Википедија:Брза викиобука 2020

Од Википедија — слободната енциклопедија
Лого на проектот „Брза викиобука“
Лого на проектот „Брза викиобука“

Во текот на 2020 година е спроведувана брза викиобука, а времеследен преглед на обучените уредници со нивните придонеси е даден на оваа страница.

Преглед по месеци[уреди извор]

Јануари[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
1. Stojanovski04
2. Љубиша Владимиров
3. Dandarmkd

Март[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
4. Професор 18+
5. Royalcatlover

Април[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
6. Професор 18+
7. Royalcatlover
 1. Список на средновековни некрополи во Република Македонија (П)
 2. Свети Илија (Давидово) (Н)
 3. Во селото (Конско) (Н)
 4. Св. Атанасија (Петрово) (Н)
 5. Бистерна (Прдејци) (Н)
 6. Садов (Серменин) (Н)
 7. Манастирчето (Стојаково) (Н)
 8. Гробишта (Николиќ) (Н)
 9. Старо Село (Николиќ) (Н)
 10. Кај Училиштето (Нов Дојран) (Н)
 11. Манастир (средновековна црква и некропола во Нов Дојран) (Н)
 12. Аниште (Фурка) (Н)
 13. Црква (Виничани) (Н)
 14. Бурлатица (Виничани) (Н)
 15. Тумба (Виничани) (Н)
 16. Црква (Водоврати) (Н)
 17. Црква (Кочилари) (Н)
 18. Панаѓуриште (Свеќани) (Н)
 19. Крст (Уланци) (Н)
 20. Латински Гробишта (Отиштино) (Н)
 21. Сретсело (Чашка) (Н)
 22. Црквиште (Џидимирци) (Н)
 23. Манастир (Драгобраште) (Н)
 24. Сејменски Преслап (Лаки) (Н)
 25. Гробјани Рид (Мородвис) (Н)
 26. Бавчалак (Кочани) (Н)
 27. Гропче (Кочани) (Н)
 28. Црквиште (Оризари) (Н)
 29. Црна Црква (Оризари) (Н)

