Друштвена мрежа

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Друштвена мрежа (наречена и социјална мрежа) е теоретскa конструкција користена во општествените науки за да ги проучува општествените односи. Теоретскиот пристап е, нужно, релациски. Аксиома на пристапот на друштвената мрежа кон разбирање на друштвените интеракции е дека друштвените феномени треба првенствено да се замислат и истражат преку својствата на односите меѓу и во рамките на единиците наместо својствата на самите единици.

Еволуционен граф на една друштвена мрежа.

Преглед[уреди]

Друшвената мрежа е теоретска конструкција користена во општествени науки за да ги проучува односите меѓу поединци, групи, организации, па дури и целото општество (друштвена единица, види диференцијација). Терминот се користи за опишување на друштвената структура утврдена како интеракција. Врските (понекогаш се нарекуваат рабови или врски) во структурата се нарекуваат "јазли ". Јазли преку кои секојa даденa друштвена единица се поврзува, претставуваaт конвергенција на различни друштвени контакти на таа единица. "Мрежата" меѓу такви јазли може да ја формираат многу видови на односи. Таквиот пристап е корисен за моделирање и објаснува многу општествени феномени. Теоретскиот пристап е, нужно, релациски. Аксиома за пристап на друштвената мрежа за разбирање на друштвени односи е дека друштвените феномени треба да се првенствено замислени истражени преку својствата и односите меѓу единиците наместо својствата на самите единици. Така, една заедничка критика на теоријата за друштвените мрежи е дека поединечни агенциии се игнорирани,[1] иако ова не е случај во праксата (види агент-базирано моделирање). Токму поради тоа многу различни видови на односи, самостојно или во комбинација, се вклучуваат во конфигурацијата на мрежата, мрежен анализатор се корисни за широк спектар на истражувања. Во општествените науки, овие области на истражувања вклучуваат, но не се ограничени на антропологија, биологија, комуникациски студии, економија, географија, информатика, организациски студии, друштвена психологија, социологија и социолингвистика. Научниците во овие и други области ја користат идејата за "друштвената мрежа" површно за речиси еден век како конотација за комплексни множества на односи помеѓу членовите на друштвените единици во сите скали на анализа , од страна на локалните до глобалните како и без скала.

Историја[уреди]

Некои од идеите на теоријата за друштвената мрежа се наоѓаат во текстовите на старите Грци. Во доцните 1800-ти, и Емил Диркем и Фердинанд Тониес ја најавуваат идејата на друштвените мрежи во нивните теории и истражувања на друштвените групи. Тониес тврди дека друштвените групи може да постојат како лични односи и непосредни друштвени врски што поврзуваат или поединци, кои имаат исти вредности и верувања ( gemeinschaft ) на германски, најчесто се преведува како "заедница") или безлични, формални и инструментални друштвени врски (gesellschaft на германски, најчесто се преведува како "општество").[2] Диркем даде не индивидуалистичко објаснување на општествените факти тврдејќи дека општествените појави се јавуваат кога поединци во интеракција конституираат реалност дека не може повеќе да се земе предвид во однос на карактеристиките на индивидуалните субјекти.[3] Георг Симел, кој пишувал на крајот на дваесеттиот век, истакна за природата на мрежи и ефектот на големината на мрежите на интеракција и ги испитувале можностите за интеракција во лабаво поврзана мрежи наместо група.[4]

