Александар Спасов

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Александар Спасов
ALEKSANDAR SPASOV.tif
Роден 18 август 1925
Скопје
Починал 27 мај 2003
Скопје, Македонија Македонија
Националност Македонец
Занимање литературен критичар, книжевник


Александар Спасов (18 август 1925, Скопје - 27 мај 2003, Скопје) — македонски литературен критичар, книжевник и професор, член на МАНУ.

Образование и работен век[уреди | уреди извор]

Се школувал во Велес и во Скопје, каде што дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет. Работел во ,,Млад борец“ (1945), ,,Нова Македопнја" (1946), во Средното медицинско училиште (1950), а од крајот на 1950 година е на служба на Филозофскиот (Филолошкиот) факултет во Скопје, како асистент, доцент, вонреден и редовен професор. Предава македонска книжевност во XX век и словенечка книжевност од втората половина на XVIII век до крајот на Првата светска војна. Бил продекан, шеф на катедра и прв директор на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (1968 —1970). Учесник во НОБ е од 1941 година. Заземал разни функции во СКОЈ и СКМ. Во 1972 година е избран за дописен, а во 1976 година — за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите.

Научна дејност и творештво[уреди | уреди извор]

Се занимавал особено со проучувања од областа на македонската книжевност во XIX и XX век, потоа — со новата словенечка книжев- ност и компаратистика. Повеќе од три децении делува и како лите- ратурен критичар и есеист. Во својство на гостин-професор предавал во Минхен (1965) и Келн (1970). Предавања и кратки курсеви држел во повеќе југосло- венски и странски универзитети: Белград, Загреб, Сараево, Нови Сад, Задар, Берлин, Хале, Стокхолм, Упсала, Гетеборг, Лунд, Ле- нинград, Букурешт, Крајова, Виена, Салцбург, Ипсбрук, Мериленд. Учествувал со реферати на конгреси, научни конферепции и сим- иозиуми во земјата и во странство: Прага, Варшава, Харвард, Бриксен (Бресаноне). Бил уредник на списанијата ,,Иднина“, ,,Разгледи“ и ,,Литера- турен збор“ (на ова списание бил главен и одговорен уредник две децении), а исто така — претседател на Сојузот на друштвата за маке- донски јазик и литература на СРМ, иа АКУД ,,Мирче Ацев“, на ,,Ра- циновите средби“, на Издавачкиот совет на ,,Разгледи“, секретар па Друштвото на писателите на Македонија, члеп на управите на Сојузот на славистите на Југославија и на Сојузот на писателите на Југославија. Објавил реднца книги, антологии, избори, студии, освен на македонски и на срнскохрватски, словенечки, албански, турски, англиски, фрапцускп, германски, италијански, романски и други јазици.

Награди и признанија[уреди | уреди извор]

Двоен носител е па Орденот иа трудот со златен веиец (1966, 1969), добитнпк е па Наградата ,,13 Ноември“ и иа повеќе повелби, плакети, споменици и благодарници.