Прејди на содржината

Белвица (Преспанска)

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Alburnus|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Белвица (Преспанска)
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Alburnus
Вид: Белвица (Преспанска)
Научен назив
Alburnus belvica
(S. L. Karaman, 1924)
Синоними[2]
  • Alburnus alburnus belvica Karaman, 1924
  • Chalcalburnus belvica (Karaman, 1924)

Преспанска белвица (Prespa bleak- Alburnus belvica) е вид риба од семејството ципириниди, која може да се најде во Преспанското Езеро и во близина на Малото Преспанско Езеро на Балканот. Во Северна Македонија е позната како „нивичка“. Овој вид го сочинува најголемиот дел од исхраната на популацијата на далматинскиот пеликан (Pelecanus crispus) кај Малото Преспанско Езеро.

Опис и распространетост

[уреди | уреди извор]

Телото на белвицата е издолжено, странично сплеснато, покриено со лушпи кои лесно отпаѓаат. Грбот е со темнозелена до темносина боја, а страните и стомакот сребренобели со седефаст сјај. Устата е терминална и свртена нагоре. Белвицата од Преспанското Езеро е ендемичен вид и се среќава само во Преспанското Езеро.[3]

Преспанската белвица е краткотраен вид кој се наоѓа во слатководните езера и тековите текови на вода на низините рамнини. Исхраната за возрасни се состои од без'рбетници и плантажи, како и планктони. Ако се мрестат во притоките, тие се движат нагоре кон местата на мрестење во текот на ноќта.[4] Мрест се јавува во мај и јуни и возрасните се пелагични.[1]

Основни биолошки одлики

[уреди | уреди извор]

Белвицата полово созрева во третата година од животот, на должина од 7-8 см. Се мрести порционо во долг временски интервал, од мај до јули, во плитката крајбрежна зона на езерото. Плодноста на женката се движи помеѓу 3 000 – 10 500 јајца. Икрата е леплива и се прицврстува за ситен песок, чакал и растителна подлога. Ембрионалниот развој е краток и трае 4-5 дена. Просечната големина која ја достигнува белвицата изнесува 12 - 15 см. Максималната големина изнесува до 20 см и тежина од 50 грама. Живее и во стагнантни олиготрофни, но и во еутрофни екосистеми, а и во бавно проточни екосистеми, главно во долните текови на големите реки. Живее во големи и помали јата и главно се задржува во горните слоеви на водата. Пошто е со најбројна популација во Преспанското Езеро, навлегува во долните текови на реките кои се влеваат во езерото. Младите рипчиња се задржуваат во заливите и се хранат со зоопланктон, додека на возрасните основна храна им е зоопланктонот. Исто така се храни и со инсекти што паѓаат во водата, кукли од хирономиди и со други без‘рбетници, но и со растителна храна. Највозрасните единки понекогаш се хранат и со млади рипки.[3]

Преспанската белвица е различна од своите родови во поседувањето на поголем број жабри, 29-32 во споредба со максимум 26 кај повеќето видови белвици и исто така според поголемиот број скали во страничната линија, 52-57 во споредба со 54. Во Преспанското Езеро овој вид може да достигне вкупна должина од 180 мм.[5]

Населението на преспанската белвица се зголемува и во Преспанското Езеро и во Малото Преспанско Езеро [6] и покрај заканите за загадување на водата, прекумерниот риболов и екстракција на вода.[1] Потенцијално е загрозена и од конкуренција од инвазивни видови риби како што се Lepomis gibbosus и Pseudorasbora parva. Ова зголемување може да се должи на еутрофикација на водата на езерата што предизвикува зголемување на количината на планктон, со кој се хранат овие риби, во комбинација со краткото време на генерирање на овој вид.

Месото од белвицата е доста вкусно и барано на пазарот, за што има и економска вредност.[3]

  1. 1,0 1,1 1,2 Crivelli, A.J. (2006). "Alburnus belvica". IUCN Red List of Threatened Species. 2006: e.T61391A12460004. doi:10.2305/IUCN.UK.2006.RLTS.T61391A12460004.en.
  2. „Alburnus belvica (Karaman, 1924)“. Biolib.cz. Посетено на 24 June 2012.
  3. 3,0 3,1 3,2 Службен весник на Р.М бр.145 2011 г.
  4. Фрез, Рене и Поли, Даниел, уред. (2018). "Alburnus belvica"FishBase. June 2018 г.
  5. Ivana Buj; Jasna Vukić; Radek Šanda; и др. (2010). „Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species“. Folia Zoologica. 59 (2): 129–141. doi:10.25225/fozo.v59.i2.a8.2010.
  6. „Fish Guide“. Saving fish biodiversity in the Prespa basin. Society for the Protection of Prespa. Архивирано од изворникот на 2018-12-06. Посетено на 6 December 2018.