Главни случувања во полето може да се видат во 1930 година од страна на неколку групи во психологијата, антропологијата и математика кои работат самостојно.[1] Во психологија, во 1930-тите, Јаков Л. Морено започна систематско евидентирање и анализа на друштвената интеракција во мали групи, особено училници и работни групи (види социометрија). Во антропологија, фондацијата за теорија на друштвени мрежи е теоретска и етнографска работа на Бронислав Малиновски,[5] Алфред Редклиф-Браун, [6] и Клод Леви-Строс.[7] Група на друштвените антрополози поврзани со Макс Глукман и Манчестер школо, вклучувајќи го и Џон А. Барнс,[8] Ј. Клајд Мичел и Елизабета Бот Спилиус,[9][10] често се сметаат за заслужни за вршење на некои од првите теренска работи од кои се извршени мрежни анализи.[1] Во социологија, на почетокот на (1930) работата на Талкот Парсонс ја постави основата за преземање на релационен пристап кон разбирање на друштвената структура.[11][12] Подоцна, цртајќи врз основа на теоријата на Парсонс, работата на социологот Петар Блау дава силен поттик за анализа на релациони врски на друштвените единици со својата работа на размена на друштвена теорија.[13][14][15] До крајот на 1900, се поголем број на научници работеле да се комбинираат различни песни и традиции. Една група составена од социологот Харисон Вајт и неговите ученици на Универзитетот Харвард Одделот за општествени односи. Марк Granovetter[16] и Бери Велман[17] се меѓу поранешните студенти на Вајт, кои ги елаборирале и се залагале за анализа на друштвените мрежи. Други групи развиена во Универзитетот на Калифорнија Ирвин, вклучувајќи го Линтон Фримен, а во Универзитетот во Чикаго, вклучувајќи го Џозеф Галаскиевиц, а во Државниот Универзитет во Мичиген, вклучувајќи го Нан Лин и Еверет Роџерс и на Универзитетот во Торонто, од кои и Елизабета Бот, вклучувајќи и дополнителни поранешни студенти на Харисон Вајт. Подетален преглед на развојот на теорија на друштвената мрежа и анализа се наоѓа во Линтон В. Фримен.

Нивоа на анализа[уреди]

Само организација на мрежа, базирана на Наглер, Левина и Тими, (2011)

Во принцип, друштвените мрежи се само-организирани комплексни појави, така што на глобално ниво кохерентна шема се појавува од локалната интеракција на елементите кои го сочинуваат системот.[18][19] Овие модели се се поочигледни како мрежата се зголемува. Сепак, глобална мрежа за анализа, на пример, на сите меѓучовечки односи во светот, па дури и на еден глобален регион, не е возможна и не е веројатно да содржи толку многу информации, како да се неинформативни. Така, друштвените мрежи се анализираат од бројот и видот на односите во врска со теоретските прашања на истражувачот. Ваквите анализи може да се одвоени според теорија, како што е одредена група на лица чии односи треба да се анализираат во рамките на одредени скали или пак, според теоријата, може да бидат насочени кон анализа на одредени видови на односи и да се без скала. Иако не значи дека нивоата на анализа меѓусебно се исклучуваат, постојат три главни нивоа во која мрежите може да падне микро- ниво, средно ниво и макро-ниво.

Микро ниво[уреди]

На микро ниво, друштвената мрежа за истражување обично започнува со поединец, играње со снежни топки се прослед како друштвени односи или може да започне со мала група на поединци во одреден општествен контекст.

Дијаграм на друштвена мрежа, микро ниво.

Актер ниво[уреди]

Најмалата единица на анализа во друштвена мрежа е индивидуа односно, "актер", во нивниот социјален амбиент. Актерот во центарот на мрежната анализа често се фокусира на мрежни карактеристики како што се средиште, престиж и улоги како што се врски и меѓучовечки мостови. Ваквите анализи, понекогаш се нарекуваат его-центрични или его мрежи, најчесто се користат во областа на психологија или друштвена психологија, етнографија, анализа на сродство или други генеалошки студии на односи меѓу поединците.

Двојно ниво[уреди]

Едноставно кажано, двојка се друштвени односи помеѓу две индивидуи. Мрежно истражување на двојки може да се концентрира на структура на односот, друштвена еднаквост, и тенденции кон реципроцитет.

Тројно ниво[уреди]

Додај еден поединец на двојка, а имате тријада. Истражување на ова ниво може да се концентрира на фактори како што се рамнотежа и транзитивност, како и друштвена еднаквост и тенденции кон реципроцитет.

Ниво на подмножество[уреди]

Подмножество како ниво на мрежа за истражување на проблемите почнува на микро-ниво, но може да претставува премин во средно ниво на анализа. Подмножество како ниво на истражување може да се фокусира на далечина и можност за досегнување, здружувања, кохезија, подгрупи или други групни акции и однесување.

Средно ниво[уреди]

Во принцип, теории за средно ниво започнале со големина на популација која спаѓа помеѓу микро и макро нивоа. Сепак, средно ниво, исто така, може да се однесува на анализи кои се специјално дизајнирани за да се открие поврзаноста меѓу микро и макро нивоа.

