Бромоводородна киселина

Од Википедија — слободната енциклопедија
Бромоводородна киселина
Ball-and-stick model of hydrogen bromide
Ball-and-stick model of hydrogen bromide
Ball-and-stick model of water
Ball-and-stick model of water
Ball-and-stick model of the bromide anion
Ball-and-stick model of the bromide anion
Ball-and-stick model of the hydronium cation
Ball-and-stick model of the hydronium cation
Назнаки
10035-10-6 Ок
ChEBI CHEBI:47266 Ок
ChemSpider 255 Ок
EC-број 233-113-0
3Д-модел (Jmol) Слика
PubChem 260
RTECS-бр. MW3850000
UNII 3IY7CNP8XJ Н
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед безбојна/слабожолта течност
Мирис acrid
Густина 1,49 g/cm3 (48% w/w aq.)
Точка на топење
Точка на вриење
221 g/100 mL (0 °C)
204 g/100 mL (15 °C)
130 g/100 mL (100 °C)
Киселост (pKa) −9[1]
Вискозност 0,84 cP (-75 °C)
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
-36,3 kJ/mol
Стандардна моларна
ентропија
So298
198,7 J/K mol
Специфичен топлински капацитет, C 29,1 J/K mol
Опасност
NFPA 704
Температура на запалување {{{value}}}
Безбедносен лист ICSC 0282
Слични супстанци
Други анјони Флуороводородна киселина
Хлороводородна киселина
Јодоводородна киселина
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Бромоводородна киселина — двоатомска молекула со формула HBr. Станува збор за безбојно соединение во облик на гас, при нормални услови. Бромовородната киселина се создава со растворање на бромоводород во вода. HBr е добро растворлив во вода, со масен удел од 68,85% на собна температура. Бромоводородот и бромоводородната киселина не се иста супстанца и покрај тоа што бромоводородната киселина се означува со HBr.

Употреба[уреди | уреди извор]

Позната е употребата на HBr во хемиската синтеза. На пример,HBr се користи за производство на алкил бромид од алкохол:

Пример со формула: ROH + HBr → RBr + H2O

HBr се додава на алкените за да се добијат бромоалкани, кои се важно семејство на органските сооединенија.

Пример со формула: RCH=CH2 + HBr → RCH(Br)–CH3

Со добивање на HBr од алкини настануваат бромоалкени. Стегиметијата од овој тип е спротивно:

Пример со формула: RC≡CH + HBr → RC(Br)=CH2

Со додавање на HBr на халоалкени се формираат геминални дихалоалкани. (Овој тип на додатоци го следи Марковниковото правило):

Пример со формула: RC(Br)=CH2 + HBr → RC(Br2)–CH3

Исто така, HBr се користи за отворање на епоксиди и лактони, и во синтеза на бромоацетилен. Исто така, HBr се јавува како катализатор со многу органски реакции.[2][3][4][5] Предложено е да бромоводородната киселина се користи во проточни батерии..[6]

Лабораториски синтези[уреди | уреди извор]

HBr се синтерезира со користење на повеќе методи. HBr може да се подготви со дестилација на раствор на натриум или калиум бромид со фосфорна киселина или разредена сулфурна киселина [7]::

Пример со формула: 2KBr + H2SO4 → K2SO4 + HBr

Концентрираната сулфурна киселина не е ефикасна, бидејќи формираниот HBr се оксидира со гасовитиот бром:

Пример со формула: 2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + 2H2O

Киселината, исто така, може да се подготви на неколку други начини, вклучувајќи и бром во реакција со фосфор и вода или со сулфур и вода [7]:

Пример со формула:2Br2 + S + 2H2O → 4HBr + SO2

Киселината уште може да се подготви со броминација на тетралин (1,2,3,4-тетрохидронафтален):[8]

Пример со формула:C10H12 + 4Br2 → C10H8Br4 + 4HBr

Бромот може да се редуцита со фосфорна киселина:

Пример со формула:Br2 + H3PO3 + H2O → H3PO4 + 2HBr

Водениот раствор на бромоводородот исто така може да се подготви во мали количини трифенолофосфониум броминд со рефлуктирачка киселина.[2]

HBr се припрема според горните наведени медоди каде може да биде онечистен со Br2, кој може да се отстрани со пропуштање на гас преку Cu мрежа или низ фенол.[9]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Bell, R.P. The Proton in Chemistry, 2nd ed., Cornell University Press, Ithaca, NY, 1973.
  2. 2,0 2,1 -{Hercouet, A.;LeCorre, M. (1988) Triphenylphosphonium bromide: A convenient and quantitative source of gaseous hydrogen bromide. Synthesis, 157-158.}-
  3. -{Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. Chemistry of the Elements; Butterworth-Heineman: Oxford, Great Britain; 1997;, pp. 809-812.}-
  4. -{Carlin, William W. U.S. Patent 4.147.601, April 3, 1979}-
  5. -{Vollhardt, K. P. C.; Schore, N. E. Organic Chemistry: Structure and Function; 4th Ed.; W. H. Freeman and Company: New York, NY; 2003.}-
  6. -{Hydrogen-based utility energy storage system}-
  7. 7,0 7,1 -{Pradyot Patnaik. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw-Hill, 2002, ISBN 978-0-07-049439-8}-
  8. -{WebElements: Hydrogen Bromide}-
  9. -{Ruhoff, J. R.; Burnett, R. E.; Reid, E. E. "Hydrogen Bromide (Anhydrous)" Organic Syntheses, Vol. 15, p.35 (Coll. Vol. 2, p.338).}-

Надворешни врски[уреди | уреди извор]