Википедија:Фотоловови 2017/Евиденција

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е страница за евиденција на уредените статии на теми поврзани со подрачјата опфатени со спроведените фотоловови. Во текот на 2017 година се организирани фотоловови во следните подрачја:

  • Општина Босилово;

Насоки за евидентирање[уреди извор]

Секој завршен фотолов е потребно да биде евидентиран со додавање на подподнасловот === НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО === редоследно под поднасловот == Фотоловови ==. Евидентирањето на фотолововите е потребно да биде хронолошки согласно датумот/датумите на нивното одржување.

Уредените статии е потребно да се евидентираат во табела додадена во делот со подподподнаслов ==== Статии ==== којшто се додава веднаш под подподнасловот === НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО ===.

Подигнатите фотографии е потребно да се евидентираат преку додавање на известување со врска до категоријата на Заедничката ризница во којашто се подигнати во делот со подподподнаслов ==== Фотографии ==== којшто се додава редоследно по подподподнасловот ==== Статии ====. Во случај да не се уредени статии на теми поврзани со пдорачјето опфатено со спроведениот фотолов, делот со подподподнаслов ==== Фотографии ==== се додава веднаш под подподнасловот === НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО ===

Фотоловови[уреди извор]

Општина Босилово[уреди извор]

Фотолов2.jpg

Фотоловот во населените места во Општина Босилово започна кон почетокот на април и истиот заврши на 23 април. Во текот на овој викилов, успешно беа пронајдени селските знаменитости, со помош на локалните жители кои постојано не упатуваа по кој пат да се движиме и како да ги пронајдеме бараните места. Во друштво на Викиловот ми помагаше мојата ќерка, која исто така направи неколку фотографии кои искористени за проектот.

Фотоловот започна со посета на манастирот кое се наоѓа во непосредна близина на село Хамзали, по кое следуваа селата Дрвош, Петралинци, Гечерлија, Сарај и Старо Балдовци. Во следната фаза беа посетени местата Робово, Иловица и Штука, во третата беа посетени местата Босилово, Турново, Еднокуќево и Секирник и во последната Моноспитово и Бориево. Поголемиот дел од објектите по селата беа затворени, па истите ги фотографиравме само надворешно. Во селото Сарај водевме разговори со локални жители кои ми објаснуваа за името на селото, во Старо Балдовци еден локален жител не однесе до селската џамија, за која водевме разговори околу нивниот копнеж за изградба на храмот. Во селото Турново случајно при посета на црквата дознавме дека истиот ден бил патронат (слава) на самата црква. Самиот домакин на црквата добро не пречека, па на лист хартија започнав да ја запишувам познатата од него историја за црквата, податоци кои подоцна ги вметнав во статијата за црквата. Во селото Радово при посета на римокароличкиот храм, еден жител ни објаснуваше за начинот на прославување на христијанскиот празник Велигден во селото. Истото се случи и при посета на римокатоличкиот храм во селото Секирник, каде ме пречека отецот на црквата. Посетата на селата Моноспитово и Бориево се одви во полоши временски услови бидејќи врнеше дожд и имаше силен ветер.

