Википедија:Уредувачки денови 2023

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2023 година е планирано да се одржуваат уредувачки денови. Уредувачките денови се изведуваат во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 ч. и крај во 23:59 ч. истиот ден. Предвид се земаат сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник е пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Признанија[уреди извор]

Награди ќе им бидат доделени на петмината најплодотворни учесници, почнувајќи од 1 јули 2023 година, во облик на вредносни купони за книги или техничка опрема, и тоа:

 • Прва награда: купон во вредност од 6.000 денари.
 • Втора награда: купон во вредност од 4.000 денари.
 • Трета награда: купон во вредност од 3.000 денари.
 • Четврта награда: купон во вредност од 2.000 денари.
 • Петта награда: купон во вредност од 1.000 денари.

Важно: За да се освои било која награда, потребно е да се исполнат следните критериуми:

 • да се учествува во најмалку 30 уредувачки денови;
 • да се учествува во барем еден уредувачки ден секој календарски месец; и
 • да се создадат или подобрат најмалку 50 статии, предлошки или модули.

Одржани денови[уреди извор]

Планински врвови во Македонија[уреди извор]

Уредувачки ден „Планински врвови во Македонија“
Уредувачки ден „Планински врвови во Македонија“

На 2 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Планински врвови во Македонија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за планинските врвови во Македонија било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било користење на соодветната инфокутија, а за полесно снаоѓање можело да се пронајдат статиите каде што таа се користи (пр. Лисец).

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Kiril Simeonovski
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Нобеловата награда за економија[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за економија“
Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за економија“

На 5 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Нобеловата награда за економија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Нобеловата награда за економија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Гистав Курбе[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Гистав Курбе“
Уредувачки ден „Слики од Гистав Курбе“

На 10 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Гистав Курбе“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Гистав Курбе можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Витамини[уреди извор]

Уредувачки ден „Витамини“
Уредувачки ден „Витамини“

На 12 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Витамини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за витамините можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Вилијам Шекспир[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Вилијам Шекспир“
Уредувачки ден „Дела од Вилијам Шекспир“

На 17 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Вилијам Шекспир“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со делата од Вилијам Шекспир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Прилепско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“

На 19 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скапоцени камења[уреди извор]

Уредувачки ден „Скапоцени камења“
Уредувачки ден „Скапоцени камења“

На 24 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Скапоцени камења“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за скапоцените камења можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Жак Офенбах[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Жак Офенбах“
Уредувачки ден „Дела од Жак Офенбах“

На 26 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Жак Офенбах“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Жак Офенбах можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Градби на Френк Лојд Рајт[уреди извор]

Уредувачки ден „Градби на Френк Лојд Рајт“
Уредувачки ден „Градби на Френк Лојд Рајт“

На 31 јануари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Градби на Френк Лојд Рајт“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Френк Лојд Рајт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Gdimovska13
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Тектонски плочи[уреди извор]

Уредувачки ден „Тектонски плочи“
Уредувачки ден „Тектонски плочи“

На 2 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Тектонски плочи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за тектонските плочи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Подземни железници[уреди извор]

Уредувачки ден „Подземни железници“
Уредувачки ден „Подземни железници“

На 7 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Подземни железници“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со подземните железници можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Рафаело Санти[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Рафаело Санти“
Уредувачки ден „Слики од Рафаело Санти“

На 9 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Рафаело Санти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Рафаело Санти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Граматички падежи[уреди извор]

Уредувачки ден „Граматички падежи“
Уредувачки ден „Граматички падежи“

На 14 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Граматички падежи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за граматичките падежи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“

На 16 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Куќа – сопственик Глигор Тулевски (Галичник) (Н)
 2. Куќа – сопственик Митре Тортевски (Галичник) (Н)
 3. Куќа – сопственик Косто Шаклевски (Галичник) (Н)
 4. Куќа – сопственик Симон Поповски (Галичник) (Н)
 5. Куќа – сопственик Методија Секуловски (Галичник) (Н)
 6. Куќа – сопственик Јаков Денковски (Галичник) (Н)
 7. Куќа – сопственик Дамјан Голчевски (Галичник) (Н)
 8. Куќа – сопственик Јаков Тримчески (Галичник) (Н)
 9. Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски (Галичник) (Н)
 10. Куќа – сопственик Ристе Бужаровски (Галичник) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Максим Горки[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Максим Горки“
Уредувачки ден „Дела од Максим Горки“

