marsden, Brian G.; New Ring and Satellites of Saturn, IAUC 3417 (October 25, 1979)
 51. 51,0 51,1 51,2 Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3454 (February 25, 1980)
 52. Marsden, Brian G.; 1980 S 2, IAUC 3456 (February 29, 1980)
 53. 53,0 53,1 53,2 Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3497 (August 4, 1980)
 54. Gingerich, Owen; Possible New Satellite of Saturn, IAUC 1991 (January 6, 1967)
 55. Kowal, Charles T.; Thirteenth satellite of Jupiter, Astronomical Journal, Vol. 80, No. 6 (June 1975), pp. 460–464
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2702 (September 20, 1974)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2703 (October 1, 1974)
  Marsden, Brian G.; Јупитер XIII, IAUC 2711 (October 24, 1974)
 56. Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2845 (October 3, 1975)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2855 (October 23, 1975)
  Marsden, Brian G.; Probable New Satellite of Jupiter, IAUC 2899 (January 9, 1976)
 57. Marsden, Brian G.; 1978 P 1, IAUC 3241 (July 7, 1978)
 58. Christy, James W.; Harrington, Robert S.; The satellite of Pluto, Astronomical Journal, Vol. 83, No. 8 (August 1978), pp. 1005–1008
 59. Jewitt, David C., Danielson, G. Edward, Synnott, Stephen P.; Discovery of a new Jupiter satellite, Science (journal), Vol. 206, No. 4421 (November 23, 1979), p. 951
 60. 60,0 60,1 Marsden, Brian G.; Satellites of Jupiter, IAUC 3470 (April 28, 1980)
 61. 61,0 61,1 61,2 Marsden, Brian G.; Satellites of Jupiter, IAUC 3507 (August 26, 1980)
 62. Hamilton, Calvin J.; Discovery Image of Adrastea, Views of the Solar System (1995–2007)
 63. Jovian System Data Analysis Program; Voyager 2 Jupiter Image 20630.53 Архивирано на 13 август 2004 г., NASA Planetary Data System Rings Node (February 20, 1997)
 64. 64,0 64,1 Marsden, Brian G.; Saturn, IAUC 3457 (March 6, 1980)
 65. 65,0 65,1 65,2 Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3483 (June 6, 1980)
 66. 66,0 66,1 66,2 66,3 Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3496 (July 31, 1980)
 67. 67,0 67,1 67,2 67,3 67,4 Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3534 (November 7, 1980)
 68. Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3466 (April 10, 1980)
 69. 69,0 69,1 Marsden, Brian G.; Satellites of Saturn, IAUC 3532 (October 31, 1980)
 70. Marsden, Brian G.; 1980 S 28, IAUC 3539 (November 13, 1980)
 71. Marsden, Brian G.; 1981 N 1, IAUC 3608 (May 29, 1981)
 72. 72,0 72,1 Marsden, Brian G.; Satellites of Neptune, IAUC 4824 (August 2, 1989)
 73. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus and Neptune, IAUC 4159 (January 9, 1986)
 74. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 4164 (January 16, 1986)
 75. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 4165 (January 17, 1986)
 76. 76,0 76,1 Marsden, Brian G.; Satellites and Rings of Uranus, IAUC 4168 (January 27, 1986)
 77. Marsden, Brian G.; 1989 N 1, IAUC 4806 (July 7, 1989)
 78. Marsden, Brian G.; Neptune, IAUC 4867 (September 29, 1989)
 79. Green, Daniel W. E.; Saturn, IAUC 5052 (July 16, 1990)
 80. Green, Daniel W. E.; Possible Satellites of Saturn, IAUC 6162 (April 14, 1995)
 81. Gordon, Mitchell K.; Murray, Carl D.; and Beurle, Kevin; Further Evidence for the Existence of Additional Small Satellites of Saturn Архивирано на 12 август 2004 г., Icarus (journal), Vol. 121, No. 1 (May 1996), pp. 114–125
 82. 82,0 82,1 Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus, IAUC 6764 (October 31, 1997)
 83. 83,0 83,1 Green, Daniel W. E.; S/1986 U 10, IAUC 7171 (May 18, 1999)
 84. 84,0 84,1 Marsden, Brian G.; Probable New Satellites of Uranus, IAUC 7230 (July 27, 1999)
 85. Marsden, Brian G.; Probable New Satellites of Uranus, IAUC 7248 (September 4, 1999)
 86. Marsden, Brian G.; S/1999 J 1, IAUC 7460 (July 20, 2000)
 87. New Outer Satellite of Jupiter Discovered, Joint press release, Minor Planet Center and the Spacewatch Project (2000?)