Дијаграм на друштвена мрежа, средно ниво

Организации[уреди]

Официјално организации се друштвени групи кои дистрибуираат задачи за колективна цел. Постојат различни видови на правни организации, вклучувајќи ги и: корпорација, влада, невладини организации, меѓународни организации, вооружени сили , добротворни организации, непрофитни корпорации, партнерство, соработка и универзитети. Хибридна организација е тело кое работи во двете и јавниот сектор и приватниот сектор, истовремено исполнувајќи јавни давачки и активности за развој на комерцијалниот пазар. Како резултат на хибридни организации настанува мешавина на влада и корпоративни организации. Мрежно истражување на организации може да се фокусира на двете интра-организациски или меѓу-организациски врски во поглед на формални или неформални односи.

Случајно-дистрибуирани мрежи[уреди]

Експоненцијалeн случаен модел на граф на друштвените мрежи стана state-of-the-art метод на анализа на друштвена мрежа во 1980 година. Оваа рамка има капацитет да претставува социјално-структурни ефекти кои најчесто се забележани во многу човечки друштвени мрежи, вклучувајќи општ степен врз основа на структурните ефекти најчесто се забележани во многу човечки друштвени мрежи, како и реципроцитет и транзитивност и ниво на јазол, хомофилија и атрибут базирани активности и популарни ефекти, што се добиени од експлицитни хипотези за зависностите помеѓу мрежни врски. Параметри се дадени во однос на распространетоста на мали подграфовски конфигурации во мрежа и може да се толкува како опишување на комбинации на локалните општествени процеси во кои дадена мрежа се појавува. Овие веројатносни модели за мрежи на даден сет од актери кои овозможуваат генерализација надвор од рестриктивни диади независно од претпоставката на микро мрежи, овозможувајќи им на модели да бидат изградени од теоретски структурните темели на социјалното однесување. [20]

Примери на случајни мрежи. Секоја група има 23 јазли и 32 врски.

Мрежи без скала[уреди]

Мрежа без скала е мрежа чиј степен на дистрибуција го следи законот на моќта, барем асимптотски. Во мрежна теорија скала без идеалена мрежа е случајна мрежа со степен на дистрибуција кој ја открива големината на распределба на друштвени групи.[21] Специфичните карактеристики на мрежи без скала се разликуваат со теории и аналитички алатки кои се користат за да ги создадат, сепак, генерално, мрежи без обем имаат некои заеднички карактеристики. Една од поинтересните карактеристики во мрежа без размер е релативно заедништвото на темиња со степен кои во голема мера го надминуваат просекот. Јазли со најголем степен често се нарекуваат "центри", а може да послужат за специфични цели во нивните мрежи, иако тоа во голема мера зависи од општествениот контекст. Друга општа карактеристика на мрежи без скала е коефициент на групирање при дистрибуција, кој се намалува како степенот на јазол се зголемува. Оваа дистрибуција исто така го следи законот за моќта.[22]

Барбаси модел на мрежна еволуцијата кој е прикажан погоре е пример на мрежа без скала.

Макро ниво[уреди]

Наместо следење на меѓучовечки интеракции, макро ниво ги анализра генерално трагите од резултатите од интеракции, како што се економски или други ресурси за пренос на интеракции кај една голема популација.

Дијаграм: секција на макро друштвена мрежа

.

Големи мрежи[уреди]

Голема мрежа е термин кој е синоним со "макро ниво" како што се користи, главно, во друштвените и науки за однесување, во економија. Првично, овој термин се користи нашироко во компјутерски науки (видете Мапирање на голема мрежа).