На 21 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Максим Горки“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Максим Горки можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски легии[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски легии“
Уредувачки ден „Римски легии“

На 23 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски легии“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските легии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скулптури од Микеланџело Буонароти[уреди извор]

Уредувачки ден „Скулптури од Микеланџело Буонароти“
Уредувачки ден „Скулптури од Микеланџело Буонароти“

На 28 февруари 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Скулптури од Микеланџело Буонароти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за скулптурите од Микеланџело Буонароти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Роднински односи[уреди извор]

Уредувачки ден „Роднински односи“
Уредувачки ден „Роднински односи“

На 2 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Роднински односи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за роднинските односи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Меридијани[уреди извор]

Уредувачки ден „Меридијани“
Уредувачки ден „Меридијани“

На 7 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Меридијани“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за меридијаните можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Б. Јанкулоски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Јоханес Вермер[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Јоханес Вермер“
Уредувачки ден „Слики од Јоханес Вермер“

На 9 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Јоханес Вермер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Јоханес Вермер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Напоредници[уреди извор]

Уредувачки ден „Напоредници“
Уредувачки ден „Напоредници“

На 14 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Напоредници“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за напоредниците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Фредерик Шопен[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Фредерик Шопен“
Уредувачки ден „Дела од Фредерик Шопен“

На 16 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Фредерик Шопен“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Фредерик Шопен можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови столици[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови столици“
Уредувачки ден „Видови столици“

На 21 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови столици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите столици можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Чарлс Дикенс[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Чарлс Дикенс“
Уредувачки ден „Дела од Чарлс Дикенс“

На 23 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Чарлс Дикенс“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Чарлс Дикенс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски меѓународни патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски меѓународни патишта“
Уредувачки ден „Европски меѓународни патишта“

На 28 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски меѓународни патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските меѓународни патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Градби од Ле Корбизје[уреди извор]

Уредувачки ден „Градби од Ле Корбизје“
Уредувачки ден „Градби од Ле Корбизје“

На 30 март 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Градби од Ле Корбизје“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за градбите од Ле Корбзје можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Роми[уреди извор]

Уредувачки ден „Роми“
Уредувачки ден „Роми“

На 4 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2023 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2023“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во Балтичко Море[уреди извор]

Уредувачки ден „Острови во Балтичко Море“
Уредувачки ден „Острови во Балтичко Море“

На 6 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Острови во Балтичко Море“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за островите во Балтичко Море можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Книги за Џејмс Бонд[уреди извор]

Уредувачки ден „Книги за Џејмс Бонд“
Уредувачки ден „Книги за Џејмс Бонд“

На 11 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Книги за Џејмс Бонд“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за книгите за Џејмс Бонд можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Битола[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“

На 13 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Битола било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Александар Дима[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Александар Дима“
Уредувачки ден „Дела од Александар Дима“

На 18 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Александар Дима“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Александар Дима можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Ел Греко[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Ел Греко“
Уредувачки ден „Слики од Ел Греко“

На 20 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Ел Греко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Ел Греко можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Геолошки периоди[уреди извор]

Уредувачки ден „Геолошки периоди“
Уредувачки ден „Геолошки периоди“

На 25 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Геолошки периоди“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за геолошките периоди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Пророци во христијанството[уреди извор]

Уредувачки ден „Пророци во христијанството“
Уредувачки ден „Пророци во христијанството“

На 27 април 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Пророци во христијанството“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за пророци во христијанството можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Симболични ленти[уреди извор]

Уредувачки ден „Симболични ленти“
Уредувачки ден „Симболични ленти“

На 2 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Симболични ленти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии во врска со симболичните ленти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скулптури од Џан Лоренцо Бернини[уреди извор]

Уредувачки ден „Скулптури од Џан Лоренцо Бернини“
Уредувачки ден „Скулптури од Џан Лоренцо Бернини“

На 4 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Скулптури од Џан Лоренцо Бернини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за скулптурите од Џан Лоренцо Бернини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Нобеловата награда за мир[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“
Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“

На 9 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Нобеловата награда за мир“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Нобеловата награда за мир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Визиготски кралеви[уреди извор]

Уредувачки ден „Визиготски кралеви“
Уредувачки ден „Визиготски кралеви“

На 11 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Визиготски кралеви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за визиготските кралеви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Староегипетски божества[уреди извор]

