Википедија:ВикиПроект ФИНКИ 2011-12

Од Википедија — слободната енциклопедија
Wikimania Logo
Wikimania Logo
Поврзано:

Наградени студенти од страна на министерството за образование и наука, учесници во проектот „Македонија на Википедија“.

Проектот ФИНКИ 2011-12 има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии на Википедија на македонски јазик од страна на студентите на ФИНКИ, со цел работата на студентите подобро да се организираа и координира. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат студентите. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Ако сте заинтересирани да се вклучите во овој проект, слободно дадете ги своите коментари на страницата за разговор на овој проект, станете активен член на проектниот тим или едноставно дадете придонес во уредувањето на статиите.

Работата на учесниците во овој проект ќе биде фокусирана на:

 • Создавање на нови квалитетни статии;
 • Редизајн на постоечките статии;
 • Меѓујазични врски кон статиите на другите јазични изданија на википедија.

Пријавени членови[уреди извор]

Во продолжение следи список на Википедијанци учесници во овој проект. Ако сте заинтересирани за учество во проектот, слободно придружете се и станете дел од тимот. На вашата корисничка страница можете да додадете предлошка дека сте член на проектниот тим: {{Корисник ФИНКИ}}.

р.бр. член список на статии на кои работи членот на проектниот тим
1. brest
 1. ВикиПроект - ФИНКИ 2011-12
2. BKoteska
 1. Плагијат,
 2. Сопственост,
 3. Патент за софтвер,
 4. Откривање на плагијати,
 5. Корпоративна општествена одговорност,
 6. Цитат,
 7. Дигитален сертификат,
 8. Заштита од копирање,
 9. Регистриран заштитен знак,
 10. Етика на инженерство,
 11. Нарушување на патенти,
 12. Општествени ставови за интелектуалната сопственост,
 13. Безбедност на интернет,
 14. Етика на маркетингот,
 15. Цензура на интернет
4. Biserce
 1. Нарушување на авторски права,
 2. Кражба на идентитет,
 3. Информациски и комуникациски технологии за развој,
 4. Шпионски програм,
 5. Злонамерен програм,
 6. Електронско писмо,
 7. Блог,
 8. Интернет-форум,
 9. Сајбер култура,
 10. Друштвена мрежа,
 11. Економска глобализација,
 12. Медицинска информатика,
 13. Социјален софтвер,
 14. Доверлива информација,
 15. Интернет приватност
5. A.stojmenski
 1. Историја на сметачите,
 2. Абакус,
 3. Муров закон
6. Simona Radinska
 1. Moodle
7. DanyXyz
 1. Етички хакер
 2. Историја на компјутерската етика
 3. Компјутерски етички пристапи
 4. Полиса на лозинка
 5. Листа на софтверски грешки
 6. Норберт Винер
 7. Терел Вард Бинум
8. Diana123
 1. Компјутерска етика
 2. Етички хакер
 3. Познати кодекси кај компјутерската етика
 4. Безбедно кодирање
 5. Спречување напад на сервиси
 6. Очекување од приватноста
 7. Полиса за компјутерска безбедност
 8. Софтвер за заштита на приватноста
9. Mkdhost-dean
 1. Криптографија
 2. Инфраструктура на јавниот клуч
10. Саманта Здравковска
 1. Социјално инженерство (безбедност)
 2. Компјутерски криминал
 3. Сајбер војна
11. Elena13413
 1. Хакер (безбедност)
12. Elenasutova
 1. Програмски јазици
13. Milena Mitrovska
 1. Тастер
 2. Ножен глушец
14. Ivantrajkov
 1. Медиумска етика
15. Martinandovski
 1. Доверливост
16. Borchek
 1. Метален прстен

Фази на проектот[уреди извор]

Првата фаза на проектот опфаќа дефинирање на списоци на статии кои ќе бидат предмет на обработка и избор на статии за обработка на секој учесник во проектот поединечно. Се предлага соработка на повеќе учесници на една статија согласно со принципите на Википедија.

