Прејди на содржината

Википедија:ВикиПроект Економски факултет 2014-15

Од Википедија — слободната енциклопедија

Проектот Економски факултет 2014-15 има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии од областа на економијата на Википедија на македонски јазик од страна на студентите на Економскиот факултет во Скопје. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат студентите. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Работата на учесниците во овој проект е насочена кон остварување на следните цели:

  • создавање нови квалитетни статии од областа на економијата;
  • подобрување на квалитетот и надополнување на постоечките статии;
  • зголемување на обемот на стручни содржини од областа на економијата на македонски јазик.

Членови[уреди извор]

Банкарски менаџмент[уреди извор]

Доколку сте студент на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Банкарски менаџмент, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Бр. Корисник Придонес
1 Финансиски извештај
2 Хипотека
3 Расход
4 Меѓународни сметководствени стандарди
5 SWIFT
6 IBAN
7 ГП Исламско банкарство
8 Марија Софрониевска Мобилно банкарство
9 Пречекорување
10 PIN-код
11 Маја Трајчева Трансакциска сметка
12 Горјан Анастасов Стандард и Пурс
13 Fros92 Фич
14 Мудис
15 Каматна стапка
16 Банкарска регулација
17 Базел I
18 Базел III
19 Арбитража
20 Брз трансфер на пари
21 Ставревски Милчо ЛИБОР
22 ЕУРИБОР
23 Александар Здравковски Еврообврзница
24 Горан Димески Бретонвудски систем
25 Метин Шерифи Вестерн унион
26 Маниграм
27 Вулнет Амети Дипонов модел
28 Делотворна каматна стапка
29 Завод за платен промет
30 Виктор Стојкоски Морален хазард
31 Економист 25 Дисконтна политика
32 Елена Марковска Небанкарски финансиски институции
33 Елена Порјазова Финансиски посредници
34 Наумоска Ивана Кредитен рејтинг

Монетарна економија[уреди извор]

Доколку сте студент на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Монетарна економија, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Бр. Корисник Придонес
1 Монетарна економија
2 Кредитна теорија на парите
3 Валутна криза
4 Должничка дефлација
5 Ендогени пари
6 Фишерова равенка
7 Финансиска репресија
8 Ликвидносна преференција
9 Современа монетарна теорија
10 Монетарна реформа
11 Монетарен систем
12 Парична илузија
13 Квазипари
14 Ценовно ниво
15 Квантитативна теорија за парите
16 Метални пари
17 Ковани пари
18 Книжни пари
19 Жирални пари
20 Металистички стандард
21 Книжен стандард
22 Златен стандард
23 Сребрен стандард