Уредувачки ден „Староегипетски божества“
Уредувачки ден „Староегипетски божества“

На 16 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Староегипетски божества“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за староегипетските множества можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Бронѕино[уреди извор]

Уредувачки ден „Бронѕино“
Уредувачки ден „Бронѕино“

На 18 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Бронѕино“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Бронѕино можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Тенеси Вилијамс[уреди извор]

Уредувачки ден „Драми од Тенеси Вилијамс“
Уредувачки ден „Драми од Тенеси Вилијамс“

На 23 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Тенеси Вилијамс“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за драмите од Тенеси Вилијамс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптек[уреди извор]

Уредувачки ден „Валути во оптек“
Уредувачки ден „Валути во оптек“

На 25 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Војни на Стариот Рим[уреди извор]

Уредувачки ден „Војни на Стариот Рим“
Уредувачки ден „Војни на Стариот Рим“

На 30 мај 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Војни на Стариот Рим“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за војните на Стариот Рим можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Гаетано Доницети[уреди извор]

Уредувачки ден „Опери од Гаетано Доницети“
Уредувачки ден „Опери од Гаетано Доницети“

На 1 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Гаетано Доницети“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Гаетано Доницети можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Makasim Gjorgjov
2 Anja Basovska
3 Daria Zaharieva7
4 П.Неделковски
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Британски војводства[уреди извор]

Уредувачки ден „Британски војводства“
Уредувачки ден „Британски војводства“

На 6 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Британски војводства“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за британските војводства можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пјер Огист Реноар[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Пјер Огист Реноар“
Уредувачки ден „Слики од Пјер Огист Реноар“

На 8 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пјер Огист Реноар“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пјер Огист Реноар можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“

На 13 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Прилеп било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 2. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 3. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 4. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 5. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 6. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 (Прилеп) (Н)
 7. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 18 (Прилеп) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 20 (Прилеп) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 22 (Прилеп) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 24 (Прилеп) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 30 (Прилеп) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 32 (Прилеп) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34 (Прилеп) (Н)
2 Kiril Simeonovski
 1. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 2 (Прилеп) (Н)
 2. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 3. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 4 (Прилеп) (Н)
 4. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 5. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6 (Прилеп) (Н)
 6. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 10 (Прилеп) (Н)
 7. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 18 (Прилеп) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 24 (Прилеп) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 18. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 31 (Прилеп) (Н)
 19. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38 (Прилеп) (Н)
 20. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 6 (Прилеп) (Н)
 21. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 8 (Прилеп) (Н)
 22. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 23. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10 (Прилеп) (Н)
 24. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а (Прилеп) (Н)
 25. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 26. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 27. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 18 (Прилеп) (Н)
 28. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 20 (Прилеп) (Н)
 29. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 22 (Прилеп) (Н)
 30. Дуќан на ул. „Ленинова“ бр. 114 (Прилеп) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дијалози на Платон[уреди извор]

Уредувачки ден „Дијалози на Платон“
Уредувачки ден „Дијалози на Платон“

На 15 јуни 2023 година е одржан одржан уредувачки ден на тема „Дијалози на Платон“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за дијалозите на Платон можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Џуџести планети[уреди извор]

Уредувачки ден „Џуџести планети“
Уредувачки ден „Џуџести планети“

На 20 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Џуџести планети“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за џуџестите планети можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Симфонии од Јозеф Хајдн[уреди извор]

Уредувачки ден „Симфонии од Јозеф Хајдн“
Уредувачки ден „Симфонии од Јозеф Хајдн“

На 22 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Симфонии од Јозеф Хајдн“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за симфониите од Јозеф Хајдн можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сликарски техники[уреди извор]

Уредувачки ден „Сликарски техники“
Уредувачки ден „Сликарски техники“

На 27 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Сликарски техники“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликарските техники можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Честички[уреди извор]

Уредувачки ден „Честички“
Уредувачки ден „Честички“

На 29 јуни 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Честички“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за честитките можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Знамиња на сојузни држави во САД[уреди извор]

Уредувачки ден „Знамиња на сојузни држави во САД“
Уредувачки ден „Знамиња на сојузни држави во САД“

На 4 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Знамиња на сојузни држави во САД“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за знамињата на сојузните држави во САД можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ivka20
3 Тиверополник
4 Bojan9Spasovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски патишта“
Уредувачки ден „Римски патишта“