Комплексни мрежи[уреди]

Повеќето поголеми друштвени мрежи ги прикажуваат карактеристиките на друштвена комплексност, која вклучува значителни не-тривијални карактеристики на топологија, со моделите од сложени врски помеѓу елементите кои не се ниту редовни ниту чисто случајни (види Наука за сложеност, динамички систем и теоријата на хаос), како и биолошки, и технолошки мрежи. Таквите комплексни мрежни карактеристики вклучуваат тешки остатоци во степен на дистрибуција, висок коефициент на групирање, сортирливост или не-сортирливост меѓу темиња, структура на заедница, и хиерархиска структура. Во случај на режија на овие мрежни карактеристики исто така, вклучуваат реципроцитет, тријадно значење на профил и други карактеристики. Спротивно на тоа, многу од математичките модели на мрежи кои се изучуваа во минатото, како што се решетки и случаен граф, не ги покажуваа овие карактеристики.[23]

Теорија за кластери[уреди]

Актер / Агент[уреди]

Актер-мрежа теорија, често скратено како АМТ, е карактеристичен пристап кон друштвена теорија и истражување кое потекнува од областа на научни студии. И покрај тоа што може да биде подобро познато по контроверзните инсистирање на Бруно Лаутор за човековата агенција за не-луѓе, АМТ е исто така поврзано со насилни критики на конвенционалната и критичка социологија.[24]

Комуникации[уреди]

Комуникациски студии често се сметаат за дел и на општествените науки и на хуманистичките науки, цртање во голема мера на областите како што се социологија, психологија, антропологија, информатика , биологија, политички науки и економија како и реторика, книжевни студии и семиотика. Во полето може да се вклучат и се поклопуваат со работата на другите дисциплини. Некои области на истражувањето за комуникациска мрежа се наведени подолу:

Заедница[уреди]

Кај J.A. Ден Барнс, терминот „заедница“ се однесува на одредена географска локација и студии за врски на заедницата се поврза ни со тоа кој разговара, кој со кого е поврзан, со кои се тргува и со кого оди во црква. Денес, меѓутоа, постојат проширени "онлајн" заедници развиени преку телекомуникациски уреди и друштвени мрежи. Таквите уреди и услуги бараат обемно и тековно одржување и анализа, често со користење на методи од науката за мрежи. Студии заразвој на заедницата денес, исто така, имаат голема употреба кај таквите методи.

Комплексни мрежи[уреди]

Комплексни мрежи бараат методи специфични за моделирање и толкување на друштвена комплексност и комплексен адаптивни системи]] вклучувајќи техники на анализа на динамична мрежа.

Дифузија / иновации / присвојување[уреди]

Студиите за дифузија на идеи и иновации се фокусираат на ширењето и употреба на идеи од еден актер на друг или една култура на друга и се обидуваат да објаснат зошто некои "порано прифаќаат" идеи и иновации.

Економија / Социоекономија[уреди]

Полето на економија се фокусира речиси целосно на мрежи на резултатите од друштвените интеракции. Потесно, социоекономија смета на однесувањето при интеракции на поединци и групи преку општествен капитал и друштвена "пазари".

Здравствена заштита[уреди]

Анализа на друштвени мрежи се повеќе е вклучена во анализирање на здравствена заштита, не само во епидемиолошки студии, но исто така и во модели на комуникација со пациентот и образование, превенција на болести , дијагноза и третман за менталното здравје, и во студијата на здравствените организации и системи[25]

Човечка екологија[уреди]

Човечка екологија е интердисциплинарна и трандисциплинарна студија за односот помеѓу човечкот и приподата, друштвената и изградена средина. Научната филозофија на човековата екологија има дифузна историја која има врски со географија, социологија, психологија, антропологија, зоологија и екологија.[26][27]

Јазик / Лингвистика[уреди]

Студии за јазикот и лингвистиката, особено еволутивна лингвистика, се фокусираат на развојот на лингвистички форми и трансфер на звуци од еден јазичен систем во друг преку мрежите на друштвена интеракција.

Организациони студии[уреди]

Истражувања за формални или неформални организациски односи, организациска комуникација, економија, економска социологија, и други ресурси и трансфери.

Општествена структура[уреди]

Една од основните области на социолошките истражувања е проучување на друштвена структура, термин кој се користи во општествени науки и се однесува на формирање на друштвени аранжмани во општеството. Особено, социјално раслојување и друштвена нееднаквост се концентрира на резултатите на мрежи на друштвени акции.

