Анти

Од Википедија, слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Прататковината на Словените.
Germanic gold buckle from Keszthely, Hungary.jpg

Антите се една од трите словенски племенски групи образувани во IV век, на територијата на словенската прататковина, која се наоѓала источно и северно од Карпатите до реките Висла и Днепар.

Според римскиот хроничар Тацит (а и според огромниот број слависти), Словените се делеле на три племенски групи: Венети, населени на западниот дел од нивната татковина, Антите, населени на источниот, и Склавини населени на јужниот дел. Тој исто така ја одредува татковината на Словените: Северното Прикарпатие – реките Днестар и Днепар.

Антите според Шахматов биле најбројното словенско племе. Најголемиот дел од Антите останал во прататковината, или почнал да се придвижува кон исток и север - додека мал дел од Антите заедно со Склавините тргнал надолу и преку Карпатите навлегол во на југ се до Тракија и Македонија.