Википедија:Помош со снимки (Ogg)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Воспоставка на програми за аудио и видео снимки

Оваа страница содржи упатства за пуштање на видео (Theora) и аудио (Vorbis) снимки (податотеки) од Википедија. За да го оспособите вашиот систем да ги пушта овие податотеки, пронајдете го вашиот оперативен систем (на пр. Microsoft Windows) во списокот подолу.

Се препорачува да користите програм кој може да пушта аудиоснимки Vorbis и видеоснимки Theora, со оглед на тоа што овие два различни формата се во ист заеднички содржател, Ogg.

Сите оперативни системи

За да го користите вградениот видеоизведувач:

1. Воспоставете го Java (преземање)

или

2. Воспоставете го VLC (преземање)

Quicktime е исто така поддржан доколку го имате воспоставено модулот XiphQT. Можете да го направите тоа систкајќи на врската и посетувајќи го за преземање: (преземање)

Windows

Воспоставувајќи програм (кодеци) од Illiminable ќе им овозможи на изведувачите од типот DirectShow како Windows Media Player да ги пуштаат сите снимки на Википедија.

 1. Повеќето корисници на Windows веќе имаат Windows Media Player на сметачот. Доколку немате Windows Media Player, или сакате да користите друг изведувач, воспоставете некој од списокот подолу. Во спротивно, скокнете на чекор 2.
 2. Одете до xiph.org/dshow.
 3. Преземете ја тековната устојчива верзија.
 4. Почекајте да се преземе програмот за воспоставка. Ова би требало да трае помалку од 2 минути на 56k-модем.
 5. Откако ќе ја презермете податотеката, пуштете го програмот за воспоставка и проследете ги напатствијата што ќе се појават.
 6. Откако помошникот за воспоставка ќе заврши со својата работа, вашиот изведувач (од чекор 1) би требало да може да пушта аудио и видео податотеки од Википедија.
 7. Доколку Windows не ја поврзе податотеката автоматски со вашиот омилен програм, сè што треба да направите е да ја повлечите/спуштите податотеката врз/на него, или да ја присилите програмата да се поврзе со .ogg-податотеката.
 • WikiBrowse a set of open source tools designed to navigate Википедија encyclopedia and other media-wikis. Using WikiBrowse you may be able to play all the Википедија multimedia clips without using any multimedia player. To open the video or audio using WikiBrowse follow these steps,
 1. Download latest "WikiProjects - WikiBrowse" from the http://wikiproject.sourceforge.net
 2. Run downloaded executable file and install "WikiProjects - WikiBrowser"
 3. Click Start > Programs > WikiProject > WikiBrowser to Open WikiBrowser
 4. Type name of the article in Find “drop down box” and press Enter to open the article using WikiBrowser. (To get more information access WikiBrowse Help)
 5. Click on the Audio / Video file you wish to play.


 1. Go to the Winamp download page
 2. Select a link under Go Pro (buy) or a free version: BUNDLE or FULL (Note: The LITE version doesn't support video)
 3. Wait for the setup program to download. This should take around 20 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 4. Once downloading has finished, run the setup program and follow the instructions on screen.
 5. After the setup wizard is done, go to Preferences (click Winamp main screen, then press CTRL-P) > Plug-Ins > Input, select Nullsoft DirectShow decoder, Configure and add ;Ogg to final of extension list.
 6. You can use Winamp to play audio and video files from Википедија.


 1. Go to the Visonair.TV Player Download Page
 2. Select the Download Today button to begin download.
 3. The setup program should download quickly as it is small
 4. Once downloading has finished, run the setup program and follow the instructions on screen.
 5. After installation, run the program and go to settings to disable automatic playback of the Visonair streams.
 6. You can use the Visonair.TV Player to play audio and video files from Википедија.


 • jetAudio (CNET user rating (4/5), CNET editor's rating (5/5))
 1. Go to the jetAudio download page
 2. Click the download button for jetAudio 6 Basic on the right of the page.
 3. On the next page click Download Now.
 4. Wait for the install program to download. This should take less than 40 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 5. Once downloading has finished, run the setup program and follow the instructions on screen.
 6. When the Setup Wizard finishes, you can use jetAudio to play audio and video files from Википедија.


 1. Go to the VLC player Windows download page
 2. Select a link under Windows self-extracting package
 3. Wait for the setup program to download. This should take around 20 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 4. Once downloading has finished, run the setup program and follow the instructions on screen.
 5. When the Setup Wizard finishes, you can use VLC media player to play audio and video files from Википедија.


