Википедија:Македонски дијалекти

Од Википедија — слободната енциклопедија
„Македонски дијалекти“

Македонски дијалекти — проект на Споделено знаење и Википедија кој има за цел да се создадат пообемни содржини за дијалектите на македонскиот јазик, воедно подобрувајќи ги постоечките.

Предвидено е добивање и создавање на поголем број аудиоснимки од разни дијалекти кои би оделе на самите страници, илустрирајќи го дадениот дијалект.

Покрај стручните содржини, би сакале да ги обработиме и биографиите на значајните дејци од областа на македонската дијалектологија, како сегашни така и оние кои се истакнале во минатото, и чие дело оставило белег врз денешните поколенија. Ова би се однесувало и на нивните претходници во таа дејност, било да се живи или веќе починати, за запаметени во историјата поради нивниот придонес за дијалектологијата.

Снимки на дијалекти[уреди извор]

Ова е список на звучни снимки преземени од Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ. Секоја од нив треба да се најде во статија за дијалектот што го претставува, како и во статија за населеното место кајшто е направена.

Снимки на македонски дијалекти
Наречје Дијалект Населено

место

Област Крај Снимка Ставено во статии?
Западно

(централни)

скопско-велешки Бардовци Скопско Поле Скопско Знак за штиклирањеД
скопско-велешки Шишево Скопско Поле Скопско Знак за штиклирањеД
прилепско-битолски Битола Пелагонија Битолско Знак за штиклирањеД
прилепско-битолски Тополчани Пелагонија Прилепско Знак за штиклирањеД
Западно

(периферни)

охридски Охрид Охридско Охридско Знак за штиклирањеД
охридски Трпејца Охридско Охридско Знак за штиклирањеД
дримколско-голобрдски Луково Дримкол Струшко Знак за штиклирањеД
вевчанско-радошки Мали Влај Јабланица Струшко Знак за штиклирањеД
вевчанско-радошки Вевчани Дримкол Струшко Знак за штиклирањеД
вевчанско-радошки Вевчани Дримкол Струшко Знак за штиклирањеД
долнопреспански Нивици Мала Преспа Долна Преспа Знак за штиклирањеД
долнопреспански Шулин Мала Преспа Долна Преспа Знак за штиклирањеД
Југоисточно штипско-кочански ? Кочанско Поле Кочанско Знак за штиклирањеД
штипско-кочански Штип Штипско Штипско Знак за штиклирањеД
штипско-кочански Бучиште Осогово Пробиштипско Знак за штиклирањеД
струмички Банско Подгор Струмичко Знак за штиклирањеД
малешевско-пирински Берово Малешево Беровско Знак за штиклирањеД
малешевско-пирински Владимирово Малешево Беровско Знак за штиклирањеД
малешевско-пирински ? Малешево Малешевско Знак за штиклирањеД
солунско-воденски Цакони Меглен Воденско Знак за штиклирањеД
Северно долнополошки Челопек Долни Полог Тетовско Знак за штиклирањеД
скопскоцрногорски Бродец Црногорија Скопско Знак за штиклирањеД
кумановски Матејче Жеглигово Кумановско Знак за штиклирањеД
кривопаланечки Гиновци Славиште Кривопаланечко Знак за штиклирањеД
овчеполски Горобинци Овче Поле Светиниколско Знак за штиклирањеД

Дијалектни текстови[уреди извор]

Дигитални ресурси[уреди извор]

  • „Дигитални ресурси на македонските дијалекти“. МАНУ.
  • Аудиоматеријали од македонските дијалекти од збирката на Божидар Видоески — Фонотека на Центарот за ареална лингвистика при МАНУ
  • Карта на македонските дијалекти со текстови и аудиозаписи — Центар за ареална лингвистика при МАНУ

Надворешни врски[уреди извор]