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Босилово Assembly of Municipality Bosilovo (1).jpg подобрена статија
2. Бориево Borievo, Bosilovo.jpg подобрена статија
3. Дрвош Drvoš (1).jpg подобрена статија
4. Еднокуќево Sts. Cyril and Methodius Church (Ednokukjevo) (2).jpg подобрена статија
5. Гечерлија Gečerlija (1).jpg подобрена статија
6. Хамзали St. Clement of Ohrid Church (Hamzali) (4).jpg подобрена статија
7. Иловица Ilovica.jpg подобрена статија
8. Моноспитово House of alternative tourism and creative development - Monospitovo (2).jpg подобрена статија
9. Петралинци St. George's Church (Petralinci) (4).jpg подобрена статија
10. Радово House of Culture - Radovo (2).jpg подобрена статија
11. Робово Robovo.jpg подобрена статија
12. Сарај Saraj, Bosilovo.jpg подобрена статија
13. Секирник Sekirnik, Bosilovo.jpg подобрена статија
14. Старо Балдовци Staro Baldovci.jpg подобрена статија
15. Турново House of Culture - Turnovo.jpg подобрена статија
16. Штука Ilovica.jpg подобрена статија
17. Црква „Св. Атанасиј“ - Босилово — црква St. Athanasius Church (Bosilovo) (2).jpg нова статија
18. Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ - Бориево — црква Nativity of the Theotokos Church (Borievo) (2).jpg нова статија
19. ОУ „Борис Трајковски“ - Бориево — општинско основно училиште Primary school Boris Trajkovski (Borievo).jpg нова статија
20. Џамија (Еднокуќево) — џамија Ednokukjevo mosque (1).jpg нова статија
21. ОУ „Кирил и Методиј“ - Иловица — општинско основно училиште Primary school Saints Cyril and Methodius (Ilovica) (2).jpg нова статија
22. Џамија (Иловица) — џамија Ilovica mosque (2).jpg нова статија
23. Црква „Св. Илија“ - Радово — црква St. Elijah Church (Radovo) (1).jpg нова статија
24. ОУ „Кирил и Методиј“ - Радово — општинско основно училиште Primary school Saints Cyril and Methodius (Radovo) (3).jpg нова статија
25. Џамија (Радово) — џамија Radovo mosque (1).jpg нова статија
26. Црква „Св. Спас“ - Робово — црква Church of the Ascension of Jesus (Robovo) (2).jpg нова статија
27. ОУ „Кољо Китанов“ - Сарај — општинско основно училиште Primary school Kolo Kitanov (Saraj) (2).jpg нова статија
28. Црква „Св. Петар и Павле“ - Сарај — црква Sts. Peter and Paul Church (Saraj).jpg нова статија
29. Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Секирник — црква Dormition of the Theotokos Church (Sekirnik) (3).jpg нова статија
30. ОУ „Кирил и Методиј“ - Секирник — општинско основно училиште Primary school Saints Cyril and Methodius (Sekirnik) (4).jpg нова статија
31. Џамија (Старо Балдовци) — џамија Mosque (Staro Baldovci) (1).jpg нова статија
32. Црква „Св. Кирил и Методиј“ - Штука — црква Sts. Cyril and Methodius Church (Štuka) (4).jpg нова статија
33. ОУ „Кирил и Методиј“ - Турново — општинско основно училиште Primary school Saints Cyril and Methodius (Turnovo) (1).jpg нова статија
34. Црква „Св. Ѓорѓи“ - Турново — црква St. George's Church (Turnovo) (2).jpg нова статија
35. Црква „Св. Петка“ - Турново — црква St. Petka Church (Turnovo) (1).jpg нова статија
36. ОУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово — општинско основно училиште Primary school Boris Trajkovski (Monospitovo).jpg нова статија
37. Евангелска црква — црква Evangelical Church (Monospitovo).jpg нова статија
38. Црква „Св. Наум Охридски“ - Гечерлија — црква Church (Gečerlija) (1).jpg нова статија

Фотографии[уреди извор]

Сите фотографии направени за време на фотоловот во Општина Босилово се достапни во следната категорија:

Општина Василево[уреди извор]

Фотоловот во населените места во Општина Василево започна кон почетокот на мај и истиот заврши на 14 мај. Во текот на овој викилов, успешно беа пронајдени селските знаменитости, со помош на локалните жители кои постојано не упатуваа по кој пат да се движиме и како да ги пронајдеме бараните места. Во друштво на Викиловот ми помагаше мојата ќерка, која исто така направи неколку фотографии кои искористени за проектот.

Фотолов3.jpg

Фотоловот започна со посета на селото Василево, кое претставува административен центар на општината, по кое следуваа Пиперево, Просениково (иако не е дел од општината, но беа направени слики од училиштето), Градошорци, Ангелци, Едрениково и Требичино. Во следната фаза моравме повторно да ги посетиме селата Градошорци и Ангелци, по кое се упативме кон Седларци и завршивме со т.н. Манастирски комплекс во близина на Ангелци. Во следната фаза беа посетени местата Сушево, Дукатино, Радичево и Владиевци, и во последната фаза беа посетени селата Доброшинци, Висока Маала и Нова Маала.