Мај[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
8. Професор 18+
9. Royalcatlover
 1. Катуништа (Белчишта) (Н)
 2. Св. Јован (Белчишта) (Н)
 3. Иванова Ливада (Велмеј) (Н)
 4. Икона (Велмеј) (Н)
 5. Калуѓерица (Велмеј) (Н)
 6. Кутлина (Велмеј) (Н)
 7. Оџа Бавча (Велмеј) (Н)
 8. Попов Дол (Велмеј) (Н)
 9. Скала (средновековно археолошко наоѓалиште во Велмеј) (Н)
 10. Црквиште (Велмеј) (Н)
 11. Св. Никола (Волино) (Н)
 12. Стари Гробишта (Волино) (Н)
 13. Нивишта (Врбјани) (Н)
 14. Црквиште (Врбјани) (Н)
 15. Св. Богородица (Горно Средоречие) (Н)
 16. Св. Никола (Злести) (Н)
 17. Св. Атанасиј (Лешани) (Н)
 18. Св. Петар (Лешани) (Н)
 19. Сисвети (Лешани) (Н)
 20. Селиште Ивани (Мешеишта) (Н)
 21. Црвени Брегови (Мешеишта) (Н)
 22. Црква Св. Петар (Мешеишта) (Н)
 23. Црквиште (Мешеишта) (Н)
 24. Зглавиница (Издеглавје) (Н)
 25. Св. Димитрија (Издеглавје) (Н)
 26. Црква (Ново Село, Охридско) (Н)
 27. Селиште (Оздолени) (Н)
 28. Манастириште (Песочани) (Н)
 29. Преслоп (Слатино) (Н)
 30. Брце (Сливово) (Н)
 31. Алистрати (Требеништа) (Н)
 32. Бароец (Требеништа) (Н)
 33. Црква (Требеништа) (Н)
 34. Старо Село (Црвена Вода) (Н)
 35. Врбица (Арбанашко) (Н)
 36. Блатец (Бајловце) (Н)
 37. Далјан Бозовиќ (Бајловце) (Н)
 38. Мидел (Бељаковце) (Н)
 39. Гробишта (Војник) (Н)
 40. Стара Црква (Довезенце) (Н)
 41. Св. Троица (Карабичане) (Н)
 42. Гробишта (Кучкарево) (Н)
 43. Среѓеница (Младо Нагоричане) (Н)
 44. Св. Јован (Макреш) (Н)
 45. Гарвани Камен (Драгоманце) (Н)
 46. Кисела Вода (Липково) (Н)
 47. Витанова Башта (Мургаш) (Н)
 48. Црква (Никуштак) (Н)
 49. Голем Кладенец (Сопот) (Н)
 50. Бела Вода (Скачковце) (Н)
 51. Сред Село (Проевце) (Н)
 52. Манастир (Пчиња) (Н)
 53. Славиште (Пчиња) (Н)
 54. Гробишта (Тромеѓа) (Н)
 55. Св. Богородица (Челопек) (Н)
 56. Борова Чука (Пелинце) (Н)
 57. Плошка (Старо Нагоричане) (Н)
 58. Боришко Маало (Илиово) (Н)
 59. Ѓурѓева Црква (Црквенец) (Н)
 60. Стари Гробишта (Македонска Каменица) (Н)
 61. Шарланди (Аџибегово) (Н)
 62. Црна Црква (Ѓуземелци) (Н)
 63. Сува Река (Милино) (Н)
 64. Мера (Сарамзалино) (Н)
 65. Црквиште (Ранченци) (Н)
 66. Шутевец (Ранченци) (Н)
 67. Св. Спас (Малино) (Н)
 68. Цигански Гробишта (Малино) (Н)
 69. Старо Село (Немањици) (Н)
 70. Гробишта (Патетино) (Н)
 71. Латински Гробишта (Трстеник) (Н)
 72. Црквиште (Макреш, Светиниколско) (Н)
 73. Колева Чешма (Крушица) (Н)
 74. Стара Црква (Крушица) (Н)
 75. Машатл’к (Ќоселари) (Н)
 76. Крстовец (Сопот) (Н)
 77. Попови Ливади (Сопот) (Н)
 78. Бара (Стануловци) (Н)
 79. Орљак (Стањевци) (Н)
 80. Селиште (Стањевци) (Н)
 81. Св. Никола (Строиманци) (Н)
 82. Котелица - Св. Никола (Велгошти) (Н)
 83. Мантица (Велгошти) (Н)
 84. Св. Илија (Велгошти) (Н)
 85. Турски Гробишта (Велгошти) (Н)
 86. Чурила (Велгошти) (Н)
 87. Богородица Пречиста (Велестово) (Н)
 88. Кромидишта (Велестово) (Н)
 89. Рача (Велестово) (Н)
 90. Селиште (Велестово) (Н)
 91. Салоко Ливада (Горно Лакочереј) (Н)
 92. Василички Гробишта (Долно Лакочереј) (Н)
 93. Горна Горица (Косел) (Н)
 94. Св. Илија (Косел) (Н)
 95. Св. Јован (Косел) (Н)
 96. Црквата (Косел) (Н)
 97. Горно Село (Куратица) (Н)
 98. Горица (Лескоец) (Н)
 99. Св. Никола (Лескоец) (Н)
 100. Старо Село (Ливоишта) (Н)
 101. Св. Илија (Љубаништа) (Н)
 102. Св. Никола (Љубаништа) (Н)
 103. Св. Петка (Љубаништа) (Н)
 104. Требишки Рид (Опеница) (Н)
 105. Црвејнца (Опеница) (Н)
 106. Горица (Охрид) (Н)
 107. Дебој (Охрид) (Н)
 108. Комплекс „Св. Спас“ (Охрид) (Н)
 109. Комплекс „Стара чаршија“ (Охрид) (Н)
 110. Кошишта (Охрид) (Н)
 111. Панзир (Охрид) (Н)
 112. Селиште (Подмоље) (Н)
 113. Чешма (Подмоље) (Н)
 114. Кумбаревци (Рамне) (Н)
 115. Макла (Рамне) (Н)
 116. Манастири (Рамне) (Н)
 117. Св. Варвара (Рамне) (Н)
 118. Св. Врачи (Рамне) (Н)
 119. Ковче (Речица) (Н)
 120. Горна Црква (Сирула) (Н)
 121. Св. Атанас (Варош) (Н)
 122. Св. Јован (Варош) (Н)
 123. Св. Никола (Варош) (Н)
 124. Сивастоец (Варош) (Н)
 125. Црква 13 (Варош) (Н)
 126. Црква 16 (Варош) (Н)
 127. Задна Река (Витолиште) (Н)
 128. Трпчева Црква (Дуње) (Н)
 129. Корита (Кокре) (Н)
 130. Црква Св. Архангел (Кокре) (Н)
 131. Манастир Св. Никола (Манастир) (Н)
 132. Стојанов Шопур (Мелница) (Н)
 133. Илино (Прилеп) (Н)
 134. Трескавец (Долни Радеш) (Н)
 135. Ханче (Долни Радеш) (Н)
 136. Клисекајси (Бучим) (Н)
 137. Добри Дол (Воиславци) (Н)
 138. Мавровица (Габревци) (Н)
 139. Црквиште (Дамјан) (Н)
 140. Сред Село (Злеово) (Н)
 141. Селиште II (Ињево) (Н)
 142. Бабаше (Калаузлија) (Н)
 143. Римски Гробишта (Ораовица) (Н)
 144. Гробишта (Подареш) (Н)
 145. Црквиште (Подареш) (Н)
 146. Турски Гробишта (Радовиш) (Н)
 147. Чешме Маале (археолошко наоѓалиште) (Н)
 148. Гробишта (Шаинташ) (Н)
 149. Мезарл’к (Штурово) (Н)
 150. На Ридот (Штурово) (Н)
 151. Манастириште (Говрлево) (Н)
 152. Рамниште (Света Петка) (Н)
 153. Св. Атанасија (Октиси) (Н)
 154. Црква (Подгорци) (Н)
 155. На Црков (Присовјани) (Н)
 156. Цигански Гробишта (Радолишта) (Н)
 157. Струга (археолошко наоѓалиште) (Н)
 158. Машра (Франгово) (Н)
 159. Троња (Франгово) (Н)
 160. Манастир (Демир Капија) (Н)
 161. Манастир - Варници (Демир Капија) (Н)