 88. Marsden, Brian G.; S/2000 S 1 and S/2000 S 2, IAUC 7512 (October 25, 2000)
 89. 89,0 89,1 89,2 89,3 Marsden, Brian G.; S/2000 S 1, S/2000 S 2, S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9, Minor Planet Electronic Circular 2000-Y15 (December 19, 2000)
 90. 90,0 90,1 Marsden, Brian G.; S/2000 S 3 and S/2000 S 4, IAUC 7513 (October 25, 2000)
 91. 91,0 91,1 91,2 91,3 91,4 Marsden, Brian G.; S/2000 S 3, S/2000 S 4, S/2000 S 5, S/2000 S 6, S/2000 S 10, MPEC 2000-Y14 (December 19, 2000)
 92. 92,0 92,1 Marsden, Brian G.; S/2000 S 5 and S/2000 S 6, IAUC 7521 (November 18, 2000)
 93. Marsden, Brian G.; S/1975 J 1 = S/2000 J 1, IAUC 7525 (November 25, 2000)
 94. S/1975 J 1 = S/2000 J 1, S/1999 J 1, MPEC 2000-Y16 (December 19, 2000)
 95. 95,0 95,1 95,2 Marsden, Brian G.; S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9, IAUC 7538 (December 7, 2000)
 96. Marsden, Brian G.; S/2000 S 10, IAUC 7539 (December 7, 2000)
 97. Green, Daniel W. E.; S/2000 S 11, IAUC 7545 (December 19, 2000)
 98. Marsden, Brian G.; S/2000 S 11, MPEC 2000-Y13 (December 19, 2000)
 99. Marsden, Brian G.; S/2000 S 12, IAUC 7548 (December 23, 2000)
 100. Marsden, Brian G.; S/2000 S 12, MPEC 2000-Y33 (December 22, 2000)
 101. 101,0 101,1 Green, Daniel W. E.; Satellites of Јупитер , IAUC 7555 (January 5, 2001)
 102. Marsden, Brian G.; S/2000 J 2, S/2000 J 3, S/2000 J 4, S/2000 J 5, S/2000 J 6, MPEC 2001-A28 (January 5, 2001)
 103. 103,0 103,1 Marsden, Brian G.; S/2000 J 7, S/2000 J 8, S/2000 J 9, S/2000 J 10, S/2000 J 11, MPEC 2001-A29 (January 5, 2001)
 104. Marsden, Brian G. (1 July 2001). „MPEC 2001-N01 : 2001 FT185, 2001 KW76, 2001 KX76, 2001 KY76, 2001 KZ76, 2001 KA77“. Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center.
 105. Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter , IAUC 7900 (May 16, 2002)
 106. Marsden, Brian G.; Eleven New Satellites of Jupiter , MPEC 2002-J54 (May 15, 2002)
 107. Marsden, Brian G. (2002-07-20). „MPEC 2002-O30 : 2002 AW197“. IAU Minor Planet Center. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Посетено на 2010-01-06.
 108. Green, Daniel W. E.; S/2001 U 1, IAUC 7980 (September 30, 2002)
 109. Marsden, Brian G.; S/2001 U 1, MPEC 2002-S64 (September 30, 2002)
 110. Marsden, Brian G. (7 October 2002). „MPEC 2002-T34 : 2002 LM60“. Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. Посетено на 8 January 2020.
 111. „MPEC 2002-W27 : 2002 MS4, 2002 QX47, 2002 VR128“. Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 21 November 2002. Посетено на 26 August 2009.