На 6 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ivka20
3 Тиверополник
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Франсиско Гоја[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Франсиско Гоја“
Уредувачки ден „Слики од Франсиско Гоја“

На 11 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Франсиско Гоја“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Франсиско Гоја можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Gurther
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Ivka20
5 Тиверополник
6 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бројни системи[уреди извор]

Уредувачки ден „Бројни системи“
Уредувачки ден „Бројни системи“

На 13 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Бројни системи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ivka20
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Раскази од Антон Чехов[уреди извор]

Уредувачки ден „Раскази од Антон Чехов“
Уредувачки ден „Раскази од Антон Чехов“

На 18 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Раскази од Антон Чехов“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за расказите од Антон Чехов можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Ivka20
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Грофовии во Англија[уреди извор]

Уредувачки ден „Грофовии во Англија“
Уредувачки ден „Грофовии во Англија“

На 20 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Грофовии во Англија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за грофовиите во Англија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Џорџ Гершвин[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Џорџ Гершвин“
Уредувачки ден „Дела од Џорџ Гершвин“

На 25 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Џорџ Гершвин“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Џорџ Гершвин можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Ivka20
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вулкански избуви[уреди извор]

Уредувачки ден „Вулкански избуви“
Уредувачки ден „Вулкански избуви“

На 27 јули 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Вулкански избуви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за вулканските избуви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ivka20
3 Тиверополник
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела на светите апостоли[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела на светите апостоли“
Уредувачки ден „Дела на светите апостоли“

На 1 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела на светите апостоли“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со делата на светите апостоли можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Цитатите од Библијата на македонски преземајте ги од оваа страница.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Ivka20
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Величински редови за површина[уреди извор]

Уредувачки ден „Величински редови за површина“
Уредувачки ден „Величински редови за површина“

На 3 автуст 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Величински редови за површина“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за величинските редови за површина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ivka20
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Петер Паул Рубенс[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Петер Паул Рубенс“
Уредувачки ден „Слики од Петер Паул Рубенс“

На 8 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пиетер Паул Рубенс“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Петер Паул Рубенс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски провинции[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски провинции“
Уредувачки ден „Римски провинции“

На 10 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски провинции“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските провинции можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела на Рихард Вагнер[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела на Рихард Вагнер“
Уредувачки ден „Дела на Рихард Вагнер“

На 15 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела на Рихард Вагнер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Рихард Вагнер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Отоманското Царство[уреди извор]

Уредувачки ден „Управна поделба на Отоманското Царство“
Уредувачки ден „Управна поделба на Отоманското Царство“

На 17 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Отоманското Царство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Отоманското Царство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови астрономски тела[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови астрономски тела“
Уредувачки ден „Видови астрономски тела“

На 22 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови астрономски тела“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите астрономски тела можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Еврипид[уреди извор]

Уредувачки ден „Драми од Еврипид“
Уредувачки ден „Драми од Еврипид“

На 24 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Еврипид“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за драмите од Еврипид можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кинески соѕвездија[уреди извор]

Уредувачки ден „Кинески соѕвездија“
Уредувачки ден „Кинески соѕвездија“

На 29 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Кинески соѕвездија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кинеските соѕвездија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Лоренцо Лото[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Лоренцо Лото“
Уредувачки ден „Слики од Лоренцо Лото“

На 31 август 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Лоренцо Лото“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Лоренцо Лото можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Чешка[уреди извор]

Уредувачки ден „Владетели на Чешка“
Уредувачки ден „Владетели на Чешка“

На 5 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Чешка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за владетелите на Чешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дијатонски скали[уреди извор]

Уредувачки ден „Дијатонски скали“
Уредувачки ден „Дијатонски скали“

На 7 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дијатонски скали“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за дијатонските скали можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Фризиски Острови[уреди извор]

Уредувачки ден „Фризиски Острови“
Уредувачки ден „Фризиски Острови“

На 12 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Фризиски Острови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Фризиските Острови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Хенрик Ибзен[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Хенрик Ибзен“
Уредувачки ден „Дела од Хенрик Ибзен“

На 14 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Хенрик Ибзен“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Хенрик Ибзен можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Ерусалимското Кралство[уреди извор]

Уредувачки ден „Владетели на Ерусалимското Кралство“
Уредувачки ден „Владетели на Ерусалимското Кралство“

На 19 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Ерусалимското Кралство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за владетелите не Ерусалимското Кралство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови пица[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови пица“
Уредувачки ден „Видови пица“