 • RealPlayer (CNET user rating (3/5), CNET editor's rating (4/5))
 1. If you already have RealPlayer, you only need to install the plugins, please skip to step 6.
 2. Go to the RealPlayer free version download page
 3. Select Download link along from Windows 98/NT/2000/XP
 4. Select a location near you to begin downloading. If an advert is displayed, wait for the download to commence in a few seconds.
 5. Once downloading has completed, run the setup program and follow the instructions on screen.
 6. Go to the Helix Community Xiph Player Plugins page. Click to download, for example xiph_player_plugins_0.6.exe (the latest versions are near to the top of the page).
 7. Once downloading has completed, run the setup program and follow the instructions on screen.
 8. You should now be able to use RealPlayer to play audio and video files from Википедија.


 • MPlayer for Windows (CNET user rating (4.5/5)). The Windows version of MPlayer is an application that has both a command line driven version and one with a graphical user interface. It is recommended that users without command line experience use the version with a graphical user interface.
 1. Go to the MPlayer download page
 2. Look at the table under Source and Binaries. Click any of the links along from MPlayer 1.0rc1 Windows GUI to download it.
 3. Wait for the zip archive to download. This should take around 20 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 4. When the archive has downloaded, it can be opened using a utility such as 7-Zip
 • Miro an open-source media player and internet-TV application. Based on VLC media player.
 1. Download from Miro home page

Macintosh (Mac OS X)

 • MPlayer OS X is a media player which can play Vorbis and Theora files.
 1. Go to the MPlayer Mac OS X download page
 2. Click the Download Now button.
 3. Select an appropriate location (mirror) from which you want to download the software.
 4. Click the corresponding icon under the download column.
 5. Wait for the zip archive to download. This should take around 18 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 6. Once downloading has finished, double click the zip archive to extract the files.
 7. Copy the MPlayer Application to your Applications folder.
 8. When the copy operation finishes, you can use MPlayer to play audio and video files from Википедија.


 1. Download iTunes from Apple
 2. Install iTunes.
 3. Obtain the XiphQT plugin
 4. Follow the installation instructions in the readme
 5. You may now use iTunes or QuickTime to play (and convert) Vorbis and Theora files, or subscribe to Vorbis-based podcasts (through RSS feeds or XSPF playlists).
 6. Using this method allows playback of Википедија audio/video content within Safari and other Mac OS X web browsers.


 1. Go to the VLC player Mac OS X download page
 2. Select an appropriate version of the software to download.
 3. Wait for the disk image file to download. This should take around 18 minutes on a 56k modem, or quicker if you have a faster connection.
 4. Once downloading has finished, double click the disk image to mount it.
 5. Copy the VLC Application to your Applications folder.
 6. When the copy operation finishes, you can use VLC to play audio and video files from Википедија.
 • Miro an open-source media player and internet-TV application. Based on VLC media player.
 1. Download from Miro home page

Unix (вклучувајќи и Linux, BSD, Solaris, итн)

Многу скорешни слободни Unix системи се способни да пуштаат Vorbis аудио без никаква воспоставка. Доколку немате воспоставено никаков аудиопрограм, тогаш користете го вашиот омилен систем за пакување за да ги прелистате пуштачите и да изберете еден. На пример, можете да воспоставите Totem, Amarok, MPlayer, xine, VLC media player, XMMS и други.

 • libtheora е потребна за Theora видео поддршка.
 1. Користете го менаџерот за пакети на вашиот систем, како APT или YUM, за да ја најдете и воспоставите libtheora.
 2. Новите пуштачи како MPlayer, xine, или VLC би требало да можат да пуштаат Theora видео датотеки, како и Vorbis аудио.
 • За да пуштите Theora видео со пуштачи засновани на GStreamer, како Totem, мора да го воспоставите приклучокот Theora GStreamer plugin. Повторно, вашиот менаџер за пакети би требало да се погрижи за ова.
 • Miro е слободен изведувач и семрежни ТВ програм. Заснован е на VLC media player.
 1. Преземете го од сајтот на Miro

Пуштање на датотеките

Можете да го испробате вашиот пуштач користејќи ги звуците од Викиризницата и видео датотеките.

Правање на снимки

За да научите како да создавате видео или аудио податотеки за Википедија и нејзините братски проекти, видете Википедија:Создавање и употреба на снимки.