Википедија:Уредувачки денови 2022

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2022 година бил одржан 101 уредувачки ден. Уредувачките денови биле изведени во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 и крај во 23:59 истиот ден. Предвид биле земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник е пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Одржани денови[уреди извор]

Дела од Петар Илич Чајковски[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Петар Илич Чајковски“
Уредувачки ден „Дела од Петар Илич Чајковски“

На 4 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Петар Илич Чајковски“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Петар Илич Чајковски можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Прилепско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“

На 6 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Рембрант[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Рембрант“
Уредувачки ден „Слики од Рембрант“

На 11 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Рембрант“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Рембрант можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Астрономски инструменти[уреди извор]

Уредувачки ден „Астрономски инструменти“
Уредувачки ден „Астрономски инструменти“

На 13 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Астрономски инструменти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за астрономските инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 JanaBog
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Африка[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Африка“
Уредувачки ден „Светско наследство во Африка“

На 18 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Африка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Африка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Оноре де Балзак[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Оноре де Балзак“
Уредувачки ден „Дела од Оноре де Балзак“

На 20 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Оноре де Балзак“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Оноре де Балзак можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Народи во Русија[уреди извор]

Уредувачки ден „Народи во Русија“
Уредувачки ден „Народи во Русија“

На 25 јануари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Народи во Русија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за народите во Русија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дрварска опрема[уреди извор]

Уредувачки ден „Дрварска опрема“
Уредувачки ден „Дрварска опрема“

На 27 јануари 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дрварска опрема“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за дрварската опрема може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски провинции[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски провинции“
Уредувачки ден „Римски провинции“

На 1 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски провинции“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските провинции можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Талисмани[уреди извор]

Уредувачки ден „Талисмани“
Уредувачки ден „Талисмани“

На 3 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Талисмани“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за талисманите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Волфганг Амадеус Моцарт[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Волфганг Амадеус Моцарт“
Уредувачки ден „Дела од Волфганг Амадеус Моцарт“

На 8 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Волфганг Амадеус Моцарт“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Волфганг Амадеус Моцарт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
4 Dentedeleone
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“

На 10 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кавадаречко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Ehrlich91
 1. Бела Тумба (Бегниште) (Н)
 2. Грамаѓе (Бегниште) (Н)
 3. Кула (Бегниште) (П)
 4. Марково Кале (Бегниште) (Н)
 5. Мартиница (Бегниште) (Н)
 6. Писан Камен (Бегниште) (Н)
 7. Почивало (Бегниште) (Н)
 8. Рамниште (Бегниште) (Н)
 9. Сува Гора (Бегниште) (Н)
 10. Црвено Брдо (Бегниште) (П)
 11. Чермец (Бегниште) (П)
 12. Градиште (Бојанчиште) (Н)
 13. Лозата (Бојанчиште) (Н)
 14. Св. Атанас (Бојанчиште) (Н)
 15. Ограѓе (Бохула) (Н)
 16. Петрошница (Бохула) (Н)
 17. Страната (Бохула) (Н)
 18. Градиште (Брушани) (Н)
 19. Овчаров Гроб (Брушани) (Н)
 20. Старо Село (Брушани) (Н)
 21. Тиквеш (Брушани) (Н)
 22. Амидеја (Ваташа) (Н)
 23. Грнеица (Ваташа) (Н)
 24. Калница (Ваташа) (Н)
 25. Паракелова Глава (Ваташа) (П)
 26. Сува Чешма (Ваташа) (Н)
 27. Чоралица (Ваташа) (Н)
3 Chnitke
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Едвард Олби[уреди извор]

Уредувачки ден „Драми од Едвард Олби“
Уредувачки ден „Драми од Едвард Олби“

На 15 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Едвард Олби“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Едвард Олби можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Алфред Сисли[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Алфред Сисли“
Уредувачки ден „Слики од Алфред Сисли“

На 17 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Алфред Сисли“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Алфред Сисли можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видови круни[уреди извор]

Уредувачки ден „Видови круни“
Уредувачки ден „Видови круни“

На 22 февруари 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Видови круни“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видовите круни можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Lili Arsova
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вулкани во Средна Америка[уреди извор]

Уредувачки ден „Вулкани во Средна Америка“
Уредувачки ден „Вулкани во Средна Америка“

На 24 февруари 2022 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Вулкани во Средна Америка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за вулканите во Средна Америка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Filip Kliment
2 Petar Kliment
3 Dandarmkd
4 ZlatkoPyotr
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски патишта“
Уредувачки ден „Римски патишта“