Втората фаза на проектот опфаќа обработка на статиите, нивно оценување и предлагање за добри односно избрани статии.

Третата фаза на проектот опфаќа изработка на вики-портал поврзан со темите предмет на обработка на овој проект.

Рокот за завршување на обврските на студентите, што ќе придонесат за зголемување на оценката е 15 јануари 2012 (за првата група) / 28 февруари 2012 (за втората група).

Како можете да помогнете?[уреди извор]

Вклучете се во било која од фазите и дадете свој придонес во уредувањето на статиите. Секој може да се вклучи во било која фаза од проектот. Може да се работи и паралелно во било која фаза од проектот со произволен број на учесници.

Вашето учество е добредојдено и драгоцено, без разлика од кој квалитет и интензитет ќе биде.

Список на статии[уреди извор]

Следниве статии ќе бидат предмет на обработка во рамките на проектот:

р.бр. статија список на членови на проектниот тим кои работат на статијата
1 Експертен систем
2 Колаборативни сметачки системи
3 Етички хакер DanyXyz, Diana123
4 Сопственост BKoteska
5 Плагијат BKoteska
6 Историја на сметачите Aleksandar Stojmenski
7 Абакус Aleksandar Stojmenski
8 Муров закон Aleksandar Stojmenski
9 Нарушување на авторски права Biserce
10 Кражба на идентитет Biserce
11 Moodle Simona Radinska
12 Патент за софтвер BKoteska
13 Техники за подобрување на приватноста Виктор Даневски
14 Информациски и комуникациски технологии за развој Biserce
15 Историја на компјутерската етика DanyXyz
16 Компјутерска етика Diana123
17 Шпионски програм Biserce
18 Откривање на плагијати BKoteska
19 Злонамерен програм Biserce
20 Корпоративно општествена одговорност BKoteska
21 Познати кодекси кај компјутерската етика Diana123
22 Компјутерски етички пристапи DanyXyz
23 Електронско писмо Biserce
24 Цитат BKoteska
25 Блог Biserce
26 Дигитален сертификат BKoteska
27 Интернет-форум Biserce
28 Заштита од копирање BKoteska
29 Сајбер култура Biserce
30 Регистриран заштитен знак BKoteska
31 Друштвена мрежа Biserce
32 Етика на инженерство BKoteska
33 Економска глобализација Biserce
34 Нарушување на патенти BKoteska
35 Медицинска информатика Biserce
36 Општествени ставови за интелектуалната сопственост BKoteska
37 Социјален софтвер Biserce
38 Безбедност на интернет BKoteska
39 Доверлива информација Biserce
40 Етика на маркетингот BKoteska
41 Интернет приватност Biserce
42 Цензура на интернет BKoteska
43 Инфраструктура на јавниот клуч Mkdhost-dean
44 Криптографија Mkdhost-dean
45 Медиумска етика Ivantrajkov
46 Програмски јазици Elenasutova
47 Доверливост Martinandovski
48 Метален прстен Borchek
49 Полиса на лозинка DanyXyz
50 Листа на софтверски грешки DanyXyz
51 Норберт Винер DanyXyz
52 Терел Вард Бинум DanyXyz
53 Софтверско инженерство Дарко Пројчески
54 Софтверски барања Дарко Пројчески
55 Функционални барања Дарко Пројчески
56 Нефункционални барања Дарко Пројчески
57 Софтверски дизајн Дарко Пројчески
58 Конструкција на софтвер Дарко Пројчески
59 Испробување на програмска опрема Дарко Пројчески
60 Одржување на софтвер Дарко Пројчески
61 Управување со софтверска конфигурација Дарко Пројчески
62 Софтверски процеси Дарко Пројчески
63 Квалитет на софтвер Дарко Пројчески
64 Програмски јазици Elena Shutova

Избор на најдобра статија[уреди извор]

