Википедија:МФА за тајландски и лаошки јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија

На табелава се претставени меѓународната фонетска азбука (МФА) ги претставува гласовите на тајландскиот и лаоскиот. Наведената македонска транскрипција ги дава е приближна и ги дава најсличните можни македонски гласови.

Согласки
МФА Тајландски Лаоски Мак. тр.
b б
d ฎ,ด д
f ฝ,ฟ ຝ,ຟ ф
h ห,ฮ ຫ,ຮ х
j ญ,ย,อย,หย ј
k к
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ ຂ,ຄ к
l ล,ฬ,หล ລ,ຫຼ л
m ม,หม ມ,ໝ м
n ณ,น,หน ນ,ໜ н
ŋ ง,หง ງ,ຫງ нг
ɲ ຍ,ຫຍ њ (само лаоски)
p п
ผ,พ,ภ ຜ,ພ п
r ร,หร ຣ,ຫຼ ,ຫຣ р
s ซ,ศ,ษ,ส ສ,ຊ с
t ฏ,ต т
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ ຖ,ທ т
ч
tɕʰ ฉ, ช, ฌ ч (само тајландски)
w ว,หว ວ,ຫວ в
ʔ อ, ะ
 
Тон
МФА Опис
= āː среден [aː˧]
àː низок [aː˨˩]
âː паѓачки [aː˥˩] (тајландски), високопаѓачки [aː˥˧] (лаоски)
a̭ː нископаѓачки [aː˧˩] (само лаоски)
áː растечки [aː˦˥]
ǎː среднорастечки [aː˨˦]
Самогласки
IPA Тајландски[1] Лаоски Мак. тр.
Кратки самогласки
a ◌ะ, ◌ั◌ ◌ະ, ◌ັ◌ а
e เ◌ะ, เ◌็◌ ເ◌ະ, ເ◌ັ◌ е
ɛ แ◌ะ, แ◌็◌ ແ◌ະ, ແ◌ັ◌ е
i ◌ิ, ◌ิ◌ ◌ິ и
o โ◌ะ, ◌◌ ໂ◌ະ, ◌ົ◌ о
ɔ เ◌าะ, ◌็อ◌ ◌ໍ о
u ◌ุ, ◌ุ◌ ◌ຸ у
ɯ ◌ึ, ◌ึ◌ ◌ຶ у
ɤ เ◌อะ ເ◌ິະ, ເ◌ິ◌ е
Долги самогласки
◌า, ◌า◌ ◌າ а
เ◌, เ◌◌ ເ◌ е
ɛː แ◌, แ◌◌ ແ◌ е
◌ี, ◌ี◌ ◌ີ и
โ◌, โ◌◌ ໂ◌ о
ɔː ◌อ, ◌อ◌ ◌ໍ, ◌ອ о
◌ู, ◌ู, ◌ູ у
ɯː ◌ือ, ◌ื◌ ◌ື у
ɤː เ◌อ, เ◌ิ◌ ເ◌ີ е
Дифтонзи[2][3]
iaʔ, iəʔ เ◌ียะ ເ◌ັຽະ иа
ia, iə เ◌ีย, เ◌ีย◌ ເ◌ັຽ иа
uaʔ, uəʔ ◌ัวะ ◌ົວະ уа
ua, uə ◌ัว, ◌ว◌ ◌ົວ уа
ɯaʔ, ɯəʔ เ◌ือะ ເ◌ຶອະ еа
ɯa, ɯə เ◌ือ, เ◌ือ◌ ເ◌ຶອ еа

Белешки[уреди извор]

  1. Дијакритиките на самогласките се прикажани на испрекинато крукче „◌“.
  2. Уште дифтонзи се јавуваат во шемата /Vw/ и /Vj/: /aj, aːj, aw, aːw, iw, uj, uːj, ew, eːw, ɛːw, ɤːj, oːj, ɔːj, iow, uɛj, ɯɛj/.
  3. Тајландскиот изговор го следи претходно наведеното, со /a/ како завршна самогласка (извор: Tingsabadh, Kalaya (1993). „Thai“. Journal of the International Phonetic Association. 23 (1): 24–28. doi:10.1017/S0025100300004746. Укажано повеќе од еден |author= и |last= (help); |access-date= бара |url= (help)).

Поврзано[уреди извор]