На 1 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Kiril Simeonovski
3 Иван Ж
4 Lili Arsova
5 Dandarmkd
6 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Џузепе Верди[уреди извор]

Уредувачки ден „Опери од Џузепе Верди“
Уредувачки ден „Опери од Џузепе Верди“

На 3 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Џузепе Верди“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Џузепе Верди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dentedeleone
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Жени[уреди извор]

Уредувачки ден „Жени“
Уредувачки ден „Жени“

На 8 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Жени“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за жени можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Дополнително било препорачано да се користи Македонската енциклопедија, односно:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптек[уреди извор]

Уредувачки ден „Валути во оптек“
Уредувачки ден „Валути во оптек“

На 10 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Justaphoto.ap
2 П.Неделковски
3 dentedeleone
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Леонардо да Винчи[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Леонардо да Винчи“
Уредувачки ден „Слики од Леонардо да Винчи“

На 15 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Леонардо да Винчи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Леонардо да Винчи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Велешко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“

На 17 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Велешко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Велешко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Николај Гогољ[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Николај Гогољ“
Уредувачки ден „Дела од Николај Гогољ“

На 22 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Николај Гогољ“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Николај Гогољ можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Скапоцени камења[уреди извор]

Уредувачки ден „Скапоцени камења“
Уредувачки ден „Скапоцени камења“

На 24 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Скапоцени камења“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за скапоцените камења можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Gdimovska13
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Индонезија[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Индонезија“
Уредувачки ден „Покраини во Индонезија“

На 29 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Индонезија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Индонезија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Историски валути[уреди извор]

Уредувачки ден „Историски валути“
Уредувачки ден „Историски валути“

На 31 март 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Историски валути“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за историските валути можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кумановско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“

На 5 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кумановско било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Ehrlich91
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Роми[уреди извор]

Уредувачки ден „Роми“
Уредувачки ден „Роми“

На 7 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2022 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2022“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Антонио Вивалди[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Антонио Вивалди“
Уредувачки ден „Дела од Антонио Вивалди“

На 12 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Антонио Вивалди“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Антонио Вивалди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за опасност[уреди извор]

Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за опасност“
Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за опасност“

На 14 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за опасност“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачува да се користи поглавјето 2.1. Знаци за опасност од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Питер Бројгел Постариот[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Питер Бројгел Постариот“
Уредувачки ден „Слики од Питер Бројгел Постариот“

На 19 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Питер Бројгел Постариот“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Питер Бројгел Постариот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Еколошки активисти[уреди извор]

Уредувачки ден „Еколошки активисти“
Уредувачки ден „Еколошки активисти“

На 21 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Еколошки активисти“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржува под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и има за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за еколошки активисти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Јохан Волфганг фон Гете[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Јохан Волфганг фон Гете“
Уредувачки ден „Дела од Јохан Волфганг фон Гете“

На 26 април 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Јохан Волфганг фон Гете“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Јохан Волфганг фон Гете можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 RamadanEdze Клавиго (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Дмитриј Шостакович[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Дмитриј Шостакович“
Уредувачки ден „Дела од Дмитриј Шостакович“

На 3 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Дмитриј Шостакович“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Дмитриј Шостакович можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Африкански фудбалски репрезентации[уреди извор]

Уредувачки ден „Африкански фудбалски репрезентации“
Уредувачки ден „Африкански фудбалски репрезентации“

На 5 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Африкански фудбалски репрезентации“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за африканските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Професор 18+
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Винсент ван Гог[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Винсент ван Гог“
Уредувачки ден „Слики од Винсент ван Гог“

На 10 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Винсент ван Гог“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Винсент ван Гог можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Зелени политички партии[уреди извор]

Уредувачки ден „Зелени политички партии“
Уредувачки ден „Зелени политички партии“

На 12 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Зелени политички партии“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2022“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за зелени политички партии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за изречни наредби[уреди извор]

Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за изречни наредби“
Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за изречни наредби“

На 17 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за изречни наредби“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачува да се користи поглавјето 2.2. Знаци за изречни наредби од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Морски струи и витли[уреди извор]

Уредувачки ден „Морски струи и витли“
Уредувачки ден „Морски струи и витли“

На 19 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Морски струи и витли“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за морските струи и витли можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Горан Стефановски[уреди извор]

