Шаблон:Инфокутија Веројатносен распоред

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Pараметри: {{{parameters}}}
носач: {{{support}}}
 : {{{pdf}}}
Распоредна функција: {{{cdf}}}
средина: {{{mean}}}
Медијана: {{{median}}}
Модус: {{{mode}}}
 : {{{variance}}}
Асиметрија: {{{skewness}}}
Вишок испакнатост: {{{kurtosis}}}
Ентропија: {{{entropy}}}
МТФ: {{{mgf}}}
КФ: {{{cf}}}
Икона за документација Шаблонска документација[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Употреба[уреди | уреди извор]

Шаблонов става инфокутија десно во статијата, опишувајќи го дадениот веројатносен распоред (наречен „дистрибуција“ или „распределба“), зависно од укажаните параметри. За да го ставите шаблонот, прекопирајте го следниов код и пополнете ги вредностите.

{{Инфокутија Веројатносен распоред
  | name       = 
  | type       = 
  | pdf_image  = 
  | cdf_image  = 
  | notation   = 
  | parameters = 
  | support    = 
  | pdf        = 
  | cdf        = 
  | mean       = 
  | median     = 
  | mode       = 
  | variance   = 
  | skewness   = 
  | kurtosis   = 
  | entropy    = 
  | mgf        = 
  | cf         = 
  | pgf        =
  | fisher     = 
  }}

Параметри[уреди | уреди извор]

  • name — Назив што стои најгоре во инфокутијата. Треба да биде називот на распоредот без да го содржи зборот „распоред“, како на пр. „Нормален“, „Експоненцијален“ (незадолжително).
  • type — тип на распоредот. Можни вредности: „дискретна“ (или „масна“), „непрекината“ (или „густинска“) и „повеќеваријантна“.
  • pdf_image — слика на веројатносната густина, плус друг текст, како на пример: [[Податотека:xxx.svg|250п]]<br/>текст овде (незадолжително).
  • cdf_image — слика на збирниот распоред, плус друг текст, како на пример: [[Податотека:xxx.svg|250п]]<br/>текст овде (незадолжително).
  • notation — типично означување на распоредот, како на пример \scriptstyle\mathcal{N}(\mu,\sigma^2). Прибележувањето (нотацијата) вклучувајќи ги сите параметрите на респоредот образложени во следната ќелија.
  • parameters — параметрите на распоредното семејство (како на пр. μ и σ2 за нормален распоред).
  • support — носачот на распоредот, кој моеж да зависи од параметрите. Ова наведете го како <math>x \in some set</math> за непрекинати рапсределби, а како <math>k \in some set</math> за дискретни распореди.
  • pdf — функција на веројатносната густина (или функција на веројатносната маса), како на пример: <math>\frac{\Gamma(r+k)}{k!\,\Gamma(r)}\,p^r\,(1-p)^k \!</math>. Изоставете ја ознаката на функцијата, како на пример „ƒ(x;μ,σ2)“.
  • cdf — збирна функција на распоредот, како на пример: <math>I_p(r,k+1)\text{ каде }I_p(x,y)</math> е регуларизирана непотполна бета-функција.
  • meanсредина, или очекувана вредност.
  • medianмедијаната, само за безваријантни распоредот.
  • modeмодусот.
  • varianceваријансата од распоредот, или коваријантна матрица во повеќеваријантни случаи.
  • skewnessкоефициентот на асиметрија (накривеноста).
  • kurtosisвишокот испакнатост.
  • entropyинформациската ентропија.
  • mgfмоментотворната функција, како на пример: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^t}\right)^r \!</math>.
  • char или cfкарактеристичната функција, како на пр: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^{i\,t}}\right)^r \!</math>.
  • pgf - веројатноснотворната функција.
  • fisherФишеровата информациска матрица на моделот.
  • intro — порака што се прикажува прва, пред сите други содржини на инфокутијата (незадолжително).
  • marginleft — маргината лево од инфокутијата (по основно: 1em).
  • box_width — ширина на инфокутијата (по основно: 325 пиксели).