Прејди на содржината

Балкански крт

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Talpa|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Балкански крт
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Talpa
Вид: Балкански крт
Научен назив
Talpa stankovici
V. Martino & E. Martino, 1931
Опсег на балканскиот крт

Балкански крт (Talpa stankovici)или Реликтна (македонска) кртицаендемски вид крт, распространет во југоисточна Европа. Населува разнолики живеалишта, од песочни плажи до пасишта и ораници.

Македонската кртица е вид цицач кој припаѓа на фамилија (Talpidae). Тој е балкански ендемит, чиј ареал на распространување е главно ограничен на Западна Македонија, а делумно се протега и во Северозападна Грција, Североисточна Албанија и само маргинално во Црна Гора.[2]

Опис[уреди | уреди извор]

Поседува силно развиени предни нозе со силни канџи со кои копа тунели под површината на земјата долги од 30 до 50 метри. Телото им е цилиндрично со должина до 20 cm со црно прекриено крзно, очите се мали и закржлавени, а ушите не се видливи. Се исхрануваат со ситни безрбетници кои живеат под земјата. Кртицата има важна улога во педогенетските процеси на почвата разнесувајќи го хумусниот слој.[2]

Ареал и загрозеност[уреди | уреди извор]

Балканскиот крт е присутен во Црна Гора, Македонија и Грција (и на континенталниот и на островскиот дел)[1][3]. Се претпоставува дека е присутен и на подрачјето на Албанија и Косово[1]. Се смета дека популацијата на балканскиот крт е голема, а со тоа овој вид не е загрозен[1].

Во Национален Парк Галичица распространет е во природните и полу – природните тревести екосистеми како и на обработливите земјоделски површини, а животниот век им трае од 3 до 6 години.[2]

Не е заштитен со закон.

Филогенија[уреди | уреди извор]

Балканскиот крт се смета за многу близок со романскиот крт на основа на морфолошките податоци. Поновите молекуларно-генетички истражувања укажуваат на тоа дека е посродна со левантскиот крт.[4]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Vohralík, V., Kryštufek, B. 2008. Talpa stankovici[мртва врска]. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.}-
  2. 2,0 2,1 2,2 НП Галичица
  3. Tryfonopoulos, G.A., Thanou, E.G., Fraguedakis-Tsolis, S.E., Chondropoulos, B.P. 2010. New data on the distribution and genetic structure of Greek moles of the genus Talpa (Mammalia, Talpidae). J Zool Syst Evol Res 48(2): 188–193.
  4. Colangelo, P., Bannikova, A.A., Kryštufek, B., Lebedev, V.S., Annesi, F., Capanna, E., Loy, A. 2010. Molecular systematics and evolutionary biogeography of the genus Talpa (Soricomorpha: Talpidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 372–380.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]