На 21 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови пица“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите пица можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Прилепски мај мун
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Мерни инструменти[уреди извор]

Уредувачки ден „Мерни инструменти“
Уредувачки ден „Мерни инструменти“

На 26 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Мерни инструменти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за мерните инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Борбени шлемови[уреди извор]

Уредувачки ден „Борбени шлемови“
Уредувачки ден „Борбени шлемови“

На 28 септември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Борбени шлемови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за борбените шлемови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови торти[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови торти“
Уредувачки ден „Видови торти“

На 3 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови торти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите торти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Lili Arsova
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови мечеви[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови мечеви“
Уредувачки ден „Видови мечеви“

На 5 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови мечеви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите мечеви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Никола Пусен[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Никола Пусен“
Уредувачки ден „Слики од Никола Пусен“

На 10 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Никола Пусен“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Никола Пусен можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Програмски јазици[уреди извор]

Уредувачки ден „Програмски јазици“
Уредувачки ден „Програмски јазици“

На 12 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Програмски јазици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за програмските јазици можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 1. SQL (П)
3 П.Неделковски
 1. BASIC (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Алати за чистење[уреди извор]

Уредувачки ден „Алати за чистење“
Уредувачки ден „Алати за чистење“

На 17 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Алати за чистење“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за алатите за чистење можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Франц Лист[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Франц Лист“
Уредувачки ден „Дела од Франц Лист“

На 19 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Франц Лист“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Франц Лист можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Градежни материјали[уреди извор]

Уредувачки ден „Градежни материјали“
Уредувачки ден „Градежни материјали“

На 24 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Градежни материјали“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за градежните материјали можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Џорџ Орвел[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Џорџ Орвел“
Уредувачки ден „Дела од Џорџ Орвел“

На 26 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Џорџ Орвел“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Џорџ Орвел можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Антонис ван Дајк[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Антонис ван Дајк“
Уредувачки ден „Слики од Антонис ван Дајк“

На 31 октомври 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Антонис ван Дајк“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Антонис ван Дајк можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Пчеларство[уреди извор]

Уредувачки ден „Пчеларство“
Уредувачки ден „Пчеларство“

На ден 23 ноември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Пчеларство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Пчеларство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Човечки коски[уреди извор]

Уредувачки ден „Човечки коски“
Уредувачки ден „Човечки коски“

На 27 ноември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Човечки коски“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за човечките коски можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Демографија[уреди извор]

Уредувачки ден „Демографија“
Уредувачки ден „Демографија“

На ден 28 ноември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Демографија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Демографија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела на Рихард Штраус[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела на Рихард Штраус“
Уредувачки ден „Дела на Рихард Штраус“

На 29 ноември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела на Рихард Штраус“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Рихард Штраус можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски села на штркот[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски села на штркот“
Уредувачки ден „Европски села на штркот“

На ден 30 ноември 2023 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски села на штркот“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за eвропските села на штркот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планирани денови[уреди извор]

Вина[уреди извор]

Уредувачки ден „Вина“
Уредувачки ден „Вина“

На ден 5 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Вина“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со виното може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Општествени звања[уреди извор]

Уредувачки ден „Општествени звања“
Уредувачки ден „Општествени звања“

На ден 7 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Општествени звања“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за општествените звања може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Оноре де Балзак[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Оноре де Балзак“
Уредувачки ден „Дела од Оноре де Балзак“

На ден 12 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дела од Оноре де Балзак“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Оноре де Балзак може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Садови[уреди извор]

Уредувачки ден „Садови“
Уредувачки ден „Садови“

На ден 14 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Садови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за садовите може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Томас Кол[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Томас Кол“
Уредувачки ден „Слики од Томас Кол“

На ден 19 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Слики од Томас Кол“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Томас Кол може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Хартиени производи[уреди извор]

Уредувачки ден „Хартиени производи“
Уредувачки ден „Хартиени производи“

На ден 21 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Хартиени производи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за хартиените производи може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови куќи[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови куќи“
Уредувачки ден „Видови куќи“

На ден 26 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Видови куќи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите куќи може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Автомобилски делови[уреди извор]

Уредувачки ден „Автомобилски делови“
Уредувачки ден „Автомобилски делови“

На ден 28 декември 2023 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Автомобилски делови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за автомобилските делови може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Поврзано[уреди извор]