Архивска сигнатура

Од Википедија — слободната енциклопедија

Архивска сигнатура е ознака на архивските единици утврдена според структурата на архивскиот материјал,напишана со букви или броеви.