Првиот ден од фотоловот беше мошне интензивен. Фотоловот беше спроведен на самиот ден Ѓурѓовден, и при посетата на селата Пиперево и Едрениково, откако бевме изненадени од големата толпа народ кој се движи низ улиците, дознавме дека Ѓурѓовден се слави како ден на селото. При посета на селото Требичино, во селото се запознавме со еден од последните жители на селото, кој ни раскажуваше за селото и не донесе до некогашното училиште. По ова, се упативме во напуштеното село Варварица, но до истото село не стигнавме бидејќи патот беше многу лош, па ни се случи и проблем со автомобилот. Во втората фаза од фотоловот моравме да ги посетиме повторно селата Градошорци и Ангелци бидејќи претходниот ден неможевме да ги разграничиме селата, бидејќи истите се споени. Откако ги посетивме посакуваните места, фотоловот го завршивме со посета на Манастирскиот комплекс. Бидејќи незнаевме како да стигнеме до него, моравме да го оставиме автомобилот во близина на еден рид, и пешки да одиме. Таму бевме пречекани од еден човек, кој рече дека тој се грижел за одржувањето на манастирите, по кое ни објаснуваше како се градени манастирите и на кој начин. При посета на селата Сушево, Дукатино, Радичево и Владиевци повторно наидовме на нејаснотии околу пронаоѓањето на посакуваните места, бидејќи истите се ридски села. Црквата во селото Дукатино беше затворена и моравме да ја фотографираме единствено надвор од нејзиниот двор. Откако неможевме да пронајдеме речиси ништо, во Владиевци ни беше кажано дека всушност постои т.н. Старо Владиевци, каде се наоѓаат црквата и училиштето. Во последната фаза од викиловот ги посетивме Висока Маала, каде еден жител на селото ни објаснуваше за состојбата на селото во кое живеат. Во Римокатоличката црква во Нова Маала бевме мошне убаво пречекани од отецот Спасе, кој не воведе во храмот, ни раскажуваше за историјата на оваа парохија и ни вети дека ќе испрати материјали за истите да бидат ставени во статијата за црквата. На крај доста добар прием имавме и од одговорниот за црквата во село Доброшинци, кој исто така дозволи да влеземе во црквата и да ја фотографираме. Со Доброшинци заврши и нашето патешествие за овој викилов.

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Ангелци St. John Chrysostom Church (Angelci) (6).jpg подобрена статија
2. Василево Vasilevo, Macedonia (2).jpg подобрена статија
3. Висока Маала Visoka Maala, Vasilevo (1).jpg подобрена статија
4. Владиевци Dormition of the Theotokos Church (Vladievci) (2).jpg подобрена статија
5. Градошорци Gradošorci.jpg подобрена статија
6. Доброшинци Dobrošinci.jpg подобрена статија
7. Дукатино Dukatino (1).jpg подобрена статија
8. Нова Маала Nova Maala.jpg подобрена статија
9. Пиперево St. George's Church (Piperevo) (2).jpg подобрена статија
10. Радичево Radičevo.jpg подобрена статија
11. Седларци House - Sedlarci.jpg подобрена статија
12. Сушево Suševo, Strumica (2).jpg подобрена статија
13. Требичино Old house - Trebičino.jpg подобрена статија
14. Манастирски комплекс Monastery complex (Angelci) (2).jpg нова статија
15. Црква „Св. Спас“ - Ангелци Church of the Ascension of Jesus (Angelci) (2).jpg нова статија
16. Црква „Св. Петка“ - Василево St. Petka Church (Vasilevo) (3).jpg нова статија
17. ОУ „Атанас Нивичански“ - Висока Маала Primary school Atanas Nivičanski (Visoka Maala) (1).jpg нова статија
18. Џамија (Висока Маала) Visoka Maala mosque (1).jpg нова статија
19. ОУ „Гоце Делчев“ - Владиевци Primary school Goce Delčev (Vladievci) (2).jpg нова статија
20. Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Владиевци Dormition of the Theotokos Church (Vladievci) (2).jpg нова статија
21. Црква „Св. Никола“ - Градошорци St. Nicholas Church (Gradošorci) (4).jpg нова статија
22. Џамија Мелек Румели Џамиси - Градошорци Gradošorci mosque (1).jpg нова статија
23. ОУ „Атанас Нивичански“ - Доброшинци Primary school Atanas Nivičanski (Dobrošinci) (2).jpg нова статија
24. ОУ „Гоце Делчев“ - Дукатино Primary school Goce Delčev (Dukatino) (1).jpg нова статија
25. ОУ „Гоце Делчев“ - Едрениково Primary school Goce Delcev (Edrenikovo).jpg нова статија
26. ОУ „Атанас Нивичански“ - Нова Маала Primary school Atanas Nivičanski (Nova Maala) (3).jpg нова статија
27. Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Нова Маала Dormition of the Theotokos Church (Nova Maala) (4).jpg нова статија
28. Џамија (Нова Маала) Nova Maala mosque.jpg нова статија
29. Црква „Св. Ѓорѓи“ - Пиперево St. George's Church (Piperevo) (3).jpg нова статија
30. ОУ „Гоце Делчев“ - Радичево Primary school Goce Delčev (Radičevo) (2).jpg нова статија
31. Црква „Св. Ѓорѓи“ - Радичево St. George's Church (Radičevo) (5).jpg нова статија
32. ОУ „Гоце Делчев“ - Седларци Primary school Goce Delcev (Sedlarci) (2).jpg нова статија
33. ОУ „Гоце Делчев“ - Сушево Primary school Goce Delčev (Suševo).jpg нова статија
34. Црква „Успение на Пресвета Богородица“ - Требичино Dormition of the Theotokos Church (Trebičino) (4).jpg нова статија