Уредувачки ден „Драми од Горан Стефановски“
Уредувачки ден „Драми од Горан Стефановски“

На 24 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Горан Стефановски“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со македонската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Национални паркови во Шведска[уреди извор]

Уредувачки ден „Национални паркови во Шведска“
Уредувачки ден „Национални паркови во Шведска“

На 26 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Национални паркови во Шведска“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за националните паркови во Шведска можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сообраќајни знаци за известување[уреди извор]

Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за известување“
Уредувачки ден „Сообраќајни знаци за известување“

На 31 мај 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Сообраќајни знаци за известување“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сообраќајните знаци за опасност било препорачано да се користи поглавјето 2.3. Знаци за известување од Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Северноамерикански фудбалски репрезентации[уреди извор]

Уредувачки ден „Северноамерикански фудбалски репрезентации“
Уредувачки ден „Северноамерикански фудбалски репрезентации“

На 2 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Северноамерикански фудбалски репрезентации“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за северноамериканските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Кристоф Вилибалд Глук[уреди извор]

Уредувачки ден „Опери од Кристоф Вилибалд Глук“
Уредувачки ден „Опери од Кристоф Вилибалд Глук“

На 7 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Кристоф Вилибалд Глук“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Кристоф Вилибалд Глук можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски генерали[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски генерали“
Уредувачки ден „Македонски генерали“

На 9 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски генерали“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за воените генерали од Македонија било препорачува да се користи следната монографија:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Битола[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“

На 14 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Битола“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Битола било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Ежен Делакроа[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Ежен Делакроа“
Уредувачки ден „Слики од Ежен Делакроа“

На 16 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Ежен Делакроа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Ежен Делакроа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Ернест Хемингвеј[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Ернест Хемингвеј“
Уредувачки ден „Дела од Ернест Хемингвеј“

На 21 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Ернест Хемингвеј“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Ернест Хемингвеј можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“

На 23 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Прилеп било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
3 Kiril Simeonovski
 1. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 2. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 4 (Прилеп) (Н)
 3. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 4. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 10 (Прилеп) (Н)
 5. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 6. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 7. Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 18. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 19. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 20. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23а (Прилеп) (Н)
 21. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 22. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25а (Прилеп) (Н)
 23. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 24. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33 (Прилеп) (Н)
 25. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35 (Прилеп) (Н)
 26. Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37 (Прилеп) (Н)
 27. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 28. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 29. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 30. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 31. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 32. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 33. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 34. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 35. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 36. Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 37. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 38. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 39. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13 (Прилеп) (Н)
 40. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 41. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 42. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16 (Прилеп) (Н)
 43. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 17 (Прилеп) (Н)
 44. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 45. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 20 (Прилеп) (Н)
 46. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 47. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22 (Прилеп) (Н)
 48. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 23 (Прилеп) (Н)
 49. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 24 (Прилеп) (Н)
 50. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 51. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 26 (Прилеп) (Н)
 52. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 27 (Прилеп) (Н)
 53. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 28 (Прилеп) (Н)
 54. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 29 (Прилеп) (Н)
 55. Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30 (Прилеп) (Н)
 56. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 2 (Прилеп) (Н)
 57. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 58. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 6 (Прилеп) (Н)
 59. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 60. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 8 (Прилеп) (Н)
 61. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 62. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 11 (Прилеп) (Н)
 63. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 64. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12а (Прилеп) (Н)
 65. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 14 (Прилеп) (Н)
 66. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 15 (Прилеп) (Н)
 67. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 18 (Прилеп) (Н)
 68. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 19 (Прилеп) (Н)
 69. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 21 (Прилеп) (Н)
 70. Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 25 (Прилеп) (Н)
 71. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 (Прилеп) (Н)
 72. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 39 (Прилеп) (Н)
 73. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 43 (Прилеп) (Н)
 74. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 45 (Прилеп) (Н)
 75. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 47 (Прилеп) (Н)
 76. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 48 (Прилеп) (Н)
 77. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 49 (Прилеп) (Н)
 78. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 50 (Прилеп) (Н)
 79. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52 (Прилеп) (Н)
 80. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54 (Прилеп) (Н)
 81. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 56 (Прилеп) (Н)
 82. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 58 (Прилеп) (Н)
 83. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 60 (Прилеп) (Н)
 84. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 62 (Прилеп) (Н)
 85. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 64 (Прилеп) (Н)
 86. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 66 (Прилеп) (Н)
 87. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 68 (Прилеп) (Н)
 88. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70 (Прилеп) (Н)
 89. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 72 (Прилеп) (Н)
 90. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 74 (Прилеп) (Н)
 91. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 76 (Прилеп) (Н)
 92. Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 78 (Прилеп) (Н)
 93. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 94. Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 9 (Прилеп) (Н)
 95. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 1 (Прилеп) (Н)
 96. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 3 (Прилеп) (Н)
 97. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 4 (Прилеп) (Н)
 98. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 5 (Прилеп) (Н)
 99. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 7 (Прилеп) (Н)
 100. Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12 (Прилеп) (Н)
 101. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 32 (Прилеп) (Н)
 102. Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 36 (Прилеп) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Химни на африкански држави[уреди извор]

