Википедија:Уредувачки викенди 2020

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кратенки:
ВП:УВ

Во текот на 2020 година биле одржани 46 уредувачки викенди. Уредувачките викенди биле изведени во текот на еден викенд, со почеток во 00:00 во сабота и крај во 23:59 во недела. Предвид биле земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот викенд.

Одржани викенди[уреди извор]

Австрија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Австрија“
Уредувачки викенд „Австрија“

Во периодот 11-12 јануари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Австрија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Австрија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Б. Јанкулоски
2 Ehrlich91
3 П. Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Борци за човекови права[уреди извор]

Уредувачки викенд на тема „Човекови права“
Уредувачки викенд на тема „Човекови права“

Во периодот 25-26 јануари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Борци за човекови права“. Потфатот е дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2019–2020“, која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за борците за човекови права било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Вики за човековите права“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Идеологист
3 Dandarmkd
4 Тиверополник
5 П.Неделковски

Драмска уметност[уреди извор]

Уредувачки викенд „Драмска уметност“
Уредувачки викенд „Драмска уметност“

Во периодот 8-9 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Драмска уметност“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со драмската уметност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П. Неделковски
2 Dandarmkd
3 Kiril Simeonovski
4 Иван Ж
5 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Метеорологија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Метеорологија“
Уредувачки викенд „Метеорологија“

Во периодот 15-16 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Метеорологија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со метеорологијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Инокентиј
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Старогрчка митологија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Старогрчка митологија“
Уредувачки викенд „Старогрчка митологија“

Во периодот 22-23 февруари 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Старогрчка митологија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со старогрчката митологија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Филм[уреди извор]

Уредувачки викенд „Филм“
Уредувачки викенд „Филм“

Во периодот 21-22 март 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Филм“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со филмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кули[уреди извор]

Уредувачки викенд „Кули“
Уредувачки викенд „Кули“

Во периодот 28-29 март 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Кули“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кули можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
5 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички групи[уреди извор]

Уредувачки викенд „Музички групи“
Уредувачки викенд „Музички групи“

Во периодот 4-5 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музички групи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за музичките групи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
5 Marijaz22
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ромска култура[уреди извор]

Уредувачки викенд „Ромска култура“
Уредувачки викенд „Ромска култура“

Во периодот 11-12 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Ромска култура“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2021 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со ромската култура било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2020“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Marijaz22
5 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Фабержеови јајца[уреди извор]

Уредувачки викенд „Фабержеови јајца“
Уредувачки викенд „Фабержеови јајца“

Во периодот 18-19 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Фабержеови јајца“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Фабержеови јајца можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Ehrlich91
3 P.Nedelkovski
4 Инокентиј
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Уметнички слики[уреди извор]

Уредувачки викенд „Уметнички слики“
Уредувачки викенд „Уметнички слики“

Во периодот 25-26 април 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Уметнички слики“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за уметнички слики можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
 1. Невеста (Мартиноски) (Н)
 2. Берба (Мартиноски) (Н)
 3. Планетариум (Урдин) (Н)
 4. Жена (Мазев) (Н)
 5. Чунови (Коџоман) (Н)
 6. Список на делата на Клод Моне (Н)
 7. Женски портрет (Зографски) (Н)
 8. Портрет на селанец (Зографски) (Н)
 9. Портрет на Јован Зографски (Зографски) (Н)
 10. Портрет на игуменот Спиридон (Зографски) (Н)
 11. Портрет на сопругата Сава (Зографски) (Н)
 12. Портрет на момче (Зографски) (Н)
 13. Папрадишко-велешки црковни градители, зографи и резбари (Зографски) (Н)
 14. Автопортрет (Зографски) (Н)
3 Иван Ж
4 Marijaz22
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Цицачи[уреди извор]

Уредувачки викенд „Цицачи“
Уредувачки викенд „Цицачи“

Во периодот 2-3 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Цицачи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за цицачите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Календари[уреди извор]

Уредувачки викенд „Календари“
Уредувачки викенд „Календари“

Во периодот 9-10 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Календари“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за календарите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Инокентиј
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 Иван Ж
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Евровизија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Евровизија“
Уредувачки викенд „Евровизија“

Во периодот 16-17 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Евровизија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со Евровизија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонска книжевност[уреди извор]

Уредувачки викенд „Македонска книжевност“
Уредувачки викенд „Македонска книжевност“

Во периодот 23-24 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Македонска книжевност“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со македонската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Големи везири на Отоманското Царство[уреди извор]

Уредувачки викенд „Големи везири на Отоманското Царство“
Уредувачки викенд „Големи везири на Отоманското Царство“

Во периодот 30-31 мај 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Големи везири на Отоманското Царство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за големите везири на Отоманското Царство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Инокентиј
2 Тиверополник
3 Б. Јанкулоски
4 Иван Ж
5 Kiril Simeonovski
6 П.Неделковски
7 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Музички инструменти[уреди извор]

Уредувачки викенд „Музички инструменти“
Уредувачки викенд „Музички инструменти“

Во периодот 6-7 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Музички инструменти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за музички инструменти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Kiril Simeonovski
3 П.Неделковски
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сончев Систем[уреди извор]

Уредувачки викенд „Сончев Систем“
Уредувачки викенд „Сончев Систем“

Во периодот 13-14 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Сончев Систем“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Сончевиот Систем можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Инокентиј
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Индија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Индија“
Уредувачки викенд „Индија“

Во периодот 20-21 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Индија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Индија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 Fsimeski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бродови[уреди извор]

Уредувачки викенд „Бродови“
Уредувачки викенд „Бродови“

Во периодот 27-28 јуни 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Бродови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бродови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Логика[уреди извор]