Јуни[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
10. Royalcatlover
 1. Оризари (Дрен) (Н)
 2. Даутлак (Иберли) (Н)
 3. Асан Гроб (Кошарка) (Н)
 4. Гробишта (Криволак) (Н)
 5. Стара Липа (Липа) (Н)
 6. Белата Земја (Пепелиште) (Н)
 7. Јака Чешма (Тремник) (Н)
 8. Манастириште (Драдња) (Н)
 9. Св. Богородица (Дреново) (Н)
 10. Карпуза (Клиново) (Н)
 11. Пржалот (Крњево) (Н)
 12. Св. Димитрија (Крњево) (Н)
 13. Црквиште (Паликура) (Н)
 14. Кратово (средновековно археолошко наоѓалиште) (Н)
 15. Рударски Гробишта (Б'с) (Н)
 16. Кушинци (Габар) (Н)
 17. Русалиски Гробишта (Герман) (Н)
 18. Црква (Киселица) (Н)
 19. Опаљушка (Мала Црцорија) (Н)
 20. Николинско Маало (Метежево) (Н)
 21. Опашуљка (Мождивњак) (Н)
 22. Чифлик (Опила) (Н)
 23. Паратлија (Петралица) (Н)
 24. Селиште (Петралица) (Н)
 25. Китка (Подржи Коњ) (Н)
 26. Црквиште (Подржи Коњ) (Н)
 27. Градиште - Киово (Горни Балван) (Н)
 28. Црква Св. Ѓорѓи (Козјак) (Н)
 29. Ограѓе (Горачино) (Н)
 30. Селски Гробишта (Драгоево) (Н)
 31. Гробишта (Доброшани) (Н)
 32. Стари Гробишта (Ново Село) (Н)
 33. Црква Св. Спас (Ново Село) (Н)
 34. Гробишта (Пенуш) (Н)
 35. Црквиште (Пиперово) (Н)
 36. Кисетарла (Почивало) (Н)
 37. Стаиќувез (Почивало) (Н)
 38. Гробишта (Скандалци) (Н)
 39. Солена Вода (Стар Караорман) (Н)
 40. Стари Селски Гробишта (Таринци) (Н)
 41. Града (Црешка) (Н)
 42. Полиса (Црешка) (Н)
 43. Логур (Шопур) (Н)
 44. Манастириште (Шопур) (Н)
 45. Ширинка (Шопур) (Н)
 46. Св. Архангел Михаил (Штип) (Н)
 47. Црквиште (Гујновци) (Н)
 48. Предлошка:Архео-Богданци (Н)
 49. Предлошка:Архео-Дојран (Н)
 50. Парк Бом (Н)
 51. 2NE1 (Н)
 52. Дискографија на 2NE1 (Н)
 53. Предлошка:Архео-Гевгелија (Н)
 54. Предлошка:Архео-Градско (Н)
 55. Предлошка:Архео-Чашка (Н)
 56. Предлошка:Архео-Велес (Н)
 57. Предлошка:Архео-Виница (П)
 58. Теба (Египет) (Н)
 59. Предлошка:Архео-Зрновци (Н)
 60. Предлошка:Архео-Кочани (Н)
 61. Предлошка:Архео-Дебрца (Н)
 62. Предлошка:Архео-Липково (Н)
 63. Предлошка:Архео-Старо Нагоричане (Н)
11. Професор 18+