Уредувачки ден „Химни на африкански држави“
Уредувачки ден „Химни на африкански држави“

На 28 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Химни на африкански држави“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за химните на африканските држaви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Симфонии од Јозеф Хајдн[уреди извор]

Уредувачки ден „Симфонии од Јозеф Хајдн“
Уредувачки ден „Симфонии од Јозеф Хајдн“

На 30 јуни 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Симфонии од Јозеф Хајдн“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за симфониите од Јозеф Хајдн можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Струга[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Струга“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Струга“

На 5 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Струга“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Струга било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Азиски фудбалски репрезентации[уреди извор]

Уредувачки ден „Азиски фудбалски репрезентации“
Уредувачки ден „Азиски фудбалски репрезентации“

На 7 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Азиски фудбалски репрезентации“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за азиските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Carshalton
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Филипо Липи[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Филипо Липи“
Уредувачки ден „Слики од Филипо Липи“

На 12 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Филипо Липи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Филипо Липи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Дебар[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Дебар“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Дебар“

На 14 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Дебар“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Дебар било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кинески соѕвездија[уреди извор]

Уредувачки ден „Кинески соѕвездија“
Уредувачки ден „Кинески соѕвездија“

На 19 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Кинески соѕвездија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кинеските соѕвездија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Владимир Набоков[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Владимир Набоков“
Уредувачки ден „Дела од Владимир Набоков“

На 21 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Владимир Набоков“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Владимир Набоков можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Кратово[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Кратово“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Кратово“

На 26 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Кратово“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Кратово било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Политички идеологии[уреди извор]

Уредувачки ден „Политички идеологии“
Уредувачки ден „Политички идеологии“

На 28 јули 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Политички идеологии“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за политичките идеологии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Луната1999
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Охрид[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Охрид“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Охрид“

На 4 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Охрид“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Охрид било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Композиции за пијано од Ерик Сати[уреди извор]

Уредувачки ден „Композиции за пијано од Ерик Сати“
Уредувачки ден „Композиции за пијано од Ерик Сати“

На 9 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Композиции за пијано од Ерик Сати“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за композициите за пијано од Ерик Сати можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Канцелариски материјал[уреди извор]

Уредувачки ден „Канцелариски материјал“
Уредувачки ден „Канцелариски материјал“

На 11 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Канцелариски материјал“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за канцеларискиот материјал можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Струмица[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Струмица“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Струмица“

На 16 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Струмица“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Струмица било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
 1. Куќа на ул. „Ванчо Прке“ бр. 2 (Струмица) (Н)
 2. Куќа на ул. „Први мај“ бр. 1 (Струмица) (Н)
 3. Куќа на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 1 (Струмица) (Н)
 4. Куќа на ул. „Кирил и Методиј“ бр. 65 (Струмица) (Н)
 5. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 40 (Струмица) (Н)
 6. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 38 (Струмица) (Н)
 7. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 36 (Струмица) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 34 (Струмица) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 32 (Струмица) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 30 (Струмица) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 28б (Струмица) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 28 (Струмица) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 27 (Струмица) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 26 (Струмица) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 25б (Струмица) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 24 (Струмица) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 23а (Струмица) (Н)
 18. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 23 (Струмица) (Н)
 19. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 22 (Струмица) (Н)
3 Ehrlich91
 1. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 1 (Струмица) (Н)
 2. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 3 (Струмица) (Н)
 3. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 5 (Струмица) (Н)
 4. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 6 (Струмица) (Н)
 5. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 7 (Струмица) (Н)
 6. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 9 (Струмица) (Н)
 7. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 10 (Струмица) (Н)
 8. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 11 (Струмица) (Н)
 9. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 12 (Струмица) (Н)
 10. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 13 (Струмица) (Н)
 11. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 14 (Струмица) (Н)
 12. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 15 (Струмица) (Н)
 13. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 16 (Струмица) (Н)
 14. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 17 (Струмица) (Н)
 15. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 18 (Струмица) (Н)
 16. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 20 (Струмица) (Н)
 17. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 21 (Струмица) (Н)
 18. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 25в (Струмица) (Н)
 19. Дуќан на ул. „Маршал Тито“ бр. 31 (Струмица) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Каспар Давид Фридрих[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Каспар Давид Фридрих“
Уредувачки ден „Слики од Каспар Давид Фридрих“

