Википедија:МФА за кинески јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија
Википедија:МФА
Википедија:МФА за англиски јазик
Википедија:МФА за германски јазик
Википедија:МФА за ирски јазик
Википедија:МФА за италијански јазик
Википедија:МФА за кинески јазик
Википедија:МФА за корејски јазик
Википедија:МФА за полски јазик
Википедија:МФА за руски јазик
Википедија:МФА за француски јазик
Википедија:МФА за хебрејски јазик
Википедија:МФА за шпански јазик


На табелите подолу се претставени гласовите во кинескиот (поточно мандаринскиот) јазик со меѓународната фонетска азбука (МФА), заедно со нивни приближни еквиваленти во македонскиот јазик.

Видете Стандарден мандарински јазик за потемелна обработка на гласовите во мандаринскиот јазик.

МФА Пинјин Македонски (прибл.)
Согласки
b b бара[1]
p [1]
ɕ x шие
d d ден[1]
t [1]
dz z ѕвонче[1]
dzʱ c [1]
j српско ђ[1]
dʑʱ q [1]
zh оџак[1]
dʐʱ ch [1]
f f фирма
ɡ g гостин[1]
ɡʱ k [1]
j y-, -i- јас
k g арка
k кога
l l лист
m m мој
n n-, -n нос
ŋ -ng банка
p b спие
p пот
ɻ -r американско r (крај на слог)
s s слика
ʂ sh[2] шума
t d стои
t тогаш
j српско ћ
tɕʰ q чист
ts z раце
tsʰ c цунами
zh[2] почит
tʂʰ ch[2] чизма
w w-, -u- англиско w
x h хотел
ɥ yu-, -ü- (брз. изгов. у+и)
ʐ r-[2] живот (почеток на слог)
МФА Пинјин Македонски (прибл.)
Самогласки
a a (a, an) агол
ɑ a (ang, ar) затворено а
ɑ̃ ang (angr) Р‘нковце
ɑʊ ao науми
ei ei пеј
ɛ e (ye, yue) есен
ə e (en, eng) ксмет
ə̃ eng (engr) ‘нг
ɤ e у
i i, yi лик
ɨ ‘и (si, zi, ci, shi, zhi, chi, ri) (брмчеливи)[3]
o o (bo, po, mo, fo) измеѓу о и у
ou ou поука
ɔ o (wo) опис
u u, wu утре
ʊ o (ong, iong) темно у
ʊ̃ ong (ongr, iongr) Унгарија
y u, ü, yu темно и
МФА Пинјин Опис
Тонови
ǎ ɤ̌ á, é среднонадолен: ˧˥
â ɤ̂ à, è високонадолен: ˥˩
á ɤ́ ā, ē висок: ˥˥
à, ɤ̀ ǎ, ě во средина, низок: ˩
на почеток, среднонадолен: ˧˩
на крај, нисконагорен: ˩˧
самостојно: ˧˩˧
a, ɤ a, e „без тон“:
низок по надолен тон [â];
среден по сите други тонови

Белешки[уреди извор]

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Звучните согласки [b bʱ d dʱ dz dzʱ dʑ dʑʱ dʐ dʐʱ ɡ ɡʱ] се јавуваат само во бестонски слогови; инаку се безвучни [p pʰ t tʰ ts tsʰ tɕ tɕʰ tʂ tʂʰ k kʰ]
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Кај многу дијалекти (вклуч. Тајпеј) ch, sh, zh се изговараат како c, s, z, а почетното r- се изговара како [z], како македонскиот збор золва
  3. По малку „брмчеливи“ самогласки. Кај shi, zhi, chi, ri, и самогласката се вовлекува: [ɨ˞], моше слично на македонскиот збор ‘рж.

Поврзано[уреди извор]

Надворешни врски[уреди извор]