 112. Green, Daniel W. E.; S/2002 J 1, IAUC 8035 (December 18, 2002)
 113. Marsden, Brian G.; S/2002 J 1, MPEC 2002-Y22 (December 18, 2002)
 114. Green, Daniel W. E.; Satellites of Neptune, IAUC 8047 (January 13, 2003)
 115. Marsden, Brian G.; S/2002 N 1, 2002 N 2, 2002 N3, MPEC 2003-A75 (January 13, 2003)
 116. Marsden, Brian G. (26 January 2003). „MPEC 2003-B27 : 2003 AZ84“. Minor Planet Center. Посетено на 6 January 2010.
 117. Green, Daniel W. E.; Satellites of Јупитер , IAUC 8087 (March 4, 2003)
 118. Marsden, Brian G.; S/2003 J 1, 2003 J 2, 2003 J 3, 2003 J 4, 2003 J 5, 2003 J 6, 2003 J 7, MPEC 2003-E11 (March 4, 2003)
 119. Green, Daniel W. E.; S/2003 J 8, IAUC 8088 (March 6, 2003)
 120. Marsden, Brian G.; S/2003 J 8, MPEC 2003-E15 (March 6, 2003)
 121. Green, Daniel W. E.; Satellites of Јупитер , IAUC 8089 (March 7, 2003)
 122. Marsden, Brian G.; S/2003 J 9, 2003 J 10, 2003 J 11, 2003 J 12; S/2003 J 1, 2003 J 6, MPEC 2003-E29 (March 7, 2003)
 123. 123,0 123,1 123,2 123,3 123,4 123,5 123,6 Green, Daniel W. E.; Satellites of Jupiter and Saturn, IAUC 8116 (April 11, 2003)
 124. Marsden, Brian G.; S/2003 J 13, MPEC 2003-G09 (April 2, 2003)
 125. Marsden, Brian G.; S/2003 J 14, MPEC 2003-G10 (April 3, 2003)
 126. Marsden, Brian G.; S/2003 J 15, MPEC 2003-G17 (April 3, 2003)
 127. Marsden, Brian G.; S/2003 J 16, MPEC 2003-G18 (April 3, 2003)
 128. Marsden, Brian G.; S/2003 J 17, MPEC 2003-G19 (April 3, 2003)
 129. Marsden, Brian G.; S/2003 J 18, MPEC 2003-G20 (April 4, 2003)
 130. Marsden, Brian G.; S/2003 S 1, MPEC 2003-G39 (April 8, 2003)
 131. 131,0 131,1 Green, Daniel W. E.; S/2003 J 19 and S/2003 J 20, IAUC 8125 (April 30, 2003)
 132. Marsden, Brian G.; S/2003 J 19, MPEC 2003-G64 (April 12, 2003)
 133. Marsden, Brian G.; S/2003 J 20, MPEC 2003-G67 (April 14, 2003)
 134. Green, Daniel W. E.; S/2003 J 21, IAUC 8138 (May 30, 2003)
 135. Marsden, Brian G.; S/2003 J 21, MPEC 2003-K45 (May 29, 2003)
 136. Green, Daniel W. E.; Satellites of Uranus, IAUC (September 3, 2003)
 137. Green, Daniel W. E.; Satellites of Neptune, IAUC 8193 (September 3, 2003)
 138. Marsden, Brian G.; S/2003 N 1, MPEC 2003-G64 (September 3, 2003)
 139. Green, Daniel W. E.; S/2003 U 1 and S/2003 U 2, IAUC 8209 (September 25, 2003)
 140. 140,0 140,1 Green, Daniel W. E.; S/2001 U 2 and S/2002 N 4, IAUC 8213 (October 1, 2003)
 141. Marsden, Brian G.; S/2001 U 2, MPEC 2003-S105 (September 30, 2003)
 142. Marsden, Brian G.; S/2002 N 4, MPEC 2003-S107 (September 30, 2003)
 143. Green, Daniel W. E.; S/2001 U 3, IAUC 8216 (October 8, 2003)
 144. Green, Daniel W. E.; S/2003 U 3, IAUC 8217 (October 9, 2003)
 145. Marsden, Brian G.; S/2003 U 3, MPEC 2003-T58 (October 9, 2003)
 146. Green, Daniel W. E.; S/2003 J 22, IAUC (January 25, 2004)
 147. Marsden, Brian G.; S/2003 J 22, MPEC 2004-B41 (January 24, 2004)
 148. Green, Daniel W. E.; S/2003 J 23, IAUC 8281 (February 4, 2004)
 149. Marsden, Brian G.; S/2003 J 23, MPEC 2004-B81 (January 31, 2004)
 150. „M.P.S. 98992“ (PDF). IAU: Minor Planet Center. 22 February 2004. Посетено на 28 October 2021.
