Бифуркација

Од Википедија — слободната енциклопедија

Именката бифуркација (од латиснкото bifurcare, да се раздели на две), има повеќе поврзани значења.

Поимот бифуркација се однесува специфично на главното тело на еден предмет кој се разделува на два дела. Доколку главниот предмет би се разделил на три или повеќе делови, би се користела поспецифична терминологија, како трифуркација, но тие случаи имаат помала веројатност да се случат отколку бифуркација (на пример, главна река да се раздели на три растоки).

Поимот исто така имплицира дека предметот кој се разделува е пат или авенија за пренос на предмет или материјал. На пример, потоци, патишта, цевки, сите тие можат да бифуркираат, но сепак стапче кое има главно тело и се подели на помали делови, не би се сметал за предмет со бифуркација.

Бифуркација е кога една река дава вода на два морски слива