Фотографии[уреди извор]

Сите фотографии направени за време на фотоловот во Општина Василево се достапни во следната категорија:

Општина Маврово и Ростуше[уреди извор]

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Црква „Св. Никола“ - Трница — црква Црква „Св. Никола“ - Трница 04.jpg подобрена статија
2. Качамак — јадење Качамак со кисело млеко и парче сирење.jpg новаа статија
3. Пита - јадење Реканска пита со сирење.jpg подобрена статија
4. Шаркова Дупка — пештера Влез на пештерата Шаркова дупка 01.jpg нова статија
5. Трница — месност (историско село) „Куќа на паркот“ во Трница.jpg подобрена статија
6. Кичиница — село Село Кичиница.jpg подобрена статија
7. Црква „Св. Никола“ - Кичиница — црква Црква „Св. Никола“ - Кичиница 02.jpg подобрена статија
8. Живко Брајковски — првоборец во НОВ, политичар и општественик Споменик на Живко Брајкоски.jpg нова статија

Фотографии[уреди извор]

Сите фотографии направени за време на фотоловот во Општина Босилово се достапни во следната категорија:

Национален парк Маврово[уреди извор]

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Национален парк Маврово - национален парк Управата на Јавната Установа Национален Парк Maврово.jpg подобрена статија
2. Мавровско Езеро — езеро Мавровско езеро1.jpg подобрена статија
3. Меденица — планински врв Врв Меденица03.jpg нова статија
4. Тони Вода — карстно поле/висорамнина Тони Вода.jpg нова статија
5. Црква „Св. Петка“ - Галичник — црква Црква Св. Петка Галичник.jpg нова статија
6. Црква „Св. Петар и Павле“ - Галичник — црква Црква Свети Петар и Павле во Галичник.jpg нова статија
7. ХС „Маврово“ — хидросистем Споменик за загинатите градители на ХЕЦ Маврово.jpg подобрена статија
8. Дуфски Водопад — водопад Водопад Дуф04.jpg подобрена статија

Фотографии[уреди извор]

Сите фотографии направени за време на фотоловот во Општина Босилово се достапни во следната категорија:

Објекти во Скопско[уреди извор]

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Црква „Св. Петка“ - Црешево - црква Црквата „Св. Петка“ во с. Црешево.jpg подобрена статија
2. Црква „Св. Јован“ - Црешево — црква Црквата „Св. Јован“ во с. Црешево.jpg подобрена статија
3. Црква „Вознесение Христово“ - Црешево — црква Црквата „Св. Спас“ во с. Црешево.jpg подобрена статија
4. Хавзипашини конаци — конаци Предна страна на Хавзипашини Конаци.jpg подобрена статија

Фотографии[уреди извор]

Објекти во Кисела Вода и Аеродром[уреди извор]

Статии[уреди извор]

Број Статија Фотографија Забелешки
1. Кисела Вода (населба) - населба Кисела Вода - главна.jpg подобрена статија
2. ОУ „Ѓорги Пулевски“ - Аеродром — основно училиште ОУ Ѓорѓија Пулевски.jpg подобрена статија
3. ОУ „Круме Кепески“ - Кисела Вода — основно училиште ОУ Круме Кепески.jpg подобрена статија
4. ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ - Кисела Вода — основно училиште ОУ Кузман Јосифовски - Питу.jpg подобрена статија
5. ОУ „Лазо Ангеловски“ - Аеродром — основно училиште ОУ Лазо Ангеловски.jpg подобрена статија
6. ОУ "Партение Зографски" - Кисела Вода — основно училиште ОУ Партениј Зографски.jpg подобрена статија
7. ОУ "Златен Сремац" - Кисела Вода — училиште Златан Сремец - Кисела Вода.jpg подобрена статија
8. Спортски центар Јане Сандански — спортски центар Спортски центар „Јане Сандански“.jpg нова статија
9. Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје — студентски дом Студентски дом Пелагонија.jpg нова статија
10. СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ - Скопје — средно училиште Средно Економско Васил Антевски - Дрен.jpg подобрена статија
11. ОУ „Љубен Лапе“ - Аеродром — основно училиште ОУ Љубен Лапе.jpg подобрена статија

Фотографии[уреди извор]

Сите фотографии направени за време на фотоловот во Општина Босилово се достапни во следната категорија:

Поврзано[уреди извор]