 151. „MPEC 2004-E45 : 2003 VB12“. IAU: Minor Planet Center. 15 March 2004. Посетено на 27 March 2018.
 152. Martinez, Carolina; Savage, Donald; and Finn, Heidi; Out from the Shadows: Two New Saturnian Moons, JPL Cassini–Huygens News Release 2004-202 (August 16, 2004)
 153. Green, Daniel W. E.; S/2004 S 1 and S/2004 S 2, IAUC 8389 (August 16, 2004)
 154. Green, Daniel W. E.; Satellites and Rings of Saturn, IAUC 8432 (November 8, 2004)
 155. Lakdawalla, Emily; Twelve New Moons for Saturn Архивирано на 31 август 2006 г., The Planetary Society, Planetary News: Moon Discoveries (2005)
  Jewitt, David C.; Twelve New Moons for Saturn (May 3, 2005)
  Green, Daniel W. E.; New Satellites of Saturn, IAUC 8523 (May 4, 2005)
  Marsden, Brian G.; Twelve New Satellites of Saturn, MPEC 2005-J13 (May 3, 2005)
 156. Marsden, Brian G.; Seven TNOs, MPEC 2005-J26 (May 6, 2005)
 157. Green, Daniel W. E.; S/2005 S 1, IAUC 8524 (May 6, 2005)
 158. Pablo Santos-Sanz (September 26, 2008). „La historia de Ataecina vs Haumea“ (шпански). infoastro.com. Архивирано од изворникот на 2018-09-28. Посетено на September 29, 2008.
 159. 159,0 159,1 159,2 Green, Daniel W. E. (July 29, 2005). „IAUC 8577“.
 160. „Santa et al“. NASA Astrobiology Magazine. September 10, 2005. Посетено на October 16, 2008.
 161. Brown, Michael E. (2006). „The discovery of 2003 UB313 Eris, the largest known џуџеста планета“. Посетено на May 3, 2007.
 162. Brown, M. E.; и др. (2005). „Keck Observatory Laser Guide Star Adaptive Optics Discovery and Characterization of a Satellite to the Large Kuiper Belt Object 2003 EL61 (PDF). Astrophysical Journal Letters. 632 (1): L45–L48. Bibcode:2005ApJ...632L..45B. doi:10.1086/497641.
 163. „JPL Small-Body Database Browser: 136472 Makemake (2005 FY9)“. NASA Jet Propulsion Laboratory. April 5, 2008. Посетено на June 11, 2008.
 164. Green, Daniel W. E.; S/2005 (2003 EL_61) 2, IAUC 8636 (December 1, 2005)
 165. Brown, Michael E. (2006). „Dysnomia, the moon of Eris“. Посетено на September 1, 2007.
 166. Green, Daniel W. E.; S/2005 P 1 and S/2005 P 2, IAUC 8625 (October 31, 2005) (also as a pdf)
 167. Williams, Gareth V.; 2003 MW12, MPEC 2006-A28 (January 7, 2006)
 168. Marsden, Brian G.; S/2004 S 19, MPEC 2006-M44 (June 26, 2006)
 169. 169,0 169,1 Green, Daniel W. E.; Satellites of Saturn, IAUC 8727 (June 30, 2006)
 170. Marsden, Brian G.; Eight New Satellites of Saturn, MPEC 2006-M45 (June 26, 2006)
 171. „IAUC 8751: (120347) 2004 SB_60; 2006gi, 2006gj; V733 Cep“. Cbat.eps.harvard.edu. Архивирано од изворникот на 3 December 2013. Посетено на 14 June 2014.
