Алгологија

From Википедија
(Redirected from Алголог)
Jump to navigation Jump to search

Алгологија или фикологија е биолошка наука која се бави со проучување на алгите. Се смета за субдисциплина на ботаниката.