Подолу може да номинирате статија за избор на најдобра во рамките на проектот. Останатите членови од викизаедницата, вклучително и членовите на проектот, ќе имаат можност да ја оценат номинираната статија. За најдобра статија на проектот ќе се избере статијата која ги задоволува стандардите на википедија. Најдобрата статија треба да претставува пример за најдобра работа на проектот, да содржи професионални стандарди на пишување и презентација, да се придржува до сите правила кои важат општо за сите статии на Википедија, како и:

(а) да е одлично напишана: нејзината проза е инспиративна, дури брилијантна и е од професионален стандард;
(б) да е детална: ги содржи сите важни факти или детали, ништо не изоставува;
(в) да е веродостојна и прецизна: тврдењата се веродостојни и се искористени авторитативни извори кои прецизно и точно градат едно тело на публикувано и потврдено знаење и се придружени со специфични докази и надворешни цитати, ова го вклучува постоењето на пасус „Наводи“ во кој се наведени изворите, придружени со фусноти на соодветните места;
(г) да е неутрална: презентира објективност и неполаризираност;
(д) да е стабилна: не е тема на уредувачки војни и нејзината содржина не се менува значајно од ден на ден;
(ѓ) да има вовед: концизен почетен дел кој ја сумира целата тема и го подготвува читателот за поголемото ниво на деталност во следните секции;
(е) да има соодветна структура: систем на хиерархиски поднаслови, но не преголема содржина;
(ж) да има постојани цитати: онаму каде што има потреба во согласност со (в), континуирано форматирани референци во форма на фусноти;
(з) да има слики и други мултимедијални содржини таму каде што е соодветно, со добар коментар на секоја слика и со прифатлив статус во врска со авторските права;
(ѕ) да има соодветна должина, при што фокусот ќе остане на главната тема без да се оди во непотребни детали.

Номинирани статии[уреди извор]

За  --brest (разговор) 11:05, 15 јануари 2012 (CET)Одговори[одговори]
Коментар  Статијата е детална, веродостојна и прецизна, презентира објективност и неутралност. Од сите статии кои се обработуваат во рамките на проектот сметам дека оваа статија најмалку заслужува номинација за најдобра, а верувам дека ќе биде избрана за најдобра. Потребно е да се доработи во смисла на тоа да не се појавуваат црвени врски (врски кон непостоечки статии), на тој начин би се постигнала поширока покриеност на темата за шпионски програми. Недостасува колаборација на членовите од проектниот тим, но затоа пак вики заедницата даде несебична помош околу правилното уредување на статијата. Biserce добро го има разбрано начинот на функционирање на Википедија.--brest (разговор) 11:05, 15 јануари 2012 (CET)Одговори[одговори]
За  --brest (разговор) 11:05, 15 јануари 2012 (CET)Одговори[одговори]
Коментар  Статијата обработува тема која и на другите јазични изданија не е доволно застапена а сепак е мошне актуелна, тоа посебно важи за Македонија. Добро би било да има повеќе стаии поврзани со оваа тематика. Статијата е детална, веродостојна и прецизна, презентира објективност и неутралност. Потребно е да се доработи во смисла на тоа да не се појавуваат црвени врски (врски кон непостоечки статии), на тој начин би се постигнала поширока покриеност на тематиката која се обработува.--brest (разговор) 11:05, 15 јануари 2012 (CET).Одговори[одговори]
За --Kiril Simeonovski (разговор) 00:11, 20 јануари 2012 (CET) Коментар Мислам дека статијата обработува доста интересна и привлечна тема, на начин кој им доликува на најквалтиетните статии на Википедија.Одговори[одговори]

Предлошки[уреди извор]

Следниве предлошки ќе се користат:

 • {{никулец}} – статиија никулец - се додава на крајот од статија никулец.
 • {{ВикиПроект ФИНКИ 2011-12}} – ознака дека статијата е дел од проектот - се додава во страницата на разговор на соодветната статија.
 • {{Корисник ФИНКИ}} – предлошка за учесници во проектот, секој корисник член на проектот ја додава на својата корисничка страница.