 172. 172,0 172,1 172,2 Green, Daniel W. E. (22 February 2007). „Satellites of 2003 AZ_84, (50000), (55637), and (90482)“. IAU Circular. Central Bureau for Astronomical Telegrams (8812): 1. Bibcode:2007IAUC.8812....1B. Архивирано од изворникот 19 July 2011.
 173. Marsden, Brian G.; S/2007 S 1, MPEC 2007-G38 (April 13, 2007)
 174. 174,0 174,1 Green, Daniel W. E.; S/2007 S 1, S/2007 S 2, and S/2007 S 3, IAUC 8836 (May 11, 2007)
 175. Marsden, Brian G.; S/2007 S 2, S/2007 S 3, MPEC 2007-J09 (May 1, 2007)
 176. Green, Daniel W. E.; S/2007 S 4, IAUC 8857 (July 18, 2007)
 177. „MPEC 2009-A42 : 2007 OR10“. Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 7 January 2009. Посетено на 23 May 2019.
 178. Green, Daniel W. E.; S/2008 S 1 Архивирано на 1 мај 2019 г., IAUC 9023 (March 3, 2009)
 179. Green, Daniel W. E.; S/2009 S 1 Архивирано на 12 јуни 2018 г., IAUC 9091 (November 2, 2009)
 180. 180,0 180,1 MPEC 2011-L06: S/2010 J 1 AND S/2010 J 2
 181. http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/cbet002769.txt
 182. NASA – NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto
 183. (174567) 2003 MW12, compiled by Wm. Robert Johnston
 184. MPEC 2012-B97 : S/2011 J 1 AND S/2011 J 2 2012 Jan 29 (issued)
 185. Showalter, Mark. Hubble Press Release: Hubble Discovers a Fifth Moon Orbiting Pluto. July 11, 2012.
 186. Kelly Beatty (July 15, 2013). „Neptune's Newest Moon“. Sky & Telescope. Архивирано од изворникот на July 16, 2013. Посетено на July 15, 2013.
 187. „MPEC 2014-F82 : 2013 FY27“. IAU Minor Planet Center. 2014-03-31. Посетено на 2018-03-29. (K13F27Y)
 188. „HubbleSite – NewsCenter – Hubble Discovers Moon Orbiting the Dwarf Planet Makemake (04/26/2016) – The Full Story“. hubblesite.org. Посетено на April 26, 2016.
 189. Parker, A. H.; Buie, M. W.; Grundy, W. M.; Noll, K. S. (April 25, 2016). „Discovery of a Makemakean Moon“. The Astrophysical Journal. 825 (1): L9. arXiv:1604.07461. Bibcode:2016ApJ...825L...9P. doi:10.3847/2041-8205/825/1/L9. S2CID 119270442.
 190. The moon of the large Kuiper-belt object 2007 OR10 (PDF). 48th Meeting of the Division for Planetary Sciences. American Astronomical Society. 2016. 120.22. Архивирано од изворникот (PDF) на 2016-10-18. Посетено на 24 May 2019.
 191. „MPEC 2017-L08 : S/2016 J 1“. Minor Planet Center. International Astronomical Union. Посетено на June 2, 2017.
 192. „MPEC 2017-L47 : S/2017 J 1“. Minor Planet Center. International astronomical Union. Посетено на June 5, 2017.
 193. MPEC's 2018-O09 through 2018-O18
 194. „CBET 4537: 2013 FY27“. cbat.eps.harvard.edu. 10 August 2018. Посетено на 9 September 2018.
 195. MPEC's 2019-T126 through 2019-T161
 196. „MPEC 2021-V333 : S/2003 J 24“. minorplanetcenter.net. Посетено на 16 November 2021.
 197. „MPEC 2021-W14 : S/2019 S 1“. minorplanetcenter.net. Посетено на 16 November 2021.
 198. „MPEC 2022-Y69: S/2011 J 3“. minorplanetcenter.net. Посетено на 21 December 2022.
 199. „MPEC 2022-Y68: S/2018 J 2“. minorplanetcenter.net. Посетено на 21 December 2022.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]