Разгледај[уреди]

Наводи[уреди]

 1. 1,0 1,1 1,2 Scott, John P. (2000). Social Network Analysis: A Handbook (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 2. Tönnies, Ferdinand (1887). Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig: Fues's Verlag. (Translated, 1957 by Charles Price Loomis as Community and Society, East Lansing: Michigan State University Press.)
 3. Durkheim, Emile (1893). De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures, Paris: F. Alcan. (Translated, 1964, by Lewis A. Coser as The Division of Labor in Society, New York: Free Press.)
 4. Simmel, Georg (1908). Soziologie, Leipzig: Duncker & Humblot.
 5. Malinowski, Bronislaw (1913). The Family Among the Australian Aborigines: A Sociological Study. London: University of London Press.
 6. Radcliffe-Brown, Alfred Reginald (1930) The social organization of Australian tribes. Sydney, Australia: University of Sydney Oceania monographs, No.1.
 7. Lévi-Strauss, Claude ([1947]1967). Les structures élémentaires de la parenté. Paris: La Haye, Mouton et Co. (Translated, 1969 by J. H. Bell, J. R. von Sturmer, and R. Needham, 1969, as The Elementary Structures of Kinship, Boston: Beacon Press.)
 8. Barnes, John (1954). "Class and Committees in a Norwegian Island Parish." Human Relations, (7): 39-58.
 9. Freeman, Linton C. and Barry Wellman (1995). "A note on the ancestoral Toronto home of social network analysis." Connections, 18(2): 15-19.
 10. Savage, Mike (2008). "Elizabeth Bott and the formation of modern British sociology." The Sociological Review, 56(4): 579–605.
 11. Parsons, Talcott ([1937] 1949). The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of European Writers. New York, NY: The Free Press.
 12. Parsons, Talcott (1951). The Social System. New York, NY: The Free Press.
 13. Blau, Peter (1956). Bureaucracy in Modern Society. New York: Random House, Inc.
 14. Blau, Peter (1960). "A Theory of Social Integration." The American Journal of Sociology, (65)6: 545-556 , (May).
 15. Blau, Peter (1964). Exchange and Power in Social Life.
 16. Granovetter, Mark (2007). "Introduction for the French Reader," Sociologica 2: 1–8
 17. Wellman, Barry (1988). "Structural analysis: From method and metaphor to theory and substance." Pp. 19-61 in B. Wellman and S. D. Berkowitz (eds.) Social Structures: A Network Approach, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 18. Newman, Mark, Albert-László and Duncan J. Watts (2006). The Structure and Dynamics of Networks (Princeton Studies in Complexity). Oxford: Princeton University Press.
 19. Wellman, Barry (2008). "Review: The development of social network analysis: A study in the sociology of science." Contemporary Sociology, 37: 221-222.
 20. Cranmer, Skyler J. and Bruce A. Desmarais (2011). "Inferential Network Analysis with Exponential Random Graph Models." Political Analysis, 19(1): 66-86.
 21. Moreira, André A., Demétrius R. Paula, Raimundo N. Costa Filho, José S. Andrade, Jr. (2006). „Competitive cluster growth in complex networks“. arΧiv:cond-mat/0603272 [cond-mat.dis-nn]. 
 22. Barabási, Albert-László (2003). Linked: how everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. New York, NY: Plum.
 23. Strogatz, Steven H. (2001). "Exploring complex networks." Nature, 410: 268-276.
 24. Eve, Raymond, Sara Horsfall and Mary E. Lee (eds.) (1997). Chaos, Complexity and Sociology: Myths, Models, and Theories. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 25. Levy, Judith and Bernice Pescosolido (2002). Social Networks and Health. Boston, MA: JAI Press.
 26. Crona, Beatrice and Klaus Hubacek (eds.) (2010). "Special Issue: Social network analysis in natural resource governance." Ecology and Society, 48.
 27. Ernstson, Henrich (2010). "Reading list: Using social network analysis (SNA) in social-ecological studies." Resilience Science

Литература[уреди]

 • Barabási, Albert-László (2003). Linked: how everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. New York, NY: Plum.
 • Freeman, Linton C. (2004). The development of social network analysis: a study in the sociology of science. Vancouver, BC: Empirical Press.
 • Vega-Redondo, Fernando (2007). Complex Social Networks (Econometric Society Monographs). Cambridge: Cambridge University Press.

Надворешни врски[уреди]