Злато

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Платина - Злато - Жива
Сребро
Au

Рентгениум  
 
 

Au-TableImage.png
Општи податоци
Име, симбол,атомски број Злато, Au, 79
Припадност на група преодни метали
група, периода VIIIB , 6
густина, тврдина 19300 kg/m3, 2,5
Боја златно - жолта
80 px
Карактеристики на атомот
атомска маса 196,96655 u
атомски радиус 135 (174) pm
ковалентен радиус 144 pm
ван дер Валсов радиус 166 pm
електронска конфигурација [Xe]4f145d106s1
e- на енергетските нивоа 2, 8, 18, 32, 18, 1
оксидациони броеви 3, 1
Особине на оксидот амфотерни
кристална структура регуларна, ѕидно
центрирана
Физички карактеристики
агрегатна состојба цврста
точка на топење 1337,33 K (1064,18 °C)
точка на вриење 3129 K (2856 °C)
моларен волумен 10,21×10-3 m3/mol
топлина на испарување 334,4 kJ/mol
топлина на топење 12,55 kJ/mol
притисок на заситена пареа 2,37×10-4 Pa (1337 K)
брзина на звукот 1740 m/s (293,15K)
Останати карактеристики
Електронегативност 2,54 (Полинг)
1,42 (Алред)
специфична топлина 128 J/(kg*K)
специфична спроводливост 45,2×106 S/m
топлинска спроводливост 317 W/(m*K)
I енергија на јонизација 890,1 kJ/mol
II енергија на јонизација 1980 kJ/mol
III енергија на јонизација 2900 kJ/mol
IV енергија на јонизација 4200 kJ/mol
Најстабилни изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. е.р. MeV p.r.
195Au (веш.) 186,1 денови з.е. 0,230 195Pt
196Au (веш.) 6,18 денови з.е.   196Pt
197Au 100% стабилен изотоп со 118 неутрони
198Au (веш.) 2,693 часови β- 1,372 198Hg
199Au (веш.) 3,14 денови β- 0,453 199Hg
Таму кадешто не е поинаку назначено
се употребени SI единици и стандардни услови.

Златото е хемиски елемент во периодниот систем на елементите со симбол Au (латински aurum) и атомски број 79.

Златото се користи како монетарен стандард во многу земји и исто така се користи во изработката на накит и електроника.Во минатото златото се добивало преку промивање златоносен песок по реките и потоците,додека денес се користат посовремени методи за негова експлоатација.Во природата се среќава често во форма на електрум(мешавина од самородно злато и сребро)или како придружен метал во рудниците на бакар или во кварцните вени.Најголемите рудници на злато во светот се наоѓаат во Јужноафриканската република.Други големи производители се Кина ,САД ,Австралија,Русија, Перу и Канада.Во последниве неколку години цените на златото незапирливо растат на светските берзи.