На 18 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Каспар Давид Фридрих“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Каспар Давид Фридрих можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Жан Батист Поклен Молиер[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Жан Батист Поклен Молиер“
Уредувачки ден „Дела од Жан Батист Поклен Молиер“

На 23 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Жан Батист Поклен Молиер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Жан Батист Поклен Молиер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Штип[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Штип“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Штип“

На 25 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Штип“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Штип се препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Апарати за домаќинство[уреди извор]

Уредувачки ден „Апарати за домаќинство“
Уредувачки ден „Апарати за домаќинство“

На 30 август 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Апарати за домаќинство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за апарати за домаќинство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери и арии од Џакомо Пучини[уреди извор]

Уредувачки ден „Опери и арии од Џакомо Пучини“
Уредувачки ден „Опери и арии од Џакомо Пучини“

На 1 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери и арии од Џакомо Пучини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за оперите и ариите од Џакомо Пучини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“

На 6 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше било препорачано да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Куќа – сопственик Алекса Муратовски (Галичник) (Н)
 2. Куќа – сопственик Блаже Шотаровски (Галичник) (Н)
 3. Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски (Галичник) (П)
 4. Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски (Галичник) (Н)
 5. Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше (П)
 6. Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски (Галичник) (Н)
 7. Куќа – сопственик Меле Граорковски (Галичник) (Н)
 8. Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски (Галичник) (Н)
 9. Куќа – сопственик Никола Николовски (Галичник) (Н)
 10. Куќа на Партенија Зографски (Галичник) (Н)
 11. Куќа – сопственик Ристе Чоланчески (Галичник) (Н)
 12. Куќа – сопственик Стрезо Бундовски (Галичник) (Н)
 13. Куќа – сопственик Трајче Чапаровски (Галичник) (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни“
Уредувачки ден „Македонски народни песни“

На 8 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd

Слики од Жак Луј Давид[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Жак Луј Давид“
Уредувачки ден „Слики од Жак Луј Давид“

На 13 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Жак Луј Давид“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Жак Луј Давид можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Вилијам Фокнер[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Вилијам Фокнер“
Уредувачки ден „Дела од Вилијам Фокнер“

На 15 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Вилијам Фокнер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Вилијам Фокнер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Културно наследство на Македонија во Општина Центар[уреди извор]

Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Центар“
Уредувачки ден „Културно наследство на Македонија во Општина Центар“

На 20 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Културно наследство на Македонија во Општина Центар“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за културното наследство на Македонија во Општина Центар било препорачува да се користи регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Интерпункциски знаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Интерпункциски знаци“
Уредувачки ден „Интерпункциски знаци“

На 22 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Интерпункциски знаци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за интерпункциските знаци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски санџаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Санџаци во Европа“
Уредувачки ден „Санџаци во Европа“

На 27 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Санџаци во Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските санџаци може да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кујнски прибор[уреди извор]

Уредувачки ден „Кујнски прибор“
Уредувачки ден „Кујнски прибор“

На 29 септември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Кујнски прибор“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кујнски прибор можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Јохан Штраус Помладиот[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Јохан Штраус Помладиот“
Уредувачки ден „Дела од Јохан Штраус Помладиот“

На 4 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Јохан Штраус Помладиот“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Јохан Штраус Помладиот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Трговски патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Трговски патишта“
Уредувачки ден „Трговски патишта“

На 6 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Трговски патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за трговските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Единици на НОВЈ[уреди извор]

Уредувачки ден „Единици на НОВЈ“
Уредувачки ден „Единици на НОВЈ“

На 11 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Единици на НОВЈ“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за единиците на НОВЈ можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Клод Моне[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Клод Моне“
Уредувачки ден „Слики од Клод Моне“

На 13 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Клод Моне“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Клод Моне можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Византиски теми[уреди извор]

