Википедија:ВикиПроект Инки

Од Википедија — слободната енциклопедија
Инки: (портал, проект)  


ВикиПроектот Инки е создаден со цел создавање на нови статии поврзани со Инките, одржување на постоечките и нивно категоризирање од страна на корисниците на Википедија кои се организирани во овој ВикиПроект за таа намена.

Ако сте заинтересирани да станете член во овој ВикиПроект слободно додадете го Вашето име во списокот на учесници, а доколку имате нешто да предложите или изјавите слободно користете ја страницата за разговор.

Работата на членовите на ВикиПроектот Инки се фокусира на:

 • создавање на нови квалитетни статии;
  • создавање на статии поврзани со сите Инка поими:
   • градови;
   • села;
   • реки;
   • езера;
   • планини;
   • котлини;
   • низини и др.
 • редизајнирање, разгледување и дополнување на постоечките страница;
 • категоризирање на статиите поврзани со Инките , по различни критериуми;
 • создавање на статии поврзан и со познати Инки од разни области.
 • создавање на статии поврзани со останатите Инка поими:
  • релјеф;
  • клима;
  • хидрографија;
  • екологија;
  • урбанизација и др.

Потребни статии[уреди извор]

Сè со цел да се подобри квалитетот, а и квантитетот на статии за Инките на македонската Википедија, ВикиПрокет Инки има своја список на потребни статии. Во таа список се наведени статии кои ги нема на нашата Википедија, а би требало да ги има. Покрај ова, видете и статии кои треба да се прошират. За подетален преглед видете:

Учесници[уреди извор]

Ако сакате да се приклучите на проектот, слободно додадете го вашето име на списокот на учесници!

Исто така, учесниците и другите википедијанци кои сакаат да покажат поддршка за овој проект, можат слободно да ја додадат предлошката {{Корисник ВикиПроект Инки}} на нивните кориснички страници.

Работа[уреди извор]

Организацијата на овој ВикиПроект им овзможува на неговите членови да се насочат на остварување на:

Примарната работа во која најмногу треба да се обрнува внимание на:

 • создавање на статии поврзани за најопширните Инка поими и одржување на постоечките;
 • следење на промените кои настануваат и ја променуваат статистиката во однос на бројот на населението, густината на населеност и др.;
 • овозможување на полесен пристап кон конкретни податоци за читателот по пат на создавање на нови портали, создавање на нови категории и сл.
 • создавање на нови и одржување на постоечките статии поврзани со Инките.

Предлошки[уреди извор]

 • {{Портал}} - Оваа предлошка се користи за поврзување на статија со географскиот портал. Се става на крајот на статијата во делот „Поврзано“. Се користи со следниов код: {{portalpar|Инки|Banner of the Inca Empire.svg|65}}
 • {{ВикиПроект Инки}} - ознака дека статијата е дел од проектот Инки- се додава во страницата на разговор на соодветната статија.
 • {{ВикиПроект Инки хипер навигација}} - предлошка за брза навигација кон порталот и прокетот за географија, се поставува во статии, категории, страници за разговор. Се појавува во грониот десен агол од екранот.
 • {{Корисник ВикиПроект Инки}} – предлошка за учесници во проектот, секој корисник член на проектот ја додава на својата корисничка страница.

Никулци[уреди извор]

 • {{Инки-никулец}} - се додава општо на сите статии поврзани со Инките.