Биоинженерство

Од Википедија — слободната енциклопедија
Податотека:Spread of Disease.JPG
Modeling of the spread of disease using Cellular Automata and Nearest Neighbor Interactions

'Биолошко инженерство, биотехнолошко инженерство или биоинженерство (вклучувајќи биоинженерски системи) е примената од концепти и методи од физика, хемија, математика, and компјутерска наука за да решат проблеми од животните науки, користејќи свои инженерски аналитички и синтетички методологии и исто така нивните традиционални чувствителности на трошоците и практичноста на решенијата штотуку пристигнати. Во овој контекст додека традиционалното инженерство ги применува физичките и математичките науки да се анализираат, дизајнираат и произведуваат апатични алатки, структури и процеси, биолошкото инженерство ги користи истите науки , како и брзиот напредок на телото на знаењето познато како молекуларна биологија, за да ги проучува многуте аспекти на живите организми.

Од посебна важност е примената на анализите и делотворните решенија на проблемите поврзани со човечкото здравје, ,но полето е многу повеќе општо од тоа. На пример, биониката е гранка на биолошкиот енженеринг кој се стреми да сфати како живите организми, како резултат на продолжено судење-и-грешка процеси познати како еволуција, имаат решено тешки проблеми во минатото, и да најде начин да го користи ова знаење за да решат слични проблеми во вештачките системи. Системската биологија, од друга страна бара да се користи инженерската блискост со комплекс од вештачки системи и можеби концептите користени во “обратниот енженеринг”да го олесни тешкиот процес на препознавањето на структурата,функцијата и прецизните методи на операцијата на комплексите од биолошки системи.

Овој биолошки енженеринг е наука заснована на дисциплина пронајдена по биолошките науки на ист начин како и хемискиот енженеринг,електротехниката и машинскиот енженеринг кои се засновани по хемијата,електрицитетот и магнетизмот односно класичната механика.

Биолошкиот енженеринг може да биде диференциран од неговите корени на чистата биологија или класичниот енженеринг . Биолошките студии понекогаш следат редукционистички пристап во гледање во системот на неговата најмала можна скала која што обично води директно во алатките како функционалната геномика.

Иако инженерните биолошки системи се користени за да ја манипулираат информацијата,градежниот материјал,процесот на хемикалии,производството на енергија,обезбедувањето на храна и одржување или подобрување на човековото здравје и нашата животна средина,нашата способност за брзо и сигурно инженирање на биолошките системи кои се однесуваат како во моментов помалку напредувани отколку нашето владеење над механичките и електричните системи.[1]

Разликата помеѓу биолошкото инженерство и поклопувањето со биомедицинското инженерство може да биде нејасна, како што некои од универзитетите ги користат поимите „биоинженерство“ и „биомедицинско инженерство“ мешано.[2] Но според Проф.Д-рЛауфенберг на МИТ,[3][4] Biological Engineering (како биотехнологијата) има поширока база која ги аплицира инженерските принципи до огромен ранг на големина и комлекси на системски рангирања од молекуларно ниво - молекуларна биологија, биохемија, микробиологија, фармакологија, белковинска хемија, цитологија, имунологија, неоуробиологија и наука за нервен систем (понекогаш користејќи биолошки субстанции) - на мобилните и тивко засновани методи(вклучувајќи уреди и сензори),сите макроскопски организми(растенија,животни)и зголемување на нивоата низ целиот екосистем. Ниту биолошкото инженерство ниту биомедицинското инженерство се целосно содржани еден во друг како да има небиолошки производи за медицинските потреби и биолошки производи за немедицински потреби.

АБЕТ,[5] заснована акредитација одбор за инженерски B.S. програми,прави дискусија помеѓу биомедицинското инженерство и биолошкото инженерство;како и да е разликите се многу мали. Биомедицинските инженери мора да имаат курсеви за животна наука кои ја вклучуваат човековата физиологија и да имаат искуство во вршење на мерења на живите системи додека биолошките инженери мора да имаат курсеви за животни науки(кои може да вклучува физиологија)и искуство во извршување на не специфични мерења на живите системи.Основните инженерски курсеви понекогаш се истите вклучувајќи термодинамика,флуидна и механичка динамика,кинетика,електроника и материјални својства.[6][7]

Биолошките инженери или биоинженерите се инженери кои ги користат принципите на биологијата и слатките на инженерството да произведат корисни ,материјални и економски одржливи производи.

Во главно биолошките инженери се обидуваат или да ги имитираат биолошките ситтеми за да направат производи или да ги изменат или контролираат биолошките системи, па на тој начин да можат да заменат или да докажат хемиски или механички процеси. Био-инженерите можат да го наметна т свето знаење во други делови од био-инженерството и биотехнологиите, вклучувајќи генетички измени на растенија и микроорганизки, биопроцеси и биокатализа.

The Main Fields of Bioengineering may be categorised as:

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Endy D, Foundations for engineering biology. Nature 438,449-4 2005, http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7067/full/nature04342.html
  2. NIH working definition of bioengineering http://www.becon.nih.gov/bioengineering_definition.htm Архивирано на 12 мај 2008 г. accessed, 3/1/2007
  3. http://web.mit.edu/be/index.shtml, 4/14/2011
  4. http://web.mit.edu/be/people/lauffenburger.shtml, 4/14/2011
  5. ABET http://www.abet.org/Linked%20Documents-UPDATE/Criteria%20and%20PP/A004%2010-11%20Accredition%20Policy%20and%20Procedure%20Manual%2011-05-09.pdf Архивирано на 26 март 2010 г., accessed 9/8/2010.
  6. Linsenmeier RA, Defining the Undergraduate Biomedical Engineering Curriculum http://www.vanth.org/curriculum/def_bme_curr.pdf
  7. Johnson AT, Phillips WM: "Philosophical foundations of biological engineering". Journal of Engineering Education 1995 , 84:311-318

Надворешни врски[уреди | уреди извор]