Уредувачки ден „Византиски теми“
Уредувачки ден „Византиски теми“

На 18 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Византиски теми“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за византиските теми можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Волтер[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Волтер“
Уредувачки ден „Дела од Волтер“

На 20 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Волтер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Волтер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кантони во Швајцарија[уреди извор]

Уредувачки ден „Кантони во Швајцарија“
Уредувачки ден „Кантони во Швајцарија“

На 25 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Кантони во Швајцарија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кантоните во Швајцарија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски женски ракометни репрезентации[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски женски ракометни репрезентации“
Уредувачки ден „Европски женски ракометни репрезентации“

На 27 октомври 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски женски ракометни репрезентации“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските женски ракометни репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Департмани во Франција[уреди извор]

Уредувачки ден „Департмани во Франција“
Уредувачки ден „Департмани во Франција“

На 1 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Департмани во Франција“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за департманите во Франција можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски меѓународни патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски меѓународни патишта“
Уредувачки ден „Европски меѓународни патишта“

На 3 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски меѓународни патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските меѓународни патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Опери од Џоакино Росини[уреди извор]

Уредувачки ден „Опери од Џоакино Росини“
Уредувачки ден „Опери од Џоакино Росини“

На 8 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Опери од Џоакино Росини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за оперите од Џоакино Росини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Загрозени јазици во Африка[уреди извор]

Уредувачки ден „Загрозени јазици во Африка“
Уредувачки ден „Загрозени јазици во Африка“

На 10 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Загрозени јазици во Африка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за загрозените јазици во Африка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Метеоролошки променливи[уреди извор]

Уредувачки ден „Метеоролошки променливи“
Уредувачки ден „Метеоролошки променливи“

На 15 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Метеоролошки променливи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за метеоролошките променливи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Франс Халс[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Франс Халс“
Уредувачки ден „Слики од Франс Халс“

На 17 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Франс Халс“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Франс Халс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Gdimovska13
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Загрозени јазици во Азија[уреди извор]

Уредувачки ден „Загрозени јазици во Азија“
Уредувачки ден „Загрозени јазици во Азија“

На 22 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Загрозени јазици во Азија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за загрозените јазици во Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Агата Кристи[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Агата Кристи“
Уредувачки ден „Дела од Агата Кристи“

На 24 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Агата Кристи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Агата Кристи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дијатонски скали[уреди извор]

Уредувачки ден „Дијатонски скали“
Уредувачки ден „Дијатонски скали“

На 29 ноември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дијатонски скали“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за дијатонските скали можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Загрозени јазици во Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Загрозени јазици во Европа“
Уредувачки ден „Загрозени јазици во Европа“

На 1 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Загрозени јазици во Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за загрозените јазици во Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Negusch
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Уредувачки активности за време на уредувачкиот ден „Загрозени јазици во Европа“

Дела од Лудвиг ван Бетовен[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Лудвиг ван Бетовен“
Уредувачки ден „Дела од Лудвиг ван Бетовен“

На 6 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Лудвиг ван Бетовен“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Лудвиг ван Бетовен можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Тинторето[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Тинторето“
Уредувачки ден „Слики од Тинторето“

На 8 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Тинторето“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Тинторето можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички скали и модуси[уреди извор]

Уредувачки ден „Музички скали и модуси“
Уредувачки ден „Музички скали и модуси“

На 15 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Музички скали и модуси“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за музичките скали и модуси можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Ги де Мопасан[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Ги де Мопасан“
Уредувачки ден „Дела од Ги де Мопасан“

На 20 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Ги де Мопасан“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Ги де Мопасан можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Загрозени јазици во Средна и Јужна Америка[уреди извор]

Уредувачки ден „Загрозени јазици во Средна и Јужна Америка“
Уредувачки ден „Загрозени јазици во Средна и Јужна Америка“

На 22 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Загрозени јазици во Средна и Јужна Америка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за загрозените јазици во Средна и Јужна Америца можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Мерни инструменти[уреди извор]

Уредувачки ден „Мерни инструменти“
Уредувачки ден „Мерни инструменти“

На 27 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Мерни инструменти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за мерните инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Загрозени јазици во Океанија[уреди извор]

Уредувачки ден „Загрозени јазици во Океанија“
Уредувачки ден „Загрозени јазици во Океанија“

На 29 декември 2022 година е одржан уредувачки ден на тема „Загрозени јазици во Океанија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за загрозените јазици во Океанија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Поврзано[уреди извор]