Ана Мартиноска

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Ана Мартиноска.jpg

Ана Мартиноска (Скопје, 1972) е професорка, научничка во областа на фолклорот, литературата и културата, колумнистка на родови и културолошки теми, феминистка.

Образование[уреди | уреди извор]

Дипломирала на Филолошкиот факултет на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности во 1994 год., каде ги завршила и постдипломските студии. Магистрирала во 2002 год. со теза со наслов “Поетика на македонските народни гатанки”. Во 2010 год. на Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје ја одбранила и докторската дисертација со наслов “Конески и фолклорот“.

Академска и научна дејност[уреди | уреди извор]

Од 1996 год. д-р Мартиноска е вработена во Институтот за македонска литература, во Одделението за македонска народна литература. Во моментов е на работното место научна советничка/редовна професорка. Учествувала со самостојни прилози во националните научноистражувачки проекти “Истражување на митот и ритуалот во македонската народна литература”, “Драмски елементи во македонскиот фолклор”, “Националните рефлексии во одредени творечки пројави од македонската литература 19 век”, „Аспекти на традиционалното во македонскиот фолклор“, „Аспекти на религиозното во македонскиот фолклор“ и макропроектот “Македонски книжевен лексикон”, како и во меѓународните проекти на Институтот „Родови претстави во македонската и албанската култура и социјално живеење“ (UNESCO), „Родови претстави во балканските литератури и култури“ (соработка со Унив. Неофит Рилски, Бугарија) и „Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски“ (соработка со Универзитетот во Ријека, Хрватска). Посебно значајно е и нејзиното учество во меѓународните проекти “Nationality Building and the Break-up of the Empire“ (Билги Универзитет, Турција), “Learning How to Write Effectively” (во рамки на COST програмите) и “Literacy Development in the Humanities: Creating Competence Centres for the Enhancement of Reading and Writing Skills as Part of University Teaching” (SCOPES).

Напоредно со нејзината научна активност, Мартиноска предава на Постдипломските културолошки студии во книжевноста, каде е ангажирана на предметите „Вовед во културологија“, „Културата и глобализацијата“, „Сексуалноста и културата", "Народна култура" и “Академско пишување“. На докторските студии на истата група ангажирана е на предметите „Културните предизвици на глобализацијата“ и „Родови претстави во современата култура и медиуми“, а на групата по Македонистика со предметите „Фолклорот и современата литература“ и „Процесите на митологизација и демитологизација во македонската литература“. Мартиноска има и работно искуство како предавачка по предметите „Македонска народна литература“ и „Теорија на литературата“ на Државниот Универзитет во Тетово.

Научни престои[уреди | уреди извор]

Мартиноска реализирала повеќе научни и стручни престои, од кои се издвојува докторскиот престој на Универзитетот во Оксфорд, Велика Британија во 2004, каде под менторство на проф. д-р Том Паулин работела на истражување на врските помеѓу фолклорот и современата литература, како и неколку престои во Србија, Бугарија, Италија и Русија. Редовен учесник е на голем број научни конференции и симпозиуми во Унгарија, Украина, Романија, Бугарија, Турција, Русија, Хрватска, Србија, Естонија, Шпанија, Швајцарија и др.

Објавени трудови[уреди | уреди извор]

Мартиноска ги има објавено книгите “Поетиката на македонските народни гатанки” (Македонска книга, 2002), “Митот и ритуалот во македонскиот фолклор – релации и проникнувања” (2008), “Голиот на гости – Антологија на македонскиот еротски фолклор” (2007), „Конески и фолклорот“ (2012), „Културни парадокси (Родот, етницитетот и идентитетот во фолклорот и литературата)“ (2014) и „Културна фабрика (Огледи за родот, градот и популарната култура)“ (2018). Заедно со Маја Јакимовска-Тошиќ е уредник на изданието „Популарна култура-Поглед одозола/Popular Culture: Reading from Below" (2016). Истовремено, таа има објавено и шеесетина самостојни научни трудови во стручната и научна периодична литература во земјата и во странство, како и над двесте колумни на културолошки и родови теми во неделникот „Глобус“ и во дневниот весник „Нова Македонија“. Се занимава и со преведување на стручни трудови од англиски и српски на македонски јазик и обратно.

Мартиноска била главна и одговорна уредничка на Институтското списание за литературна наука „Спектар“ (2013-14). Членка е на редакцијата на електронското списание „Блесок“ (2012-14), одговорна за рубриките Критика и Есеи. Членка е и на Здружението за компаративна книжевност на Македонија и на Меѓународната Асоцијација за компаративна литература (ICLA).

Мартиноска е Претседателка е на Научниот совет на Институтот за македонска литература.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]