Википедија:ВикиПроект Перу

Од Википедија — слободната енциклопедија
Перу: (портал, проект)  

ВикиПроектот Перу е создаден со цел создавање на нови статии поврзани со Перу, одржување на постоечките и нивно категоризирање од страна на корисниците на Википедија кои се организирани во овој ВикиПроект за таа намена.

Ако сте заинтересирани да станете член во овој ВикиПроект слободно додадете го Вашето име во списокот на учесници, а доколку имате нешто да предложите или изјавите слободно користете ја страницата за разговор.

Работата на членовите на ВикиПроектот Перу се фокусира на:

 • создавање на нови квалитетни статии;
  • создавање на статии поврзани со сите Инка поими:
   • градови;
   • села;
   • реки;
   • езера;
   • планини;
   • котлини;
   • низини и др.
 • редизајнирање, разгледување и дополнување на постоечките страница;
 • категоризирање на статиите поврзани со Перу , по различни критериуми;
 • создавање на статии поврзан и со познати Перу од разни области.
 • создавање на статии поврзани со останатите Инка поими:
  • релјеф;
  • клима;
  • хидрографија;
  • екологија;
  • урбанизација и др.

Потребни статии[уреди извор]

Сè со цел да се подобри квалитетот, а и квантитетот на статии за Перу на македонската Википедија, ВикиПрокет Перу има своја список на потребни статии. Во таа список се наведени статии кои ги нема на нашата Википедија, а би требало да ги има. Покрај ова, видете и статии кои треба да се прошират. За подетален преглед видете:

Учесници[уреди извор]

Ако сакате да се приклучите на проектот, слободно додадете го вашето име на списокот на учесници!

Исто така, учесниците и другите википедијанци кои сакаат да покажат поддршка за овој проект, можат слободно да ја додадат предлошката {{Корисник ВикиПроект Перу}} на нивните кориснички страници.

Работа[уреди извор]

Организацијата на овој ВикиПроект им овзможува на неговите членови да се насочат на остварување на:

Примарната работа во која најмногу треба да се обрнува внимание на:

 • создавање на статии поврзани за најопширните поими за Перу и одржување на постоечките;
 • следење на промените кои настануваат и ја променуваат статистиката во однос на бројот на населението, густината на населеност и др.;
 • овозможување на полесен пристап кон конкретни податоци за читателот по пат на создавање на нови портали, создавање на нови категории и сл.
 • создавање на нови и одржување на постоечките статии поврзани со Перу.

Предлошки[уреди извор]

 • {{Портал}} - Оваа предлошка се користи за поврзување на статија со географскиот портал. Се става на крајот на статијата во делот „Поврзано“. Се користи со следниов код: {{Портал|Перу|Flag of Peru.svg}}
 • {{ВикиПроект Перу}} - ознака дека статијата е дел од проектот Перу- се додава во страницата на разговор на соодветната статија.
 • {{ВикиПроект Перу хипер навигација}} - предлошка за брза навигација кон порталот и прокетот за географија, се поставува во статии, категории, страници за разговор. Се појавува во грониот десен агол од екранот.
 • {{Корисник ВикиПроект Перу}} – предлошка за учесници во проектот, секој корисник член на проектот ја додава на својата корисничка страница.

Никулци[уреди извор]

 • {{Перу-никулец}} - се додава општо на сите статии поврзани со Перу.