Јули[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
1. Royalcatlover
 1. Предлошка:Архео-Куманово (Н)
 2. Предлошка:Архео-Охрид (Н)
 3. Предлошка:Архео-Македонска Каменица (Н)
 4. Предлошка:Архео-Делчево (Н)
 5. Предлошка:Архео-Лозово (Н)
 6. Предлошка:Архео-Свети Николе (Н)
 7. Предлошка:Архео-Конче (Н)
 8. Предлошка:Архео-Радовиш (Н)
 9. Предлошка:Архео-Сопиште (Н)
 10. Предлошка:Архео-Бутел (Н)
 11. Предлошка:Архео-Гази Баба (Н)
 12. Предлошка:Архео-Ѓорче Петров (Н)
 13. Предлошка:Архео-Зелениково (Н)
 14. Предлошка:Архео-Илинден (Н)
 15. Предлошка:Архео-Карпош (Н)
 16. Предлошка:Архео-Петровец (Н)
 17. Предлошка:Архео-Студеничани (Н)
 18. Предлошка:Архео-Чучер-Сандево (Н)
 19. Предлошка:Архео-Струга (Н)
 20. Предлошка:Архео-Пробиштип (Н)
 21. Предлошка:Архео-Неготино (Н)
 22. Предлошка:Архео-Демир Капија (Н)

Август[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
1. Royalcatlover

Септември[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
1. Royalcatlover
2. КатеринаКајевска

Декември[уреди извор]

Бр. Корисник Статија
1. Професор 18+

Галерија[уреди извор]