Уредувачки викенд „Логика“
Уредувачки викенд „Логика“

Во периодот 4-5 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Логика“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со логиката можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Marijaz22
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Видеоигри[уреди извор]

Уредувачки викенд „Видеоигри“
Уредувачки викенд „Видеоигри“

Во периодот 11-12 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Видеоигри“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за видеоигри можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Carshalton
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во Хрватска[уреди извор]

Уредувачки викенд „острови во Хрватска“
Уредувачки викенд „острови во Хрватска“

Во периодот 18-19 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Острови во Хрватска“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за островите во Хрватска можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Италијанска книжевност[уреди извор]

Уредувачки викенд „Италијанска книжевност“
Уредувачки викенд „Италијанска книжевност“

Во периодот 25-26 јули 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Италијанска книжевност“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со италијанската книжевност можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Fsimeski
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Македонија“
Уредувачки викенд „Македонија“

Во периодот 1-2 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Македонија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со Македонија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Време[уреди извор]

Уредувачки викенд „Време“
Уредувачки викенд „Време“

Во периодот 8-9 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Време“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со времето можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Фотографија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Фотографија“
Уредувачки викенд „Фотографија“

Во периодот 15-16 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Фотографија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со фотографијата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 Иван Ж
4 Тиверополник
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Пиратство[уреди извор]

Уредувачки викенд „Пиратство“
Уредувачки викенд „Пиратство“

Во периодот 22-23 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Пиратство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со пиратството можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Macedonian2
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Самураи[уреди извор]

Уредувачки викенд „Самураи“
Уредувачки викенд „Самураи“

Во периодот 29-30 август 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Самураи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со самураите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Macedonian2
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Архитектура[уреди извор]

Уредувачки викенд „Архитектура“
Уредувачки викенд „Архитектура“

Во периодот 5-6 септември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Архитектура“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со архитектурата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Kiril Simeonovski
3 Chnitke
4 Тиверополник
5 Dandarmkd
6 П.Неделковски
7 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Теореми[уреди извор]

Уредувачки викенд „Теореми“
Уредувачки викенд „Теореми“

Во периодот 12-13 септември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Теореми“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за теоремите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Птици[уреди извор]

Уредувачки викенд „Птици“
Уредувачки викенд „Птици“

Во периодот 19-20 септември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Птици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и поврзани со птиците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Мода[уреди извор]

Уредувачки викенд „Мода“
Уредувачки викенд „Мода“

Во периодот 26-27 септември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Мода“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики ја сака модата“, која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со модата и модната индустрија на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите на теми поврзани со модата било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Вики ја сака модата“. Дополнително, можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
4 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Манекенки[уреди извор]

Уредувачки викенд „Манекенки“
Уредувачки викенд „Манекенки“

Во периодот 3-4 октомври 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Манекенки“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики ја сака модата“, која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со модата и модната индустрија на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за манекенките било препорачано да се користи списокот на предложени теми во рамки на глобалната иницијатива „Вики ја сака модата“. Дополнително, можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 КатеринаКајевска
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Воена опрема во Втората светска војна[уреди извор]

Уредувачки викенд „Воена опрема во Втората светска војна“
Уредувачки викенд „Воена опрема во Втората светска војна“

Во периодот 10-11 октомври 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Воена опрема во Втората светска војна“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за воената опрема можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Професор 18+
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Езера[уреди извор]

Уредувачки викенд „Езера“
Уредувачки викенд „Езера“

Во периодот 17-18 октомври 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Езера“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за езера можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Стрип[уреди извор]

Уредувачки викенд „Стрип“
Уредувачки викенд „Стрип“

Во периодот 24-25 октомври 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Стрип“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со стрипот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 ZlatkoPyotr
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
4 Chnitke
5 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вајарство[уреди извор]

Уредувачки викенд „Вајарство“
Уредувачки викенд „Вајарство“

Во периодот 31 октомври - 1 ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Вајарство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со вајарството можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Иван Ж
4 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Чешка[уреди извор]

Уредувачки викенд „Чешка“
Уредувачки викенд „Чешка“

Во периодот 7-8 ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Чешка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Чешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни[уреди извор]

Уредувачки викенд „Македонски народни песни“
Уредувачки викенд „Македонски народни песни“

Во периодот 14-15 ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Македонски народни песни“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Персиска култура[уреди извор]

Уредувачки викенд „Персиска култура“
Уредувачки викенд „Персиска култура“

Во периодот 21-22 ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Персиска култура“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со персиската култура можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Детска Евровизија[уреди извор]

Уредувачки викенд „Детска Евровизија“
Уредувачки викенд „Детска Евровизија“

Во периодот 28-29 ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Детска Евровизија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со Детската Евровизија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Планини[уреди извор]

Уредувачки викенд „Планини“
Уредувачки викенд „Планини“

Во периодот 5-6 декември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Планини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за планини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Аеродроми[уреди извор]

Уредувачки викенд „Аеродроми“
Уредувачки викенд „Аеродроми“

Во периодот 12-13 декември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Аеродроми“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за аеродромите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Lili Arsova
4 Тиверополник
5 Ehrlich
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Шинтоизам[уреди извор]

Уредувачки викенд „Шинтоизам“
Уредувачки викенд „Шинтоизам“

Во периодот 19-20 декември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Шинтоизам“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со шинтоизмот можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Алпско скијање[уреди извор]

Уредувачки викенд „Алпско скијање“
Уредувачки викенд „Алпско скијање“

Во периодот 26-27 декември ноември 2020 година е одржан уредувачки викенд на тема „Алпско скијање“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите во врска со алпското скијање можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Поврзано[уреди извор]