Јупитерови месечини

Од Википедија — слободната енциклопедија
Јупитерови сателити: Ио, Европа, Ганимед и Калисто

Јупитер има 16 поголеми месечини кои се прикажани според оддалеченоста од него (првиот е најблиску до Јупитер. Тоа се следниве:

 1. Метида
 2. Адрастеја
 3. Амалтеја
 4. Теба
 5. Ија
 6. Европа
 7. Ганимед
 8. Калиста
 9. Леда
 10. Хималија
 11. Лизитеја
 12. Елара
 13. Ананка
 14. Кармa
 15. Пасифаја
 16. Синопa