Википедија:МФА за виетнамски јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија

Предлошка:IPAkeys На табеливе е прикажан изговорот на витнамските гласови во статии на Википедија претставен со Меѓународната фонетска азбука (МФА, IPA). Постојат два стандарда - ханојскиски и сајгонскиски. Секој од нив прави извесни разлики кои другиот не ги прави. Тука се претставени централните наречја што ги прават разликите на обата стандарди. По симболите од МФА стои и алтернативна латинична транскрипција.

Поподробо за гласовниот систем на страницата Фонологија на виетнамскиот јазик.

МФА Примери
Согласки
ʔ</bigз> -
ɓ b [ʔb]
c ch [] (сајгонско завршно [t] по e/i/y [1])
ɗ đ [ʔd]
f ph
h h
j y (може да дојде по сите самогласки освен e/i/y [1])
k c
kp c (по u, ô) [kʷ]
l l
m m
n n (сајгонско завршно [ŋ] по a/o/u [2])
ɲ nh (сајгонско завршно [n] по e/i/y [1])
ŋ ng
ŋm ng (по u, ô) [ŋʷ]
p p
s x
ʂ s (ханојско [s])
t t (сајгонско завршно [k] по a/o/u [2])
th
ʈʂ tr [ʈ] (ханојско c)
v v (сајгонско [j])
w u (ханојско почетно [ʔw]) (може да дојде по сите самогласки освен a/o/u [2])
x kh
ɣ g (пред a/o/u [2])
z d (сајгонско [j])
ʐ r (ханојско z)
ʒ g (пред e/i [1])
МФА Примери
Монофтонзи
a ă [ɐ]
a [ɐː]
e ê
ɛ e
ə â [ɜ]
əː ơ [ɤː]
i i, y
ɨ ư [ɯ]
o ô
ɔ o
u u
МФА Примери
Дифтонзи
, завршно ia
ɰə ươ, завршно ưa [ɉə]
, завршно ua
Vj (вид. /j/ погоре)
Vw (вид. /w/ погоре)
CʷjV uy: khuyên
МФА Примери
Тонови
a ə a (ханојски: [˧], сајгонски: [˧])
â ə̂ à (ханојски: [˧˩], сајгонски: [˧˩])
ǎ ə̌ á (ханојски: [˧ˀ˥], сајгонски: [˧˥])
a᷉ ə᷉ [3] (ханојски: [˧˩˧], сајгонски: [˧˩˧])
ǎˀ ə̌ˀ ã (ханојски: [˧ˀ˥], сајгонски: [˧˩˧])
âˀ ə̂ˀ (ханојски: [˧ˀ˩], сајгонски: [˧˩˧ˀ])
ə́k[4] ấc (ханојски: [], сајгонски: [])
ə̀k[4] ậc (ханојски: [˨], сајгонски: [])

Белешки[уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Предните самогласки ([i], [e], [ɛ], [j]) што се засноваат на буквите e, i, и y.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Непредните самогласки, кои се засноваат на буквите a, o и u.
  3. Ова е дифтоншки тон. Изгледа слично како ã ə̃ ([  ̃  ] (знак за назализација). Стрмниот надолен тон, се разликува само по аглестиот облик, но не наоѓа широка поддршка кај фонтовите за МФА.
  4. 4,0 4,1 Пред завршно /p, t, c, k/ шесте тона се сведуваат на два.