Автомобилски регистарски таблички во Естонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Естонски евро-таблички.
Естонски таблички пред влезот на Естонија во ЕУ.
табличка од 1991
табличка од 1993

Регистарските таблички во Естонија се составени од три букви и трицифрен број. Црни карактери на бела позадина. Првата буква покажува во кој регион е регистрирано возилото.

Естонски таблички од 1958
Естонски таблички (1980-1990)
14-08-14-Tallinn-RalfR-113.jpg

Car designations[уреди | уреди извор]

Други таблички[уреди | уреди извор]

  • Доколку е американско возилото тогаш табличките се од американски тип. Тогаш табличките се од типот: 12-ZCL (Z-покажува дека се работи за американски димензии)
таблички за автобус (американски стил)
  • за странски државјани, табличката е обоена жолто со црни карактери, и се сосотои од три броеви и три букви. Првите две букви се EE и тие покажуваат дека се работи за возила регистрирани од страна на странски државјанин.
Естонска табличка за возило на странски државјанин од 1993
  • за приколки на возилата, табличката ја има следната шема: 123-AB (црни карактери на бела површина).
табличка за приколка
  • за мотоцикли, табличката ја содржи следната шема: 12-АВ (црни карактери на бела површина).
табличка за мотоцикл
  • за дипломатски возила, табличката е обоена сино, и е испишана со бели карактери, шемата се состои од две букви и четеири броеви. Првите две букви или се: CD-дипломатски кор или АТ-аташе.првите два броја од четирите се код на претставништето. За приватните автомобили на службените лица се користи кратенката CMD и три броеви од кои првите два се код на амбасадата.
табличка од службено дипломатско возило, регистрирано во 1995
  • Армиските возила користат таблички обоени во црно со бели карактери