Википедија:ВикиПроект Економски факултет 2013-14

Од Википедија — слободната енциклопедија

Проектот Економски факултет 2013-14 има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии од областа на економијата на Википедија на македонски јазик од страна на студентите на Економскиот факултет во Скопје. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат студентите. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Работата на учесниците во овој проект е насочена кон остварување на следните цели:

  • создавање нови квалитетни статии од областа на економијата;
  • подобрување на квалитетот и надополнување на постоечките статии;
  • зголемување на обемот на стручни содржини од областа на економијата на македонски јазик.

Членови[уреди извор]

Банкарски менаџмент[уреди извор]

Доколку сте студент на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Банкарски менаџмент, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Бр. Корисник Придонес
1 Ehrlich91 ЕОНИА
Европска банка за обнова и развој
2 Wirtschaftwissenschaftlerin Пазар на пари
3 Ирена Панова Кредитна анализа
4 Давиновска К. Извештај за паричните текови
5 Haris S Акредитив
Меница
6 Stefankapa ПроКредит банка АД - Скопје
7 Ivannnaaa Анализа на финансиските извештаи
8 I.Aleksovska Штедилница
9 Катерина Трпкова Оперативен ризик
10 Natasa Anastasova Депозити
11 ElenaDimovska Субординиран долг
12 Markovska1992 Хипотекарен кредит
13 LiljanaS НЛБ Тутунска банка
14 Vesnicka.gj Извештај за сеопфатна добивка
15 Minnie Уни банка АД - Скопје
16 BiseraD Биланс на успех
17 Jovana Nikolovska Ликвидносен ризик
18 Петковска Ема Извори на средства на банките
19 Aleksandra Trajchevska Процес на кредитирање
20 Vladocekic Пазар на капитал
21 Sanja712 Штедилница Фулм
22 Ана Меческа Алфа банка
23 Kristidi888 Гарантен фонд
24 Alen92 Камата
25 Небојша Стоимировски Централна кооперативна банка
26 Anab Стопанска банка АД Битола
27 Bjanko Банкарски систем на Македонија
28 Tea92 Пензиски систем
29 Silvanaaaa1 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
30 N.marija Базел 2
31 Aneta Simjanoska КАМЕЛС рејтинг систем
32 Emilija Josifovska Супервизија
33 Marija91 Девизен пазар
34 Radmila.gj Базелска спогодба
35 Daniela53501 Стандардизиран пристап во мерење на оперативниот ризик
36 Martina danevska Илирика Инвестментс АД Скопје
37 Сања Илиева Дивидендна политика


Монетарна економија[уреди извор]

Доколку сте студент на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Монетарна економија, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Бр. Корисник Придонес
1 S.natasha Монетарна политика во отворена економија